Bool Trong C++ Là Gì

mình xem trong hầu hết các topic về số nguyên tố chưa cos bài nào sử dụng hàm bool cả bạn nào có thể sử dụng hàm bool để giải bài :nhập vào n số in ra các số nguyên tố (chú ý sử dụng hàm bool nhé()
*
*
Trả lời cùng với trích dẫn

Thành viên nhiệt tình

Thành viên nhiệt tình
mình xem trong hầu hết các topic về số nguyên tố chưa cos bài nào sử dụng hàm bool cả bạn nào có thể sử dụng hàm bool để giải bài :nhập vào n số in ra các số nguyên tố (chú ý sử dụng hàm bool nhé()
#include#includeboolNguyenTo(unsignedlongn){longm=(long)sqrt(n);for(longk=2;km&&n%k;k++);returnk>m;}voidNhap(longa<>,int&n){printf("\nNhapsophantu:");scanf("%d",&n);for(intk=0;kn;k++){printf("a<%d>=",k+1);scanf("%d",&a);}}voidXuat(longa<>,intn){printf("\nCacsonguyentotrongdayla:\n");for(inti=0;in;i++)if(NguyenTo(a))printf("%d\t",a);}voidmain(){longa<100>;intn;Nhap(a,n);Xuat(a,n);}
chưa chính xác với n = 1 thêm nữa mỗi vòng for lại phải tính lại giá trị sqrt(n) là không tối ưu.Sửa lại chút
chưa chính xác với n = 1 thêm nữa mỗi vòng for lại phải tính lại giá trị sqrt(n) là không tối ưu.Sửa lại chút
Hay thật. Sao lại hỏi giá trị của hàm ngoài miền xác định của nó vậy? Cả Thế giới đều biết điều kiện cần của prime number là số tự nhiên >= 2, cũng như không không thể hỏi giá trị sqrt(-1) vậy.

Bạn đang xem: Bool trong c++ là gì


Bạn namdq2k nói đúng rồi ,bạn làm vậy là chưa tối ưu.Điều j cũng có thể xảy ra,nếu người ta cứ thích gọi: NguyenTo(0) và NguyenTo(1) thì sao? -->fai thông báo kết quả là sai chứ, chứ ai lại thông báo là 0 và 1 là số nguyên tố bao giờ-Chẳng lẽ nếu ko xét tất cả các trường hợp thì: nếu người ta gọi: sqrt(-1) -->thì cũng tính ra kết quả à.
Bạn namdq2k nói đúng rồi ,bạn làm vậy là chưa tối ưu.Điều j cũng có thể xảy ra,nếu người ta cứ thích gọi: NguyenTo(0) và NguyenTo(1) thì sao? -->fai thông báo kết quả là sai chứ, chứ ai lại thông báo là 0 và 1 là số nguyên tố bao giờ-Chẳng lẽ nếu ko xét tất cả các trường hợp thì: nếu người ta gọi: sqrt(-1) -->thì cũng tính ra kết quả à.

Xem thêm: Cách Kiểm Tra Mạng Viettel, Hướng Dẫn Cách Kiểm Tra Dịch Vụ 3G Viettel


Có lẽ bạn chưa hiểu ý mình. Chính mình đang hỏi là: Có thể gọi sqrt(-1) à?Việc gọi hàm dành cho user, họ phải đảm bảo đối số thuộc miền xác định.
Có lẽ bạn chưa hiểu ý mình. Chính mình đang hỏi là: Có thể gọi sqrt(-1) à?Việc gọi hàm dành cho user, họ phải đảm bảo đối số thuộc miền xác định.
Nếu người sử dụng cứ muốn gọi hàm với đối số ngoài miền xác định thí sao?-->fai thông báo là ko hợp lệ hay thông báo lỗi j chứ-Bạn thấy khi chúng ta gọi: sqrt(-1)-->thì chứng ta sẽ nhận đc thông báo lỗi xảy ra đúng không.Nghĩa là khi code hàm sqrt(...) thì người ta đã tính đến trường hợp đối số đưa vào -Còn hàm NguyênTo của bạn lại không xét đên trường hợp đối số đưa vào NguyenTo(0) và NguyenTo(1) đúng ? -->Chưa tối ưuTôi chỉ nói là bạn làm chưa tối ưu và chưa hoàn toàn chính xác thôi
Quick NavigationNhập môn lập trình C/C++TopCác khu vực của siteCác diễn đànCỘNG ĐỒNG C VIỆTĐỊNH HƯỚNG, ĐÀO TẠO & VIỆC LÀM NGÀNH CNTTLẬP TRÌNH VISUAL C#LẬP TRÌNH OBJECTIVE-CLẬP TRÌNH JAVALẬP TRÌNH VISUAL C++ | LẬP TRÌNH VISUAL C++.NETLẬP TRÌNH C++ | LẬP TRÌNH C | LẬP TRÌNH C++0XLẬP TRÌNH TRÊN LINUX | LINUX PROGRAMMINGDATABASE & REPORTING | CÁC HỆ QUẢN TRỊ DATABASETHÀNH VIÊN CỘNG ĐỒNG C VIỆTTHẢO LUẬN CHUNGCHUYÊN MỤC GIẢI TRÍ