Báo Cáo Thẩm Định Kết Quả Đánh Giá Hồ Sơ Đề Xuất Về Kỹ Thuật

Hồ sơ dự thầu, hồ sơ đề xuất là toàn bộ tài liệu do nhà thầu, nhà đầu tư lập và nộp cho bên mời thầu theo yêu cầu của hồ sơ mời thầu, hồ sơ yêu cầu. Hiện nay, Luật có đưa ra mẫu báo cáo đánh giá hồ sơ đề xuất chỉ định thầu để mọi người tuân thủ. Vậy những quy định về vấn đề này cụ thể là như thế nào. Hãy cùng Luật sư X tìm hiểu vấn đề này nhé.

Bạn đang xem: Báo cáo thẩm định kết quả đánh giá hồ sơ đề xuất về kỹ thuật


Về vấn đề trên, Luật sư X xin được cung cấp thông tin đến quý khách hàng như sau:

Cơ sở pháp lý

Luật đấu thầu 2013

Thông tư 23/2015/TT-BKHĐT

Mẫu báo cáo đánh giá hồ sơ đề xuất chỉ định thầu

Báo cáo đánh giá hồ sơ đề xuất là công việc của tổ chức, cá nhân tham gia hoặc có liên quan đến hoạt động lựa chọn nhà thầu. Việc này thuộc phạm vi điều chỉnh trong quy định về lập báo cáo đánh giá hồ sơ dự thầu đối với gói thầu thuộc phạm vi điều chỉnh quy định tại Luật đấu thầu năm 2013. khi thực hiện đánh giá thông qua các tiêu chí về tính hợp lệ; năng lực và kinh nghiệm; kỹ thuật và giá.

Mẫu báo cáo đánh giá hồ sơ đề xuất chỉ định thầu xây lắp

Trong nội dung củaMẫu báo cáo đánh giá hồ sơ đề xuấtcần đảm bảo những nội dung về:

– Thông tin cơ bản về giới thiệu gói thầu, dự án.

– Kết quả đánh giá hồ sơ dự thầu.

– Kết luận và kiến nghị.

– ý kiến bảo lưu.

– Nội dung kiểm tra tính hợp lệ của hồ sơ dự thầu.

– Đánh giá tính hợp lệ của hồ sơ dự thầu.

– Đánh giá về năng lực và kinh nghiệm.

– Đánh giá về kỹ thuật.


*
*
*
Open in new tab

Các mẫu báo cáo đánh giá hồ sơ đề xuất khác

Sử dụng Mẫu số 02 ban hành kèm theo Thông tư 23/2015/TT-BKHĐT nếu làgói thầu hỗn hợp, xây lắp, mua sắm hàng hóa mà có phương thức lựa chọn nhà thầu là phương thức một giai đoạn hai túi hồ sơ.

– Sử dụng Mẫu số 03 ban hành kèm theo Thông tư 23/2015/TT-BKHĐT nếu là gói thầu cung cấp dịch vụ tư vấn.

Xem thêm: Vòng Đu Quay Tiếng Anh Là Gì ? Nghĩa Của Từ : Đu Quay

Thời gian đánh giá hồ sơ dự thầu

Thời gian đánh giá hồ sơ dự thầu tối đa là 45 ngày đối với đấu thầu trong nước. 60 ngày đối với đấu thầu quốc tế. kể từ ngày có thời điểm đóng thầu đến ngày bên mời thầu trình chủ đầu tư phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu.

Thời gian đánh giá hồ sơ dự thầu không bao gồm thời gian thẩm định, phê duyệt. kể cả thời gian thẩm định kết quả đánh giá hồ sơ đề xuất về kỹ thuật đối với gói thầu áp dụng phương thức một giai đoạn hai túi hồ sơ. Trường hợp cần thiết, có thể kéo dài thời gian đánh giá hồ sơ dự thầu. nhưng không quá 20 ngày và phải bảo đảm tiến độ thực hiện dự án.

Đánh giá hồ sơ dự thầu

Việc đánh giá hồ sơ dự thầu phải tuân thủ theo quy định của Luật đấu thầu số 43/2013/QH13, Nghị định số 63/2014/NĐ-CP và hồ sơ mời thầu.

