Cổng Thông Tin Quốc Gia Về Giám Sát Và Đánh Giá Đầu Tư

Các mẫu mã report giám sát và đo lường, đánh giá đầu tư được phát hành trên Thông bốn số 22 gồm:

1. Mẫu báo cáo đo lường và tính toán, Reviews tổng thể và toàn diện đầu tư 6 mon, cả năm:

2. Mẫu báo cáo thống kê giám sát, Reviews dự án đầu tư áp dụng vốn công ty nước, bao gồm:

- Báo cáo đo lường, đánh giá trước khi khai công dự án;

- Báo cáo tính toán, nhận xét tình trạng triển khai dự án công trình đầu tư quý, 6 tháng, cả năm;

- Báo cáo tính toán, đánh giá lúc kiểm soát và điều chỉnh dự án đầu tư;

- Báo cáo đo lường và tính toán, reviews kết thúc đầu tư;

- Báo cáo giám sát, đánh giá định kỳ 6 tháng, cả năm trong quy trình khai thác, vận hành.

Bạn đang xem: Cổng thông tin quốc gia về giám sát và đánh giá đầu tư

3. Mẫu report đo lường và thống kê, Review dự án đầu tư chi tiêu theo bề ngoài công ty đối tác công tư, theo Thông tứ 2hai năm 2015 của Bộ Kế hoạch chi tiêu, bao gồm:

- Báo cáo đo lường và tính toán, Đánh Giá trước lúc bắt đầu khởi công dự án;

- Báo cáo đo lường, review tình trạng tiến hành dự án chi tiêu quý, 6 tháng, cả năm;

- Báo cáo giám sát và đo lường, review khi kiểm soát và điều chỉnh dự án công trình đầu tư;

- Báo cáo đo lường và tính toán, Review ngừng đầu tư;

- Báo cáo giám sát, Reviews định kỳ 6 mon, cả năm trong quy trình khai thác, quản lý và vận hành.

4. Mẫu report đo lường, Review dự án công trình đầu tư chi tiêu áp dụng nguồn chi phí khác tại Mẫu số 11 mang đến Mẫu số 14 Thông tứ số 22/2015, bao gồm:

- Báo cáo giám sát và đo lường, Đánh Giá trước lúc khởi công dự án;

- Báo cáo thống kê giám sát, Review tình trạng tiến hành dự án công trình đầu tư chi tiêu 6 tháng, cả năm;

- Báo cáo đo lường và thống kê, nhận xét kết thúc đầu tư;

- Báo cáo giám sát, Đánh Giá thời hạn 6 tháng, cả năm vào tiến độ khai quật, quản lý.

5. Mẫu report tình trạng giải ngân cho vay vốn chi tiêu công, theo Thông tứ 22/2015/TT-BKHĐT, bao gồm:

- Báo cáo tình hình quyết toán giải ngân vốn đầu tư công quý, 6 mon, cả năm của Kho bạc bên nước cấp tỉnh

- Báo cáo thực trạng giải ngân vốn đầu tư chi tiêu công quý, 6 tháng, cả năm của Kho bạc công ty nước Trung ương.

6. Mẫu báo cáo đo lường đầu tư của cùng đồng:

Báo cáo giám sát định kỳ 6 mon, cả năm của Ban Gisát hại đầu tư chi tiêu của cộng đồng.

7. Đối với những dự án công trình tất cả sử dụng nhiều nguồn vốn, trong đó bao gồm nguồn vốn bên nước các mẫu biểu với chế độ báo cáo thực hiện theo hình thức đối với dự án công trình sử dụng vốn nhà nước. Riêng các dự án đầu tư theo hình thức công ty đối tác công tư, triển khai các chủng loại biểu theo cơ chế tại Khoản 3 Điều 2 Thông tứ số 22/2015/BKHĐT.


MỤC LỤC VĂN BẢN
*

BỘ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ -------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự bởi vì - Hạnh phúc ---------------

Số: 22/2015/TT-BKHĐT

thủ đô hà nội, ngày 18 mon 1hai năm 2015

THÔNG TƯ

QUY ĐỊNH VỀ MẪU BÁO CÁO GIÁM SÁT VÀ ĐÁNH GIÁ ĐẦU TƯ

Căn cđọng Luật Đầu tứ công ngày 18mon 6 năm 2014;

Căn cứ Luật Xây dựng ngày 18 tháng6 năm 2014;

Cnạp năng lượng cứ Luật Đầu bốn ngày 26 tháng1một năm 2014;

Cnạp năng lượng cứ Nghị định số 84/2015/NĐ-CP ngày 30 tháng 9 năm 2015 của Chính phủ về tính toán cùng Reviews đầu tư;

Cnạp năng lượng cứ Nghị định số 116/2008/NĐ-CPhường ngày 14 mon 1một năm 2008 của Chínhđậy nguyên tắc tính năng, nhiệm vụ, nghĩa vụ và quyền lợi cùng cơcấu tổ chức triển khai của Sở Kế hoạch cùng Đầutư,

