Báo Cáo Tổng Kết Thông Tin Đối Ngoại

Ngày 14/1, tại Hà Nội, Ban Tuyên giáo Trung ương (TW) đã tổ chức Hội nghị tổng kết công tác thông tin đối ngoại; tuyên truyền biển, đảo và phân giới, cắm mốc biên giới trên đất liền năm 2013; triển khai nhiệm vụ năm 2014. Đồng chí Đinh Thế Huynh, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư TW Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo TW, Trưởng Ban Chỉ đạo công tác thông tin đối ngoại chủ trì Hội nghị.

Bạn đang xem: Báo cáo tổng kết thông tin đối ngoại

Theo báo cáo tổng kết, năm 2013, các ban, bộ, ngành, địa phương, các cơ quan báo chí, truyền thông, các cơ quan đại diện Việt Nam ở nước ngoài đã tích cực triển khai tuyên truyền nhiều nội dung thông tin đối ngoại; tuyên truyền biển, đảo và phân giới, cắm mốc biên giới trên đất liền giữa Việt Nam và các nước có chung đường biên giới. Đặc biệt, công tác tuyên truyền đã tập trung vào các sự kiện, các vấn đề nổi bật.

*

Trong năm 2013, các cấp, các ngành, các địa phương và tầng lớp nhân dân tiếp tục nâng cao nhận thức về tầm quan trọng của công tác thông tin đối ngoại; tuyên truyền biển, đảo và phân giới, cắm mốc biên giới trên đất liền. Tăng cường hoàn thiện cơ chế chỉ đạo, kiểm tra thống nhất đối với công tác thông tin, tuyên truyền biển đảo và phân giới cắm mốc từ TW tới địa phương, trong nước và ngoài nước, gắn kết giữa thông tin đối ngoại với đối nội. Nhiều cơ quan báo chí đã mở chuyên trang, chuyên mục mới để phục vụ công tác này, thông tin bằng tiếng nước ngoài được chú trọng hơn. Việc cung cấp thông tin cho báo chí làm sáng tỏ lập trường của Việt Nam, phản bác các luận điệu xuyên tạc về những vấn đề quan trọng, nhạy cảm được dư luận quan tâm đã được tiến hành chủ động, thường xuyên, kịp thời và hiệu quả hơn. Ban Tuyên giáo TW và các bộ, ngành, địa phương đã chủ động phối hợp, tổ chức các lớp tập huấn, nhiều hội thảo khoa học trong nước và quốc tế… Bên cạnh những kết quả đạt được, Hội nghị cũng chỉ ra một số mặt còn hạn chế cần tập trung khắc phục.

Xem thêm: Hướng Dẫn Tập Gym Giảm Cân, Chia Sẻ Kinh Nghiệm Tập Gym

Đồng chí Phạm Văn Linh, Phó Trưởng ban Tuyên giáo TW, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Chỉ đạo công tác thông tin đối ngoại trao Bằng khen cho các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc.

Phát biểu kết luận Hội nghị, đồng chí Đinh Thế Huynh đã biểu dương các cấp, các ngành, các địa phương, đơn vị năm 2013 đã có nhiều cố gắng đổi mới và tăng cường thông tin đối ngoại; tuyên truyền biển, đảo và phân giới, cắm mốc biên giới trên đất liền, góp phần tích cực tạo môi trường hòa bình, ổn định và điều kiện thuận lợi để bảo vệ và phát triển đất nước.

Đồng chí Đinh Thế Huynh nhấn mạnh, trong năm 2014, các bộ, ngành, địa phương, đơn vị cần chủ động xây dựng kế hoạch về các công tác này ngay từ những tháng đầu năm 2014, chú ý gắn kết với việc tuyên truyền thực hiện các nhiệm vụ chính trị, tuyên truyền nhân các ngày lễ kỷ niệm và sự kiện quan trọng của đất nước. Tiếp tục đổi mới và tăng cường các hoạt động thông tin đối ngoại; tuyên truyền biển, đảo và phân giới, cắm mốc biên giới trên đất liền. Nâng cao hiệu quả phối hợp giữa TW với địa phương, giữa trong nước và nước ngoài, giữa thông tin đối ngoại với đối nội; giữa đối ngoại Đảng, ngoại giao Nhà nước với đối ngoại nhân dân, đối ngoại quốc phòng. Bám sát tình hình, nâng cao chất lượng công tác dự báo; đẩy mạnh đấu tranh phản bác những thông tin, quan điểm sai trái, luận điệu xuyên tạc của các thế lực thù địch; tăng cường định hướng dư luận về những vấn đề quan trọng. Tiếp tục tổ chức các lớp tập huấn, bồi dưỡng kiến thức chuyên môn về các công tác trên cho cán bộ chủ chốt của các địa phương, cán bộ quản lý và phóng viên báo chí. Chú trọng khai thác thông tin từ thế giới và Việt Nam phù hợp với chủ trương, quan điểm của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; thuần phong, mỹ tục và văn hóa Việt Nam…

Tại Hội nghị, Ban Tuyên giáo TW đã tặng Bằng khen cho 26 tập thể và 19 cá nhân đạt thành tích xuất sắc trong công tác thông tin đối ngoại; tuyên truyền biển, đảo và phân giới, cắm mốc trên đất liền năm 2013./.