Cách sử dụng c# trong visual studio 2010

Các tài liệu lý giải C/C++ bên trên trang web o7planning công ty chúng tôi áp dụng Eclipse IDE. quý khách hàng đề xuất cài đặt với thông số kỹ thuật Eclipse với môi trường thiên nhiên C/C++ trước lúc bắt đầu. quý khách rất có thể xem hướng dẫn tại:
C là ngôn ngữ Thành lập trước, cùng là ngôn ngữ hướng thủ tục, nó dễ dàng được tiến hành với chạy xe trên các hệ điều hành quản lý. C++ ra đời sau không ngừng mở rộng tự C nó mang vào tư tưởng thiết kế hướng đối tượng, C là căn nguyên của C++, với C++ không ra đời nhằm sửa chữa thay thế C, các tlỗi viện của chính nó được không ngừng mở rộng lên không ít.

Bạn đang xem: Cách sử dụng c# trong visual studio 2010


Lập trình phía giấy tờ thủ tục ở chỗ này bao gồm nghĩa là: Các tệp tin mối cung cấp (Chứa code của bạn) vẫn cất các hàm. Trong lúc đó phía đối tượng người sử dụng file mối cung cấp cất một class (lớp) và vào class bao gồm đựng các cách làm. Để Hotline một phương thức vào một class bạn cần tạo thành một đối tượng người sử dụng của class với sau đó hotline hàm trải qua đối tượng người tiêu dùng này, trong khi đó với phía giấy tờ thủ tục bạn có thể Call thẳng.
Trong tài liệu gợi ý này tôi đã mùi hương dẫn chúng ta thao tác làm việc bên trên C. Còn C++ sẽ tiến hành đề cập tới trong một tư liệu không giống.
Nếu các bạn thao tác với: Windows 64bit + Eclipse 64bit + Java64bit, bạn cần phải msống Eclipse với quyền Administrator, có một trắc trở là Eclipse không in những message ra screen Console vào trường đúng theo chạy nghỉ ngơi chế độ thông thường.
*

Trong tài liệu này tôi đã chỉ dẫn chúng ta xây dựng C (C++ đã hướng dẫn trong tài liệu khác). Tuy nhiên project nhưng bọn họ tạo ra tại đấy là C++, tuy thế chúng ta chỉ áp dụng hồ hết tlỗi viện của C.
*

*

*

*

Project đã có được tạo ra, thực tế mã (code) của ví dụ HelloWorld này còn có mã C++. Tuy nhiên chưa cần được quan tâm tới nó.
Tiếp theo bạn cần phải cấu hình để hoàn toàn có thể chạy được project thẳng bên trên Eclipse, Việc này rất đặc biệt quan trọng.
khi một chương trình C được chạy nó đã tìm kiếm hàm main() nhằm tiến hành, ví dụ điển hình xúc tiến hàm main() của ví dụ HelloWorld nói trên.Một công tác C hoàn toàn có thể có rất nhiều file nguồn, mỗi tệp tin mối cung cấp rất có thể các hàm. Tuy nhiên chỉ có thể chấp nhận được độc nhất vô nhị một hàm main() trên toàn cục Project của người tiêu dùng.
Trên tê chúng ta vừa tạo nên một tệp tin CBasicTutorial.cpp nó bao gồm một hàm main(), tiếng bạn tạo thành một tệp tin không giống nhằm thực hành thực tế chẳng hạn PrimitiveExample.cpp và tất cả hàm main() bạn phải đổi tên hàm main() của CBasicTutorial.cpp thành một thương hiệu không giống nhằm nó ko xung đột nhiên cùng chúng ta gồm project thể biên dịch được, kế tiếp rất có thể thực hành thực tế những gì viết vào PrimitiveExample.cpp.

Xem thêm: Huong Dan Su Dung Viet Simpletv 2020, Huong Dan Su Dung Viet


Chú ý: Hãy thay tên hàm main của tệp tin mối cung cấp CBasicTutorial.cpp thành mainCBasicTutorial bởi vì một project của C chỉ có thể chấp nhận được một hàm main trên cục bộ Project.