Sở Kếhoạch với Đầu tứ cơ chế cụ thể mẫu report thống kê giám sát, Reviews chi tiêu nlỗi sau:

Điều 1. Phạm vi điều chỉnh và đối tượng người dùng áp dụng

1. Phạm vi điều chỉnh: Thông tứ nàyđiều khoản cụ thể về chủng loại báo cáo thống kê giám sát cùng reviews đầu tư theo dụng cụ củaNghị định số 84/2015/NĐ-CPhường ngày 30 mon 9 năm năm ngoái của Chính phủ về giám sátcùng nhận xét đầu tư (trừ các dự án công trình đầu tư ra nước ngoài).

Các dự án áp dụng nguồn chi phí ODA và vốnvay mượn ưu đãi của các đơn vị tài trợ nước ngoài, triển khai những mẫu mã báo cáo theo thôngtứ này; đều vấn đề khác biệt bởi đặc thù của vấn đề thực hiện nguồn ngân sách này, thựchiện tại theo phương pháp của luật pháp về áp dụng nguồn chi phí ODA với vốn vay mượn khuyến mãi củacác công ty tài trợ nước ngoài.

2. Đối tượng áp dụng của Thông tư nàylà những tổ chức, cá thể liên quan tới sự việc lập report giám sát, reviews đầutứ.

Điều 2. Mẫu report tính toán,review đầu tư

1. Mẫu báo cáogiám sát và đo lường, đánh giá tổng thể và toàn diện chi tiêu 6 tháng, cả năm:

Mẫu số 01: Báo cáo thống kê giám sát, nhận xét tổng thể và toàn diện đầu tư chi tiêu 6 tháng, cả năm.

2. Mẫu report thống kê giám sát, Review dựán đầu tư chi tiêu áp dụng vốn đơn vị nước, bao gồm:

a) Mẫu số 02:Báo cáo giám sát và đo lường, reviews trước lúc khởi công dự án;

b) Mẫu số 03:Báo cáo giám sát và đo lường, Reviews tình hình triển khai dự án đầu tư quý, 6 tháng, cảnăm;

c) Mẫu số 04:Báo cáo giám sát và đo lường, Review Khi điều chỉnh dự án đầu tư;

d) Mẫu số 05:Báo cáo đo lường, Reviews hoàn thành đầu tư;

đ) Mẫu số 06:Báo cáo đo lường và thống kê, Reviews thời hạn 6 mon, cả năm vào giai đoạn khai thác, vậnhành.

3. Mẫu báo cáo đo lường và tính toán, reviews dựán chi tiêu theo hình thức đối tác doanh nghiệp công tứ, bao gồm:

a) Mẫu số 07:Báo cáo đo lường và thống kê, reviews trước lúc thi công dự án;

b) Mẫu số 08:Báo cáo đo lường, Đánh Giá tình trạng triển khai dự án chi tiêu quý, 6 tháng, cảnăm;

c) Báo cáo đo lường và tính toán, review Khi điềuchỉnh dự án công trình chi tiêu (Thực hiện tại theo Mẫu số 04: Báocáo đo lường và tính toán, Review Khi kiểm soát và điều chỉnh dự án công trình đầu tư sử dụng vốn đơn vị nước);

d) Mẫu số 09:Báo cáo tính toán, nhận xét hoàn thành đầu tư (Báo cáo đo lường, Review trướcLúc khai thác quản lý so với dự án công trình team C);

đ) Mẫu số 10:Báo cáo giám sát và đo lường, Review định kỳ 6 mon, cả năm trong quy trình tiến độ khai thác, vậnhành.

4. Mẫu report đo lường và thống kê, reviews dựán đầu tư chi tiêu áp dụng nguồn ngân sách khác, bao gồm:

a) Mẫu số 11:Báo cáo đo lường và tính toán, Đánh Giá trước lúc khởi công dự án công trình (so với dự án ko thuộcdiện cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư);

b) Mẫu số 12:Báo cáo tính toán, Review tình trạng tiến hành dự án chi tiêu 6 tháng, cả năm;

c) Mẫu số 13:Báo cáo tính toán, reviews hoàn thành đầu tư chi tiêu (so với dự án không trực thuộc diện cấpGiấy ghi nhận đăng ký đầu tư);

d) Mẫu số 14:Báo cáo giám sát, đánh giá thời hạn 6 tháng, cả năm vào quy trình tiến độ khai thác, vậnhành.

5. Mẫu report tình trạng quyết toán giải ngân vốnchi tiêu công, bao gồm:

a) Mẫu số 15:Báo cáo tình hình giải ngân cho vay vốn đầu tư chi tiêu công quý, 6 tháng, cả năm của Kho bạcbên nước cấp cho tỉnh giấc, thị thành trực trực thuộc Trung ương

b) Mẫu số 16:Báo cáo tình trạng giải ngân vốn đầu tư chi tiêu công quý, 6 tháng, cả năm của Kho bạcđơn vị nước Trung ương.

