CÁCH ĐÁNH GIÁ TRẺ 5 TUỔI THEO BỘ CHUẨN

*

*

*

Ủy Ban Nhân Dân HUYỆN YÊN LẠC

PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

*

Số: 256/GDĐT-MN

V/v Đánh Giá cỗ chuẩn cải tiến và phát triển trẻ em 5 tuổi.

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập -Tự bởi vì -Hạnh phúc

*
*

Yên Lạc, ngày 25 tháng bốn năm 2022

Kính gửi: Hiệu trưởng các trường mầm non vào huyện .

1. Đối tượng: 100 % trẻ em 5 tuổi học tập trên những trường thiếu nhi.

Bạn đang xem: Cách đánh giá trẻ 5 tuổi theo bộ chuẩn

2. Nội dung:

- Đánh giá bán bộ chuẩn kiến thức và kỹ năng vẫn học vào công tác GDMN; có các câu chữ làm quen cùng với toán, chữ cái, tạo nên hình, môi trường xung quanh xung quanh.

- Nội dung bài Đánh Giá bộ chuẩn cải cách và phát triển trẻ 5 tuổi; Phòng dạy dỗ sẵn sàng.

3. Hình thức:

Các ngôi trường mầm non sẵn sàng chống học tập, bàn, ghế cùng cây viết sáp cho trẻ; tổ chức Đánh Giá cỗ chuẩn phát triển bé 5 tuổi theo lớp, mỗi chống đã có 1 giám thị là gia sư dạy lớp 5 tuổi vày chống GD&ĐT điều hễ cùng 1 giáo viên dạy dỗ lớp 4 tuổi bởi vì nhà ngôi trường cử.

4.Thời gian, địa điểm:

+ 7h30 - 8h những giám thị khám nghiệm CSVC xếp chống thi.

Xem thêm: Tại Sao Lao Động Không Phải Hàng Hóa, Hàng Hóa Sức Lao Động Là Gì

+ Từ 8h- 8h10 msinh sống đề và phát đề thi mang lại học viên.

+ Từ 8h10 - 8h40 ttốt làm cho bài xích (Phát đề thi theo ngôn từ từng bài phạt bài bác hàng đầu thi dứt thu bài xích new vạc bài bác thứ hai cđọng điều này cho tới hết)

+ Từ 8h40 - 9 h00niêm phong bài thi bao gồm dấu gần kề lai của nhà ngôi trường.

+ Từ 9 h00 - 10h00 nộp bài về phòng GD&ĐT.

Các trường mần nin thiếu nhi gửi danh sách học viên học lớp 5 tuổi cùng ra mắt 1 phó hiệu trưởng , cô giáo dạy lớp 4 tuổi, 5 tuổi khớp ứng với số lớp 5 tuổi của ngôi trường về phòng GD&ĐT qua mặt đường mail haiyenlac

Nhận được công vnạp năng lượng này; Phòng GD&ĐT thử khám phá Hiệu trưởng những

trường mần nin thiếu nhi chuẩn bị rất đầy đủ các ĐK nhằm tổ chức triển khai reviews chuẩn cải cách và phát triển trể 5 tuổi đạt tác dụng ./.

Nơi nhận:

- Các trường MN (T/h)

- Lãnh đạo Phòng GD&ĐT;

- Lưu HC, MN.

KT. TRƯỞNG PHÒNG

PHÓ TRƯỞNG PHÒNG

Nguyễn Đức Hạnh

File gắn kèm:
*
Tệp gắn thêm kèm: cv_danh_gia_chuan_pt_tre_5_tuoi1_45202210.doc