Cách sử dụng along

“I completed that task along with my staff” – Tôi hoàn thành nhiệm vụ đó với nhân viên của tôi.

Bạn đang xem: Cách sử dụng along

“I completed that task together with my staff” – Tôi hoàn thành nhiệm vụ đó với nhân viên của tôi.

Hai cấu trúc Along with và Together with ở trên đều thể hiện ngữ nghĩa giống nhau. Tuy nhiên, cách diễn đạt của hai cấu trúc này lại hoàn toàn khác nhau. Cùng Tiếng Anh Free tìm hiểu chi tiết về cấu trúc Along with trong tiếng Anh, đồng thời phân biệt một cách rõ ràng hai dạng cấu trúc này nhé.


Nội dung bài viết


Along with là gì?

Trong tiếng Anh, Along with được gọi là một giới từ mang nghĩa là theo cùng với, song song với.

Cấu trúc Along with:

Along with + someone/something

Ví dụ:

The magistrate, along with the police, is expected shortly.

Thẩm phán cùng với cảnh sát dự kiến sớm có mặt.

The doctors, along with their patients, are watching a TV show.

Các bác sĩ cùng với bệnh nhân của họ đang xem một chương trình TV.

Susan, along with her family, is going to a party today.

Susan cùng với gia đình cô ấy sẽ đến bữa tiệc hôm nay.

*

Along with là gì

Các từ đi với along with trong tiếng Anh

Khi sử dụng các cấu trúc ngữ pháp tiếng Anh sẽ có một số từ đi với Along with, dưới đây là các từ đi với Along with thường gặp nhất:

1. Play along with

Cụm từ “Play along with” sẽ mang nghĩa “chơi cùng với”

Ví dụ:

He started playing football along with my friends when he was 10 years old.

Anh ta bắt đầu chơi đá bóng với đám bạn của anh ấy khi anh ấy 10 tuổi.

I think that i will play along with my younger brother in tomorrow.

Tôi nghĩ rằng tôi sẽ chơi cùng với em trai tôi vào ngày mai.

He said that he felt tired because he agreed to play along with his friends.

Anh ta nói rằng anh ta cảm thấy mệt mỏi bởi vì anh ta đã đồng ý để chơi cùng với bạn bè của anh ta.

She decied to play along with them.

Cô ấy quyết định chơi cùng họ.

Chú ý: Đối với “Play along” sẽ mang một ngữ nghĩa khác là “chấp nhận hoặc giả vờ đồng ý một điều gì đó để làm cho người khác cảm thấy vui vẻ”.

*

Cách dùng along with

2. Come along with

Cụm từ “Come along with” mang ngữ nghĩa là “đi cùng với”.

Cấu trúc Come along with:

Come along with someone/something

Ví dụ:

I think that i will come along with my sister tonight.

Tôi nghĩ rằng tôi sẽ đi cùng với chị tôi tối nay.

If you agree, i will come along with you on tomorrow.

Xem thêm: Vietnamese Safe And Fair Play × Supercell Là Gì, Supercell Hỗ Trợ

Nếu bạn đồng ý, tôi sẽ đi cùng với bạn vào ngày mai.

3. Go along with

Cụm từ “Go along with” mang ngữ nghĩa là “đồng ý, ủng hộ một ý tưởng nào đó hoặc đi cùng với ai đó”.

Cấu trúc Go along with:

Go along with someone/something 

Ví dụ:

I decided to go along with him because he is a new staff.

Tôi quyết định đi cùng với anh ấy bởi vì anh ấy là một nhân viên mới.

I agree and go along with your idea.

Tôi đồng ý và ủng hộ với ý tưởng của bạn.

4. Get along with

Cụm từ “Get along with” mang ngữ nghĩa là “hòa hợp với”.

Ví dụ:

Have you gotten along with the new environment yet?

Bạn đã hòa nhập với môi trường mới chưa?

He gets along with his family very well.

Anh ta rất hòa thuận với gia đình.

5. Sing along with

Cụm từ “Sing along with” mang ngữ nghĩa là “hát cùng, hát theo”.

Ví dụ:

She sang along with me during the party.

Cô ấy đã hát cùng tôi trong suốt buổi tiệc.

Marie is very happy to be able to sing along with him

Marie rất vui khi được hát cùng anh ấy.

*

Along with trong tiếng Anh

Phân biệt along with và together with

Cấu trúc Together with và Along with đều thể hiện ngữ nghĩa nội dung là cùng với. Thế nhưng 2 cụm từ này sẽ có cách diễn đạt khác nhau. Cùng Tiếng Anh Free tìm hiểu chi tiết dưới đây nhé.

A ~ Together with~ B diễn đạt ngữ nghĩa A và B sẽ cùng làm 1 việc gì đó (thể hiện tính bình đẳng)A ~ Along with ~ B diễn đạt ngữ nghĩa là A sẽ làm 1 việc gì đó thì có B tham gia. Tuy nhiên, A hoàn toàn có thể hoàn thành việc này 1 mình.

Ví dụ:

I sang a song along with her. 

Diễn đạt nghĩa: Tôi hát bài hát này và có cô ấy tham gia cùng.

I sang a song together with her.

Diễn đạt nghĩa: Tôi và cả cô ấy cùng nhau hát bài hát này.

I completed this report along with him.

Diễn đạt nghĩa: Tôi đã hoàn thành bản báo cáo này và anh ấy tham gia cùng.

I completed this report together with him.

Diễn đạt nghĩa: Tôi đã hoàn thành bản báo cáo này cùng anh ấy.

Bài viết trên đây đã tổng hợp đầy đủ nhất về kiến thức cấu trúc Along with trong tiếng Anh. Hi vọng với những thông tin kiến thức mà chúng mình đã chọn lọc và cung cấp sẽ giúp bạn hiểu rõ hơn về cách dùng Along with cũng như phân biệt rõ ràng với cấu trúc Together with. Step Up chúc bạn học tập tốt và sớm thành công trong tương lai!