6. Mẫu báo cáo giám sát và đo lường đầu tư của cộngđồng:

Mẫu số 17: Báo cáo giám sát và đo lường chu trình 6 mon, cả năm của Ban Giám sát chi tiêu củaxã hội.

7. Đối cùng với những dựán bao gồm áp dụng các nguồn chi phí, trong các số đó có nguồn ngân sách bên nước những mẫu mã biểu với chếđộ report thực hiện theo luật so với dự án áp dụng vốn nhà nước. Riêng những dự ánđầu tư theo hình thức công ty đối tác công tư, thực hiện những mẫu biểu theo hình thức tại Khoản 3 Vấn đề này.

8. Trong các mẫu mã trên phía trên, phần đông chữin nghiêng là các câu chữ mang ý nghĩa lý giải với sẽ tiến hành người sử dụng nạm thểhóa địa thế căn cứ vào tình trạng thực tiễn.

Điều 3. Tổ chức thực hiện

1. Thông tứ này còn có hiệu lực hiện hành thi hànhkể từ ngày ký kết.

2. Thông bốn này sửa chữa thay thế Thông tứ số 13/2010/TT-BKHĐTngày 02 tháng 6 năm 2010 của Sở Kế hoạchvới Đầu bốn chính sách về chủng loại report đo lường và thống kê, Đánh Giá đầubốn.

3. Trong quá trình thực hiện, giả dụ cóvướng mắc, ý kiến đề xuất những Bộ, cơ quan ngang Sở, cơ sở trực thuộc Chính phủ, cơ quankhác ở Trung ương, Ủy ban quần chúng các cấpvà tổ chức, cá nhân bao gồm liên, quan lại gửi ý kiến về Sở Kế hoạch với Đầu tứ để kịp thời xem xét, kiểm soát và điều chỉnh./.

Nơi nhận: - Các Bộ, cơ quan ngang Sở, cơ quan nằm trong Chính phủ; - VP.. BCĐTW về chống, phòng tđắm đuối nhũng; - HĐND, UBND các tỉnh, thành phố trực ở trong TW; - Vnạp năng lượng chống Trung ương và các Ban của Đảng; - Văn phòng Chủ tịch nước; - Hội đồng Dân tộc cùng các Ủy ban của Quốc hội; - Văn uống chống Quốc hội; - Văn phòng Chính phủ; - Tòa án nhân dân buổi tối cao; - Viện kiểm cạnh bên quần chúng về tối cao; - Kiểm tân oán Nhà nước; - Kho bạc Nhà nước; - Ngân hàng Chính sách Xã hội; - Ngân mặt hàng Phát triển Việt Nam; - UBTW Mặt trận Tổ quốc Việt Nam; - Cơ quan tiền Trung ương của những đoàn thể; - Các Tập đoàn tài chính, Tổng công ty 91; - Website của Chính phủ; Công báo; - Slàm việc KH&ĐT các thức giấc, thành phố trực thuộc TW; - Các Ban cai quản các Khu khiếp tế; - Các đơn vị chức năng thuộc Bộ KH&ĐT; - Cục bình chọn văn bản - Sở Tư pháp; - Lưu: VT, GS&TĐĐT.(K390).

BỘ TRƯỞNG Bùi Quang Vinh

Mẫu số 01. Báo cáo tính toán, reviews tổng thể và toàn diện chi tiêu 6 tháng, cả năm

TÊN CƠ QUAN BÁO CÁO -------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự bởi - Hạnh phúc ---------------

Số: /BCGSĐT

.... tháng ngày năm ……

BÁOCÁO GIÁM SÁT, ĐÁNH GIÁ TỔNG THỂ ĐẦU TƯ

(6tháng/năm)

Kính gửi:………………………………………………….

I. TÌNH HÌNH BAN HÀNH CÁC VĂN BẢNHƯỚNG DẪN CÁC CHÍNH SÁCH, PHÁP.. LUẬT LIÊN QUAN ĐẾN ĐẦU TƯ THEO THẨM QUYỀN:

- Nêu các văn bản trả lời được banhành vào kỳ report (số văn uống bạn dạng, ngàymon ban hành, trích yếu ớt vnạp năng lượng bản).

- Đánh giá sơ cỗ công dụng cùng tác độngcủa các văn uống phiên bản trả lời được phát hành so với câu hỏi quản lý đầu tư.

II. TÌNH HÌNH QUẢN LÝ QUY HOẠCH (nêu rõ tình trạng với công dụng triển khai, đầy đủ khía cạnh được, chưa được,ngulặng nhân và trách nát nhiệm của các ban ngành, tổchức liên quan; các vướng mắc về hình thức, chính sách cùng đề xuất những biệnpháp điệu quyết).

