Amin béo là gì

Bài viết để giúp các em cầm làm sao là amin? Cách phân các loại và giải pháp điện thoại tư vấn tên? Cùng những tính chất đồ gia dụng lý thú vị của amin.

Bạn đang xem: Amin béo là gì


AMIN 

I – KHÁI NIỆM, PHÂN LOẠI, DANH PHÁP. VÀ ĐỒNG PHÂN

1. Khái niệm

- Amin là phù hợp chất cơ học được tạo ra Khi nạm một hoặc những nguim tử hiđro vào phân tử amoniac bằng một hoặc các nơi bắt đầu hiđrocacbon. Ví dụ:

*

- Công thức bao quát của amin:

CxHyNz (x, y, z ở trong N*; y ≤ 2x + 2 + z; y chẵn nếu như z chẵn; y lẻ trường hợp z lẻ).

hoặc CnH2n+2-2k+tNt (n trực thuộc N*; k trực thuộc N; t nằm trong N*).

Số links pi + số vòng trong phân tử amin = (2x + 2 + t - y)/2.

Nếu là amin bậc I thì công thức tổng thể có thể đặt là: CnH2n+2-­2k-t(NH2)t..

2. Phân một số loại Amin được phân một số loại theo nhì cách thịnh hành nhất:

a) Theo Đặc điểm kết cấu của cội hiđrocacbon: amin thơm, amin bự, amin dị vòng. Ví dụ:

*

b) Theo bậc của amin: Bậc amin: là số ngulặng tử H vào phân tử NH3 bị thay thế sửa chữa vày gốc hiđrocacbon. Theo kia, những amin được phân loại thành: amin bậc 1, bậc 2, bậc 3. Ví dụ:

*

 

3. Danh pháp

a) Cách Call thương hiệu theo danh pháp nơi bắt đầu – chức : ank + yl + amin b) Cách điện thoại tư vấn tên theo danh pháp sửa chữa : ankan + địa điểm + amin c) Tên thường thì chỉ áp dụng với một số trong những amin

Hợp chất Tên cội – chức Tên sửa chữa Tên thường

CH3–NH2 metylamin metanamin CH3–CH(NH2)–CH3 isopropylamin propan-2-amin CH3–NH–C2H5 etylmetylamin N-metyletanamin CH3–CH(CH3)–CH2–NH2 isobutylamin 2-metylpropan-1-amin CH3–CH2–CH(NH2)–CH3 sec-butylamin butan-2-amin (CH3)3C–NH2 tert-butylamin 2-metylpropan-2-amin CH3–NH–CH2–CH2–CH3 metylpropylamin N-metylpropan-1-amin CH3–NH–CH(CH3)2 isopropylmetylamin N-metylpropan-2-amin C2H5–NH–C2H5 đietylamin N-etyletanamin (CH3)2N–C2H5 etylđimetylamin N,N-đimetyletanamin C6H5–NH2 phenylamin benzenamin anilin


Chú ý:

- Tên các đội ankyl phát âm theo thiết bị từ chữ cái a, b, c… - Với những amin bậc 2 với 3, lựa chọn mạch nhiều năm độc nhất đựng N làm mạch chủ yếu, N bao gồm chỉ số địa điểm nhỏ dại tốt nhất. Đặt một nguyên tử N trước từng nhóm thế của amin - lúc team –NH2 vào vai trò team cầm cố thì điện thoại tư vấn là nhóm amino. Ví dụ: CH3CH(NH2)COOH (axit 2-aminopropanoic)

4. Đồng phân Amin tất cả các một số loại đồng phân:

- Đồng phân về mạch cacbon: - Đồng phân vị trí team chức - Đồng phân về bậc của amin

II – TÍNH CHẤT VẬT LÍ

- Các amin có tác dụng tan tốt nội địa, do thân amin và nước tất cả liên kết Hiđro liên phân tử. Độ chảy trong nước bớt Lúc số ngulặng tử C tăng.

