CÁCH HỦY DỊCH VỤ SMS CỦA VIETCOMBANK

Tổng hợp Ứng dụng Vay tiền online từ 500k10 triệu chỉ cần CMND -> tại đây
*
*
*
*
*
*
*
*
*
Chọn Đồng ý để kết thúc quá trình hủy dịch vụ SMS Banking.

Chọn Đồng ý để kết thúc quá trình hủy dịch vụ SMS Banking.

Hủy dịch vụ SMS chủ động qua VCB – IB
nking

Bước 1: Truy cập vào website của VCB Digibank trên máy tính hoặc điện thoại theo địa chỉ https://vcbdigibank.vietcombank.com.vn. Sau đó điền thông tin đăng nhập và chọn Đăng nhập.