1. Tình hình lập,thẩm định, phê để mắt các quy hướng trực thuộc nghành nghề thống trị.

2. Việc cai quản tiến hành những quy hoạchtheo điều khoản.

3. Các vướng mắc bao gồm cùng kiến nghịnhững phương án giải quyết

III. TÌNH HÌNH THỰC HIỆN KẾ HOẠCH VỐN ĐẦU TƯ (nêu rõ tình hình với kết quảthực hiện, rất nhiều khía cạnh được, không được, ngulặng nhân cùng trách rưới nhiệm của các cơquan tiền, tổ chức triển khai liên quan; các vướng mắc vềlý lẽ, chính sách và đề nghị các phương án giải quyết).

- Tổng thích hợp số liệu về planer vốn đầutư vào năm;

- Tình hình tiến hành vốn đầu tưvào kỳ (quý giá trọng lượng thực hiện);

- Kết trái huy động và giải ngân cho vay vốn đầutư vào kỳ;

- Tình hình nợ ứ đọng vốn đầu tư chi tiêu (nếucó);

- Tình trạng tiêu tốn lãng phí, thất thoát vốn đầu tư (giả dụ có).

(Kèm theo phú biểu 01)

IV. TÌNH HÌNH QUẢN LÝ CÁC CHƯƠNGTRÌNH ĐẦU TƯ CÔNG (nêu rõ thực trạng với hiệu quả thựchiện, hầu hết khía cạnh được, chưa được, nguim nhân và trách rưới nhiệm của các cơ quan, tổchức liên quan; các vướng mắc về qui định,chính sách và đề xuất các phương án giải quyết).

1. Việc lập, đánh giá và thẩm định, phê duyệt y chủtrương chi tiêu.

2. Việc lập, thẩm định và đánh giá, phê chăm chút đầutứ lịch trình.

3. Tình hình tiến hành những chươngtrình.

a) Việc thống trị triển khai chươngtrình: lập planer tổng thể và toàn diện với chiến lược chi tiết tiến hành chương trình;tiến hành và điều chỉnh kế hoạch triển khaichương trình;

b) Việc lập, đánh giá, quyết định đầubốn dự án công trình nhân tố thuộc cmùi hương trình;

c) Tình hình tiến hành cmùi hương trình: tiếnđộ triển khai các mục tiêu của chương trình; tổng vừa lòng tình trạng thực hiện dự ányếu tố trực thuộc cmùi hương trình; cực hiếm trọng lượng thực hiện;

d) Tình hình tiến hành planer vốn đầutư: Việc huy động vốn cho chương trình; giải ngân; nợ đọng vốn xây cất cơ bản(giả dụ có);

đ) Năng lực tổ chức triển khai tiến hành dự ánnguyên tố ở trong lịch trình với vấn đề chấp hành phương tiện về thống trị đầu tư củacông ty dự án thành phần;

4. Các vướng mắc bao gồm và loài kiến nghịnhững giải pháp xử lý.

(Kèmtheo phụ biểu 02)

V. TÌNH HÌNH QUẢN LÝ CÁC DỰ ÁN ĐẦUTƯ SỬ DỤNG VỐN NHÀ NƯỚC (nêu rõ thực trạng cùng kết quảtriển khai, rất nhiều mặt được, không được, nguyênnhân và trách nát nhiệm của các phòng ban, tổ chứcliên quan; những vướng mắc về nguyên tắc, chính sách với đề xuất những phương án giải quyết).

1. Tình hình lập, đánh giá, phê duyệtchủ trương đầu tư.

2. Việc lập, đánh giá và thẩm định, quyết định đầutư.

3. Tình hình lập, đánh giá phê duyệtxây đắp kỹ thuật, dự toán.

Xem thêm: Những Dấu Hiệu Bị Vong Theo Phải Làm Thế Nào, Nhà Có Vong Phải Làm Sao

4. Tình hình triển khai những dự án:

a) Việc quản lý thực hiện dự án: lậpplaner toàn diện và tổng thể cùng planer cụ thể thựchiện dự án; thực trạng tiến hành với điều chỉnh kếhoạch;

b) Tình hình triển khai dự án công trình đầu tư: tiếnđộ thực hiện; khối lượng với quý giá khối lượngthực hiện; quality công việc; các biến động trongquy trình tiến hành dự án;

c) Tình hình thực hiện planer vốn đầutư: Việc kêu gọi vốn cho dự án; quyết toán giải ngân (trợ thì ứng, tịch thu trợ thời ứng, thanh hao toán); quyết toán vốn dự án công trình trả thành; nợ ứ tạo cơ bản(giả dụ có) với bài toán xử lý;

d) Năng lực tổ chức triển khai dự ánvà bài toán chấp hành những giải pháp về làm chủ đầu tư, của ban cai quản dự án công trình với cácnhà thầu;

đ) Khó khnạp năng lượng, vướng mắc, phát sinhtrong quy trình triển khai dự án cùng câu hỏi xử lý theo thẩmquyền;

e) Đề xuất giải pháp giải pháp xử lý trở ngại,vướng mắc, sự việc quá thừa thđộ ẩm quyền.

