Am và pm là gì

Có bao giờ chúng ta thắc mắc hoặc được đứa cháu, đứa em hỏi về ý nghĩa sâu sắc của AM và PM được hiển thị sau thời gian, hoặc bên trên đồng hồ đeo tay năng lượng điện tử chưa? Vậy am/pm là viết tắt của từ gì, cùng nó gồm chân thành và ý nghĩa thế nào. Dưới đầy Era xin trình bày rõ quan niệm này.

1. AM PM là viết tắt của trường đoản cú gì nào?

AM: Ante Meridiem (= Before noon) được bắt đầu từ giờ Latin tức là trước buổi trưa, hoặc trước 12 tiếng đồng hồ trưa. Khung tiếng AM được tính từ nửa đêm (0:00) đến trưa (12:00)

PM: Post Meridiem (= After noon) theo giờ Latin tức thị sau 12 tiếng đồng hồ trưa. Khung tiếng PM là từ nửa trưa (12:00) đến nửa đêm (24:00 hoặc 0:00)

Giải thích bên trên mang đến bạn rõ rộng về câu hỏi hay gặp: 12 tiếng trưa là AM tốt là PM
Chuyên mục: Kiến thức