Bucket là gì

2 Thông dụng2.1 Danh từ2.2 Động từ2.3 Cấu trúc từ3 Chuyên ổn ngành3.1 Cơ – Điện tử3.2 Cơ khí và công trình3.3 Tân oán & tin3.4 Vật lý3.5 Xây dựng3.6 Điện tử & viễn thông3.7 Kỹ thuật chung3.8 Kinh tế3.9 Địa chất4 Những từ liên quan4.1 Từ đồng nghĩa /“bʌkit/

Thông dụng

Danh từ

Thùng, xô (để múc nước) Pittông (ống bơm) Gầu (sống guồng nước)

Động từ

Bắt (ngựa) chạy vượt sức Chèo (thuyền) vội vàng vàng

Cấu trúc từ

a drop in the bucketXem drop to lớn give sầu the bucketxua ra không cho có tác dụng, đào thải to kick the bucket(trường đoản cú lóng) bị tiêu diệt, ngoẻo to bucket downrơi xối xả, rơi như trút nước (mưa)

hình dáng từ

Chulặng ngành

Cơ – Điện tử

Thùng, gầu, cánh (tuabin), pittông, ống lót

Thùng, gầu, cánh (tuabin), pittông, ống lót

Cơ khí và công trình

cánh (tuabin)bucket spacekhoảng chừng cách làm giữa cánh tuabin gầu xúc đất thùng gầu

Tân oán & tin

cỗ đựng đồ gia dụng đựng vùng chứabit bucketvùng đựng bit

Vật lý

gàu cánh quạt

Xây dựng

gàu chân đập tràn gầu múc khu đất thùng cào đất


Điện tử và viễn thông

thùng nén

Kỹ thuật bình thường

cánhbucket armcánh tay gàu vật dụng xúcbucket spacekhoảng phương thức thân cánh tuabinbucket wheelbánh cánh quạtbucket wheel excavatorlắp thêm đào tất cả bánh cánh gàu vùng hút ngăn chứa lá cánh gió gáo gàu gầu múc

Giải ham mê EN: 1. a deep, wide container with a flat bottom, used lớn hold cùng carry water với other liquids.a deep, wide container with a flat bottom, used khổng lồ hold cùng carry water cùng other liquids.2. a scooping device, usually designed to open với cđại bại khổng lồ take on or let go of a load.a scooping device, usually designed to open với cthua thảm khổng lồ take on or let go of a load.3. a water outlet in a turbine.a water outlet in a turbine..

Bạn đang xem: Bucket là gì

Giải say đắm VN: 1.

Bài Viết: Bucket là gì

Đồ cất sâu và rộng, bao gồm lòng phẳng, dùng làm đựng nước hoặc hầu như chất lỏng không giống.

Xem thêm: Khám Tinh Trùng Như Thế Nào ? Xét Nghiệm Tinh Dịch Đồ Như Thế Nào

2. Gầu múc, thường xuyên có thiết kế nhằm mở cùng đóng góp Lúc hy vọng xúc hoặc đổ một thiết lập trọng. 3. Đường dẫn nước của tuốcbin.

gàu vét bùn gàu xúc pittôngflare-type bucketpittông loe

Kinc tế

gầu thùng

Địa chất

thùng, ben, gầu

Những từ bỏ liên quan

Từ đồng nghĩa

nounbrazier , can , canister , cask , hod , kettle , pail , pot , scuttle , vat , bail , barrel , cage , cheat , container , drench , hurry , scoop , swindle , tub , vessel verbbolt , bustle , dart , dash , festinate , flash , fleet , flit , fly , haste , hasten , hurry , hustle , pelt , race , rocket , run , sail , scoot , scour , shoot , speed , sprint , tear , trot , whirl , whisk , whiz , wing , zip , zoom


Cơ – điện tử, Cơ khí & dự án công trình, Kinc tế, Kỹ thuật bình thường, Thông dụng, Toán và tin, Trang nhúng tập tin không trường tồn, Từ điển oxford, Từ điển đồng nghĩa tương quan giờ đồng hồ anh, Vật lý, Xây dựng, năng lượng điện tử & viễn thông,