5. Tình hình khai quật, quản lý dựán sẽ hoàn thành.

6. Các vướng mắc chủ yếu và con kiến nghịnhững giải pháp giải quyết và xử lý.

(Kèmtheo phụ biểu 03)

VI. TÌNH HÌNH QUẢN LÝ CÁC DỰ ÁN ĐẦUTƯ THEO HÌNH THỨC ĐỐI TÁC CÔNG TƯ (nêu rõ tình hìnhvới hiệu quả tiến hành, đông đảo mặt được, chưa được, ngulặng nhân với trách rưới nhiệm củacác phòng ban, tổ chức liên quan; những vướngmắc về chính sách, chế độ và đề nghị các phương án giải quyết).

1. Tình hình xây đắp và ra mắt danhmục dự án;

2. Tình hình tiến hành việc lựa chọncông ty đầu tư, dàn xếp, cam kết kết hợp đồng và thực hiện thủ tụccấp cho Giấy chứng nhận ĐK đầu tư;

3. Tổng vừa lòng tìnhhình tiến hành Hợp đồng dự án;

4. Việc chấp hành luật về cung cấp Giấyghi nhận ĐK đầu tư;

5. Việc chấp hành phương tiện về quản lí lýđầu tư chi tiêu của những bên ký kết kết Hợp đồng dự án vào bài toán triển khai Hợp đồng dự án công trình.

6. Tình hình khai thác, quản lý, dựán.

7. Khó khăn, vướng mắc, vạc sinhtrong quá trình triển khai dự án công trình với việc xử lý theo thẩm quyền;

(Kèmtheo phú biểu 04)

VII. TÌNH HÌNH QUẢN LÝ CÁC DỰ ÁN ĐẦUTƯ SỬ DỤNG NGUỒN VỐN KHÁC (nêu rõ tình hình cùng kếtquả thực hiện, hầu như mặt được, không được, nguyên ổn nhân cùng trách nhiệm của các cơquan, tổ chức liên quan; những vướng mắc vềcơ chế, cơ chế với đề nghị những biệnphdẫn giải quyết).

1. Việc thực hiện giấy tờ thủ tục ý kiến đề xuất quyếtđịnh chủ trương chi tiêu, cấp cho Giấy chứng nhận đăng ký chi tiêu cùng cấp cho Giấy bệnh nhậnđăng ký marketing (trường hợp có).

2. Tiến độ triển khai dự án và tiến độthực hiện mục tiêu của dự án.

3. Tiến độ góp vốn đầu tư, vốn điều lệ,góp vốn pháp định (so với những ngành, nghề đầu tư sale tất cả trải nghiệm cần cóvốn pháp định).

4. Tình hình khai thác, vận hành dựán: hiệu quả vận động chi tiêu kinh doanh, lên tiếng về lao rượu cồn, nộp ngân sáchcông ty nước, chi tiêu đến nghiên cứu với cải tiến và phát triển, tình hình tài chủ yếu của doanhnghiệp cùng những tiêu chí siêng ngành theo lĩnh vực hoạt động.

5. Việc thực hiện những đòi hỏi về bảovệ môi trường thiên nhiên, thực hiện khu đất đai, áp dụng tài nguyên ổn khoáng sản theo điều khoản.

6. Việc triển khai cách thức tại văn uống bảnđưa ra quyết định nhà trương đầu tư và Giấy ghi nhận ĐK đầubốn (nếu có).

7. Việc đáp ứngcác ĐK đầu tư kinh doanh đối với các dự án trực thuộc ngành, nghề chi tiêu kinhdoanh tất cả điều kiện.

8. Tình hình thực hiện ưu tiên đầu tư(trường hợp có).

9. Các vướng mắc gây ra và kiếnnghị phương án xử trí.

(Kèm theo prúc biểu số 05)

VIII. TÌNH HÌNH THỰC HIỆN CÔNG TÁCGIÁM SÁT, ĐÁNH GIÁ ĐẦU TƯ CỦA CÁC CHỦ ĐẦU TƯ VÀ CƠ QUAN NHÀ NƯỚC (nêu rõ tình trạng với hiệu quả triển khai, hồ hết phương diện được, chưa được,nguyên ổn nhân cùng trách rưới nhiệm của những cơ sở,tổ chức liên quan; những vướng mắc về vẻ ngoài, chínhsách cùng kiến nghị các phương án giải quyết).

1. Tình hình thực hiện chế độ báocáo.

2. Đánh giá unique của những báocáo.

