Adverb phrase là gì

Trong giờ Anh, Cụm Trạng Từ sở hữu một mục đích đặc biệt quan trọng nhất mực có tác dụng chính là té ngữ mang lại danh từ để nhấn mạnh rộng về đặc điểm, tâm lý với ngữ nghĩa của danh tự vào câu. Ngày lúc này, Tiếng Anh Là Dễ sẽ gửi mang lại chúng ta bài xích viết tất tần tật Cụm Trạng Từ vào tiếng Anh. Hãy thuộc khám phá nhé!


*

1. Cụm trạng từ là gì?

Cụm trạng từ – Adverbial phrase (hoặc Adverb phrase) là một trong những team từ bao gồm tính năng nhỏng trạng từ vào câu. Nghĩa là, nó té nghĩa mang lại động từ, tính trường đoản cú, trạng từ bỏ, mệnh đề hoặc nguim cả câu. Cụm trạng từ thường xuyên bao gồm 1 trạng trường đoản cú (gọi là “head word” – tự chính) và được gia công rõ nghĩa do các thành tố khác.Bạn đang xem: Adverbial phrase là gì

Một số ví dụ về nhiều trạng từ:

very quicklysurprisingly well

Một số ví dụ về các trạng từ trong câu:

“Shelia rode her bike very hastily so she could get home page sooner.” “The surf at the beach was coming in extremely quickly.”“He read the restaurant’s menu rather slowly.”

2. Các nhiều loại các trạng từ bỏ thông dụng

2.1. Cụm trạng từ chỉ mức độ (Adverbial phrases of degree/extent)

Cụm trạng từ chỉ mức độ biểu hiện cường độ, mức độ hoặc trung tâm của hành động. Trong đó, trạng tự chỉ cường độ làm rõ nghĩa mang đến trạng từ bỏ đi kèm theo tiếp nối.

Bạn đang xem: Adverb phrase là gì

Ví dụ:

(1) They repaired my car  quickly.

(2) He worked  hard in the game.

(3) She did  well in her race.

(4) Why are you leaving  soon?

Tđắm say khảo một số trong những trạng từ bỏ chỉ mức độ bố trí theo sản phẩm công nghệ trường đoản cú sút dần:

completely, totally, absolutely, entirely, quitevery, extremely, really, awfully, terriblyrather, fairly, quite, pretty, somewhata little, a bit, slightlyhardly, scarcely, at allCác trạng trường đoản cú mức độ khác: so, as; too; more, most, less, least

2.2. Cụm trạng từ chỉ năng lực (Adverbial phrases of probability)

Cụm trạng từ chỉ năng lực diễn tả cường độ chắc chắn là của chúng ta về một sự đồ dùng, vấn đề nào kia.

Xem thêm: Cách Làm Cây Tiền Vàng Lá - Hướng Dẫn Làm Cây Kim Tiền Lá Vàng

Ví dụ:

He  never would’ve sầu spoken to lớn her like this.A battle is  truly won when the opponent believes he’s been beaten.Shakespeare was undoubtedly the greademo master the English language has ever known &,  probably, will ever know.

Tmê mệt khảo một số trạng từ bỏ chỉ khả năng:

certainly; conceivably; definitely; doubtless; indeed; of course; obviously; really; surely; truly; undoubtedlylikely; maybe; perhaps; possibly; probably; unlikely
*

2.3. Cụm trạng tự chỉ thời hạn (adverbials of time)

Được dùng để trả lời đến câu hỏi khi nào (when) hoặc một điều nào đấy xảy ra tiếp tục như thế nào (how often)

Ví dụ:

I got home at seven twenty. (Tôi về mang lại đơn vị vào tầm 7 tiếng 20 phút.)The festival takes place every year. (Lễ hội được tổ chức triển khai mỗi năm.)I’ll vì chưng it in a minute.After the game, the king and pawn go into the same box. (Italian Proverb)Do not wait for the last judgment. It takes place every day. (Albert Camus)

2.4. Cụm trạng từ chỉ xứ sở (adverbials of place)

Dùng nhằm vấn đáp cho thắc mắc xứ sở (where) một điều gì đấy xảy ra.

Ví dụ:

I met her in Da Nang. (Tôi gặp mặt cô ấy sinh sống TP.. Đà Nẵng.)She saw John there. (Cô ấy thấy John ngơi nghỉ đó.)I used to lớn work in a fire-hydrant factory. You couldn’t park anywhere near the place.Opera is when a guy gets stabbed in the back và, instead of bleeding, he sings.

 2.5. Cụm trạng từ bỏ chỉ phương thức (Adverb phrase of manner)

Ví dụ:

He would always talk with a nationalistic tone.He sings in a low register.People who say they sleep like a baby usually don’t have one

2.6. Cụm trạng tự chỉ nguyên do (Adverb phrase of reason)

Dùng để trả lời mang đến nguyên do (Why) tại sao việc đó được tiến hành.

Ví dụ:

He went to lớn the island khổng lồ find gold.He plays up lớn impress his class mates.We tell ourselves stories in order to lớn live

3. bài tập vận dụng: Chọn đáp án đúng

Chuyên mục: Hỏi Đáp