Trong quy chế làm việc hoặc trong cách thức làm việc của tổ chuyên gia ở báo cáo đánh giá hồ sơ dự thầu phải nêu rõ cách xử lý. trong trường hợp một thành viên trong tổ chuyên gia có ý kiến khác biệt so với đa số thành viên khác. Thành viên của tổ chuyên gia được quyền bảo lưu ý kiến của mình.


Trường hợp nhà thầu cùng lúc tham dự thầu nhiều gói thầu và được đánh giá xếp hạng thứ nhất đối với gói thầu này đồng thời trúng thầu ở một hoặc nhiều gói thầu khác thì chủ đầu tư, bên mời thầu phải làm rõ khả năng thực hiện gói thầu của nhà thầu này trong quá trình thương thảo, hoàn thiện hợp đồng.

Trình, thẩm định và phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu

Đối với gói thầu áp dụng phương thức một giai đoạn một túi hồ sơ:

Trên cơ sở báo cáo kết quả đánh giá hồ sơ dự thầu của tổ chuyên gia, bên mời thầu trình chủ đầu tư phê duyệt danh sách xếp hạng nhà thầu.

Đối với gói thầu áp dụng phương thức một giai đoạn hai túi hồ sơ:

Trên cơ sở báo cáo kết quả đánh giá hồ sơ đề xuất về kỹ thuật của tổ chuyên gia, bên mời thầu trình chủ đầu tư phê duyệt danh sách nhà thầu đáp ứng yêu cầu về kỹ thuật. Danh sách nhà thầu đáp ứng yêu cầu về kỹ thuật phải được thẩm định trước khi phê duyệt;Trên cơ sở báo cáo kết quả đánh giá hồ sơ đề xuất về tài chính của tổ chuyên gia, bên mời thầu trình chủ đầu tư phê duyệt danh sách xếp hạng nhà thầu.

Trên cơ sở kết quả xếp hạng nhà thầu và thương thảo hợp đồng, bên mời thầu trình chủ đầu tư phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu. Kết quả lựa chọn nhà thầu phải được thẩm định trước khi phê duyệt.

Quy trình lựa chọn nhà đầu tư

Quy trình lựa chọn nhà đầu tư được thực hiện như sau:

Chuẩn bị lựa chọn nhà đầu tư;Tổ chức lựa chọn nhà đầu tư;Đánh giá hồ sơ dự thầu, hồ sơ đề xuất;Trình, thẩm định, phê duyệt và công khai kết quả lựa chọn nhà đầu tư;Đàm phán, hoàn thiện, ký kết hợp đồng.

Xét duyệt trúng thầu trong lựa chọn nhà đầu tư

1. Nhà đầu tư được lựa chọn phải đáp ứng đủ các điều kiện sau đây:

Có hồ sơ dự thầu hoặc hồ sơ đề xuất hợp lệ;Đáp ứng yêu cầu về năng lực và kinh nghiệm;Đáp ứng yêu cầu về kỹ thuật;Đáp ứng yêu cầu về tài chính;Dự án đạt hiệu quả cao nhất.

2. Đối với nhà đầu tư không được lựa chọn, trong thông báo kết quả lựa chọn nhà đầu tư phải nêu rõ lý do nhà đầu tư không trúng thầu.

Có thể bạn quan tâm:

Thông tin liên hệ

Trên đây là tư vấn củaLuật sư X về Mẫu báo cáo đánh giá hồ sơ đề xuất chỉ định thầu.Chúng tôi hi vọng rằng bạn có thể vận dụng các kiến thức trên để sử dụng trong công việc và cuộc sống.

Câu hỏi thường gặp


Bảo đảm dự thầu là gì?

Bảo đảm dự thầu là việc nhà thầu, nhà đầu tư thực hiện một trong các biện pháp đặt cọc. ký quỹ hoặc nộp thư bảo lãnh của tổ chức tín dụng hoặc chi nhánh ngân hàng nước ngoài. được thành lập theo pháp luật Việt Nam để bảo đảm trách nhiệm dự thầu của nhà thầu. nhà đầu tư trong thời gian xác định theo yêu cầu của hồ sơ mời thầu, hồ sơ yêu cầu.