3. Kết quả kiểm soát, đánh giá dự án công trình đầutứ vào kỳ.

- Số dự án công trình được kiểm tra; mức độ đạt đượcso với chiến lược (dĩ nhiên hạng mục những dự án được người dân có thẩm quyền quyếtđịnh đầu tư chi tiêu và phòng ban thống trị công ty nước tổchức kiểm tra);

- Số dự án được tiến công giá; mức độ đạtđược đối với planer (đương nhiên danh mục các dự án công trình được Review theo từng loạiđánh giá);

- Các phân phát hiện nay chính sau thời điểm kiểmtra, nhận xét các dự án công trình.

4. Kế hoạch bình chọn, Đánh Giá dự ánđầu tư chi tiêu trong kỳ tiếp theo (cố nhiên danh mục những dự án công trình dự con kiến vẫn đánh giá, đánh giá trong kỳ).

5. Đánh giá tầm thường về công tác làm việc giámgiáp, Đánh Giá đầu tư chi tiêu vào kỳ.

6. Kết quả giải pháp xử lý sau đo lường, đánhgiá chỉ chi tiêu.

7. Các vướng mắc chủ yếu và con kiến nghịnhững giải pháp xử lý.

IX. TÌNH HÌNH THỰC HIỆN CÔNG TÁCGIÁM SÁT ĐẦU TƯ CỦA CỘNG ĐỒNG (nêu rõ tình hình vàcông dụng thực hiện, phần đa khía cạnh được, chưa được,nguyên nhân cùng trách nhiệm của các phòng ban, tổchức liên quan; các vướng mắc về phép tắc, cơ chế cùng kiến nghị những phương án giải quyết).

1. Tình hình triển khởi công tác giámngay cạnh đầu tư chi tiêu của cùng đồng: Công tác đào tạo và giảng dạy, bức tốc năng lực; cơ cấu tổ chức tổ chức,kinh phí hoạt động; số dự án được giám sát;...

2. Tình hình triển khai chế độ báo cáocủa Ủy ban MTTQ các cấp.

3. Đánh giá chỉ quality của những báocáo.

4. Các phân phát hiện tại bao gồm của công tácthống kê giám sát đầu tư chi tiêu của cùng đồng:

a) Sự tương xứng của ra quyết định chủtrương đầu tư, quyết định đầu tư cùng với quy hoạch cải tiến và phát triển tài chính - xã hội, quyhoạch, planer thực hiện khu đất, quy hướng tương quan cùng kế hoạchchi tiêu trên địa bàn xóm theo điều khoản của pháp luật;

b) Việc chấp hành những dụng cụ của chủđầu tư về: chỉ giới khu đất đai với sử dụng đất; quy hoạch mặtbằng chi tiết, cách thực hiện kiến trúc, xây dựng; xử trí chất thải, bảo đảm môi trường;thường bù, GPMB với phương pháp tái định cư; quy trình, planer đầu tư;

c) Những vấn đề có tác dụng xâm sợ hãi cho lợi íchcủa cùng đồng; hầu hết tác động xấu đi của dự án công trình đến môi trường xung quanh trong quá trìnhtiến hành đầu tư, vận hành dự án.

d) Phát hiện tại phần lớn câu hỏi có tác dụng tạo lãngmức giá, thất bay vốn, tài sản ở trong dự án.

đ) Việc thực hiện công khai, minc bạchtrong quá trình đầu tư.

5. Kết quả xử lý sau đo lường đầu tưcủa cộng đồng.

6. Các khó khăn vướng mắc, con kiến nghịchiến thuật cách xử lý.

(Kèmtheo phụ biểu 06)

(Nộidung giám sát và đo lường gần kề chi tiêu của cộng đồng vì Ủy banquần chúng những cấp cho thực hiện, thời hạn hằng năm)

IX. CÁC ĐỀ XUẤT VÀ KIẾN NGHỊ

1. Các khuyến nghị về đổi mới hình thức,cơ chế, quản lý của Chính phủ, những Sở, ngành.

2. Các khuyến nghị về tổ chức triển khai triển khai.

THỦ TRƯỞNG CƠ QUAN (ký kết thương hiệu, đóng góp dấu)

Phụbiểu 01

Tìnhhình thực hiện chiến lược vốn chi tiêu trong kỳ báo cáo

Đơn vịtính: tỷ đồng

TT

Nội dung

Kế hoạch vốn năm

Trong đó sắp xếp trả nợ đọng XDCB

Nợ ứ đọng XDCB còn lại

Tình hình thực hiện

Tình hình giải ngân

Thất bay, lãng phí được phân phát hiện

Giá trị

so với KH (%)

Giá trị

so với KH (%)

I

Dự án thực hiện vốn bên nước

1

Vốn chi tiêu công

1.1

Vốn NSNN

a

Vốn NSTW

b

Vốn NSĐP

1.2

Vốn ODA

1.3

Vốn TPCP

1.4

Vốn chi tiêu công khác

2

Vốn nhà quốc tế vốn chi tiêu công

3

Vốn khác

3.1

Trong nước

3.2

Nước ngoài

II

Dự án chi tiêu theo vẻ ngoài PPP

1

Vốn đầu tư chi tiêu công tđê mê gia (ngoại trừ vào tổng kinh phí đầu tư)