- Metyl–, đimetyl–, trimetyl– và etylaminlà đều hóa học khí nặng mùi knhị tức giận, độc, dễ chảy nội địa, các amin đồng đẳng cao hơn là hóa học lỏng hoặc rắn 

- Anilin là hóa học lỏng, ánh nắng mặt trời sôi là 184oC, không color, rất độc, không nhiều tan trong nước, tan vào ancol với benzen

C6H5NH2 nhằm thọ trong bầu không khí bị oxi hóa thành vừa lòng hóa học màu nâu đen

C6H5OH nhằm lâu vào không khí bị oxi hóa thành phù hợp hóa học màu hồng

 

BÀI TẬP ÁP.. DỤNG


 

Câu 1.  Amin như thế nào bên dưới đó là amin bậc 2?

 

A. CH3­-CH2NH2 B. CH3-CHNH2-CH3

 

C. CH3-NH-CH3 D. CH3-NCH3-CH2-CH3Câu 2.  Phát biểu nào dưới đây về đặc điểm thiết bị lý của amin là không đúng?

 

A. Metyl amin, đimetyl amin, etyl amin là chất khí, dễ rã trong nước

 

B. Các amin khí bám mùi giống như amoniac, độc

 

C. Anilin là chất lỏng khó khăn tung trong nước, màu sắc đen

 

D. Độ tan trong nước của amin sút dần Khi số nguim tử cacbon trong phân tử tăng

 

Câu 3.  Hợp chất C4H11N tất cả từng nào đồng phân amin?

 

A. 6 B. 7 C. 8 D. 9 Câu 4. Số đồng phân cấu tạo của amin bậc một tất cả thuộc bí quyết phân tử C4H11N là

 

A. 4. B. 2. C. 5. D. 3.

 

Câu 5. Số lượng đồng phân amin thơm có công thức phân tử C7H9N là

 

A. 4. B. 5. C. 6. D. 8.


 

Câu 6. Cặp ancol cùng amin như thế nào sau đây tất cả cùng bậc?

 

A. (CH3)3COH cùng (CH3)3C–NH2.

Xem thêm: 5 Cách Hạ Sốt Nhanh Tại Nhà Đơn Giản Mà Hiệu Quả Bạn Không Nên Bỏ Qua

 

B. (CH3)2CHOH và (CH3)2CH–NH2.

 

C. C6H5CH(OH)–CH3 và C6H5–NH–CH3.

 

D. C6H5CH2OH cùng CH3–NH–C2H5.

 

Câu 7. Tên Call của C6H5–NH–CH3 là

 

A. Metyl phenyl amin. B. N–metylanilin

 

C. N–metyl benzen amin. D. cả A, B, C phần nhiều đúng.

 

Câu 8.  N,N- Etyl metyl propan-1-amin bao gồm CTCT là

 

A. (CH3)(C2H5)(CH3CH2CH2)N B. (CH3)2CH(CH3)(C2H5)N

 

C. (CH3)2(C2H5)N D. (CH3)(C2H5)(CH3)2CHN

 

Câu 9. Amin no, 1-1 chức, mạch hsinh sống tất cả công thức tầm thường là

 

A. CxHyN (x ≥ 1) B. CnH2n + 3N (n ≥ 1) C. CnH2n +1 N (n ≥ 1) D. C2H2n - 5N

 

Câu 10.  Công thức tầm thường của amin thơm ( chứa 1 vòng bezen) đối kháng chức bậc 1 là

 

 A. CnH2n – 7NH2 (n ≥ 6) B. CnH2n + 1NH2 (n≥6)

 

C. C6H5NHCnH2n+1 (n≥6) D. CnH2n – 3NH2 (n≥6)

 

ĐÁP ÁN

 

1

 210 

C

C

C

A

B

C

D

A

B

A


Luyện Những bài tập trắc nghiệm môn Hóa lớp 12 - Xem ngay