2

Vốn chủ sngơi nghỉ hữu

2.1

Vốn bên quốc tế vốn đầu tư công

2.2

Vốn khác (trong nước)

2.3

Vốn khác (nước ngoài)

3

Vốn vay

3.1

Vốn chi tiêu công

3.2

Vốn nhà quốc tế vốn đầu tư chi tiêu công

3.3

Vốn trong nước

3.4

Vốn nước ngoài

III

Dự án thực hiện nguồn vốn khác

1

Vốn trong nước

2

Vốn nước ngoài

IV

Tổng cộng

1

Vốn đầu tư công (I.1 + II.1 + II.3.1)

2

Vốn đơn vị nước ngoài đầu tư chi tiêu công (I.2 + II.2.1 + III.3.2)

3

Vốn khác

- Trong nước (I.3.1 + II.2.2 + II.3.3 + III.1)

- Nước ngoại trừ (I.3.2 + II.2.3 + II.3.4 + III.2)

Phụlục 02

Tổnghợp số liệu về công tác chi tiêu công (vị phòng ban là chủ trương trình, công ty dựán thành phần hoặc công ty đầu tư dự án)

TT

Nội dung

CTMTQG

CTMT

CTMTĐP

I

Chủ chương trình

1

Số lượng

2

Tổng vốn kế hoạch

3

Giá trị thực hiện

4

Giá trị giải ngân

II

Chủ dự án công trình thành phần

1

Số lượng

2

Tổng vốn kế hoạch

3

Giá trị thực hiện

4

Giá trị giải ngân

III

Chủ chi tiêu dự án công trình nằm trong các chương thơm trình

1

Số lượng

2

Tổng vốn kế hoạch

3

Giá trị thực hiện

4

Giá trị giải ngân

Ghi chú:

1. CTMTQG: Cmùi hương trình kim chỉ nam Quốcgia.

2. CTMT: Chương trình kim chỉ nam vày Chínhphủ ra quyết định công ty trương.

3. CTMTĐP: Cmùi hương trình kim chỉ nam bởi địaphương ra quyết định nhà trương.

Phụ biểu 03

Tình hình thực hiệnđo lường và thống kê, reviews chi tiêu các dự án áp dụng vốn công ty nước

TT

Nội dung

Tổng cùng những dự án thực hiện vốn nhà nước

Phân theo nguồn vốn

Dự án đầu tư công

DA SD vốn NN ko kể vốn ĐTC

Dự án áp dụng NSTW

TP CP

ODA

NS ĐP

Vốn ĐTC khác

Tổng số

A

B

C

Tổng số

A

B

C

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

I

Chuẩn bị đầu tư

1

Chủ trương đầu tư

a

Số dự án bài bản sẵn sàng công ty trương chi tiêu trong kỳ

b

Số dự án công trình được đánh giá chủ trương trong kỳ

c

Số dự án công trình gồm quyết định công ty trương vào kỳ

2

Quyết định đầu tư

a

Số dự án công trình đầu tư lập BCNCKT vào kỳ

b

Số dự án được thẩm định và đánh giá trong kỳ

c

Số dự án công trình gồm ra quyết định chi tiêu trong kỳ

II

Thực hiện đầu tư

1

Số dự án công trình thực hiện đầu tư trong kỳ

a

Số dự án chuyển tiếp

b

Số dự án công trình khởi công mới vào kỳ

2

Số dự án đang tiến hành report tính toán, review đầu tư chi tiêu theo lý lẽ vào kỳ

3

Số dự án công trình vẫn triển khai soát sổ trong kỳ (bởi người dân có thẩm quyền Quyết định chi tiêu cùng ban ngành cai quản NN thực hiện)

4

Số dự án đang tiến hành review trong kỳ

5

Số dự án công trình gồm phạm luật về thủ tục đầu tư chi tiêu được vạc hiện vào kỳ

a

Không phù hợp cùng với quy hoạch

b

Phê xem xét không đúng thđộ ẩm quyền

c

Không thực hiện không thiếu trình tự thẩm tra, đánh giá và thẩm định dự án

6

Số dự án công trình gồm vi phạm lao lý về làm chủ unique được phát hiện nay vào kỳ (theo biện pháp về quản lý unique hiện hành)

7

Số dự án công trình gồm thất thoát, tiêu tốn lãng phí được vạc hiện tại trong kỳ (sau khi tkhô cứng tra, kiểm soát, kiểm toán thù, quyết toán)

a

Tổng vốn chi tiêu của các dự án công trình gồm thất bay, tiêu tốn lãng phí bị vạc hiện

b

Tổng số chi phí bị thất bay, lãng phí được xác định

8

Số dự án công trình chậm trễ giai đoạn vào kỳ

a

Số dự án công trình lờ lững tiến trình vày thủ tục đầu tư

b

Số dự án chậm rãi quy trình vì chưng công tác làm việc giải pchờ phương diện bằng

c

Số dự án chậm tiến trình vị năng lượng của công ty đầu tư chi tiêu, ban thống trị dự án công trình với các nhà thầu

d

Số dự án công trình chậm quá trình bởi vì bố trí vốn không kịp thời

đ

Số dự án đủng đỉnh vì những ngulặng nhân khác

9

Số dự án công trình bắt buộc điều chỉnh trong kỳ

a

Số dự án đề nghị kiểm soát và điều chỉnh mục tiêu, quy mô đầu tư

b

Số dự án công trình đề xuất điều chỉnh vốn đầu tư

c

Số dự án công trình cần điều chỉnh quy trình tiến độ đầu tư

d

Số dự án công trình phải điều chỉnh bởi vì các nguim nhân khác

10

Số dự án công trình phải dứt thực hiện bởi các nguyên do không giống nhau

11

Số dự án triển khai chắt lọc nhà thầu trong kỳ

a

Tổng số gói thầu vẫn tổ chức triển khai gạn lọc nhà thầu vào kỳ

-

Chỉ định thầu

-

Đấu thầu hạn chế

-

Đấu thầu rộng lớn rãi

-

Hình thức khác

b

Tổng số gói thầu gồm vi phạm luật thủ tục đấu thầu được phân phát hiện trong kỳ

-

Đấu thầu không ổn quy định

-

Ký thích hợp đồng không đúng quy định

III

Kết thúc đầu tư chi tiêu, chuyển giao gửi vào sử dụng

1

Số dự án chấm dứt đầu tư vào kỳ

2

Lũy kế số dự án công trình đã hoàn thành dẫu vậy chưa được quyết toán

3

Số dự án được quyết tân oán trong kỳ

4

Tình hình khai thác vận hành

a

Số dự án đã đưa vào vận hành

b

Số dự án đang đưa vào và sử dụng bao gồm sự việc về chuyên môn, không tồn tại hiệu quả (ví như có)

c

Số dự án công trình được Review tác động ảnh hưởng vào kỳ

Ghi chú: A*: dự án từ team A trở lên (bao hàm cả dự án đặc biệt Quốc gia)

Phú biểu 04

Tình hình thực hiệnthống kê giám sát, Đánh Giá đầu tư những dự án công trình đầu tư theo hiệ tượng PPPhường trong kỳ

TT

Nội dung

Tổng số

Phân theo nhóm

A*

B

C

I

Chuẩn bị đầu tư

1

Danh mục dự án

a

Số dự án công trình thực hiện thủ tục khuyến cáo đầu tư

- Do phòng ban nhà nước đề xuất

- Do bên đầu tư đề xuất

b

Số dự án công trình được phê chăm chút đề xuất, công bố

2

Số dự án công trình có ra quyết định đầu tư

3

Số dự án công trình chấm dứt chọn lọc nhà đầu tư

- Chỉ định đơn vị đầu tư:

- Đấu thầu rộng rãi:

4

Số dự án được cấp mới Giấy ghi nhận ĐK đầu tư

5

Số dự án công trình được kiểm soát và điều chỉnh Giấy chứng nhận ĐK đầu tư

6

Số dự án hoàn toàn các thủ tục Hợp đồng dự án

II

Thực hiện đầu tư

1

Số dự án triển khai đầu tư

a

Số dự án đưa tiếp

b

Số dự án khởi công mới

2

Số dự án công trình đã tiến hành report giám sát và đo lường, Reviews đầu tư chi tiêu theo quy định

3

Số dự án vẫn thực hiện chất vấn (vày người có thẩm quyền Quyết định đầu tư và cơ quan quản lý NN thực hiện)

4

Số dự án công trình đang triển khai tấn công giá

5

Số dự án gồm vi phạm phương tiện về thủ tục chi tiêu, cai quản unique được vạc hiện

6

Số dự án tất cả thất bay, tiêu tốn lãng phí được vạc hiện nay (sau khoản thời gian tkhô giòn tra, soát sổ, kiểm tân oán, quyết toán)

a

Tổng vốn đầu tư của những dự án công trình có thất thoát, tiêu tốn lãng phí bị phân phát hiện

b

Tổng số chi phí bị thất bay, tiêu tốn lãng phí được xác định

7

Số dự án chậm rì rì tiến độ

a

Số dự án công trình chậm chạp quá trình do giấy tờ thủ tục đầu tư

b

Số dự án công trình đủng đỉnh tiến độ do công tác làm việc giải pđợi khía cạnh bằng

c

Số dự án lờ đờ quá trình bởi vì năng lượng của Nhà đầu tư, bên thầu

d

Số dự án công trình chậm rãi quá trình do ngulặng nhân khác

8

Số dự án công trình nên điều chỉnh

a

Số dự án công trình nên điều chỉnh mục ti