// Knhị báo thực hiện tlỗi viện vào ra chuẩn chỉnh stdio.h// (Standard IO / Standard Input Output)#includeint main() // printf là 1 trong hàm của thư viện stdio.h// Đây là 1 hàm để in ra màn hình hiển thị Console một chiếc chữ.// là ký tự xuống dòngprintf("Hello!, This is your first C example. ");// In ra loại thông báo vận dụng đang xong.printf("Exit!");// Hàm này trả về 0.return 0;
Có một vài crúc ý: Có một số trong những hàm vào thỏng viện conio.h của C dường như không được hỗ trợ vào C++. Chẳng hạn nlỗi getch() - Vốn là 1 trong hàm tạm dừng chương trình chờ cho tới khi người dùng gõ một ký từ bỏ ngẫu nhiên new tiếp tục chạy tiếp. Vì vậy vào gợi ý này tôi nỗ lực ko thực hiện các hàm những điều đó trong các ví dụ.


#includeint main() // Làm nào đó tại phía trên ....// Dừng công tác tại trên đây,// chờ cho đến khi người dùng gõ một ký kết trường đoản cú bất kỳ mới liên tục chạy.// (Hàm này sẽ không được cung cấp đầy đủ)getch();// Làm nào đấy tiếp tại trên đây.

TypeStorage sizeValue rangeFormat
char1 byte-128 khổng lồ 127 or 0 to lớn 255%c
unsigned char1 byte0 khổng lồ 255%c
signed char1 byte-128 lớn 127%s
int2 or 4 bytes-32,768 khổng lồ 32,767 or -2,147,483,648 lớn 2,147,483,647%d
unsigned int2 or 4 bytes0 lớn 65,535 or 0 khổng lồ 4,294,967,295%u
short2 bytes-32,768 lớn 32,767
unsigned short2 bytes0 to lớn 65,535
long4 bytes-2,147,483,648 to lớn 2,147,483,647%ld
unsigned long4 bytes0 khổng lồ 4,294,967,295

Kiểu dữ liệuKích thước lưu trữTập giá bán trịPhần thập phân
float4 byte1.2E-38 to lớn 3.4E+386 địa chỉ sau thiệt phân
double8 byte2.3E-308 to lớn 1.7E+30815 địa chỉ sau thật phân
long double10 byte3.4E-4932 to 1.1E+493219 vị trí sau thiệt phân

// Knhị báo thực hiện tlỗi viện vào ra chuẩn chỉnh stdio.h// (Standard IO / Standard Input Output)#include // Knhị báo thực hiện thỏng viện float.h#include int main() // Hàm sizeof(type)// trả về số byte cần thiết nhằm tàng trữ hình trạng tài liệu này.printf("Storage kích thước for float : %d ", sizeof(float));// FLT_MIN là hằng số, quý giá nhỏ dại duy nhất của loại float.// Hằng số này được quan niệm vào tlỗi viện float.hprintf("Minimum float positive sầu value: %E ", FLT_MIN);// FLT_MAX là hằng số, quý giá lớn số 1 của dạng hình tài liệu float.// Hằng số này được định nghĩa vào thỏng viện float.hprintf("Maximum float positive sầu value: %E ", FLT_MAX);// FLT_DIG là hằng số, số vị trí tối đa của phần thập phân.// Hằng số này được định nghĩa trong thư viện float.hprintf("Precision value: %d ", FLT_DIG);return 0;
Toán tửÝ nghĩaVí dụ
>Lớn hơn5 > 4 là đúng (true)
=Lớn rộng hoặc bằng4 >= 4 là đúng (true)
4 && a

// Chú ý rằng đã chỉ có nhiều duy nhất một khối lệnh được chạy.// Chương trình chất vấn ĐK từ trên xuống bên dưới.// Khi bắt gặp một ĐK đúng khối lệnh trên kia sẽ được chạy,// cùng công tác ko đánh giá tiếp những ĐK còn lại....// Nếu điều kiện 1 đúng thì ...if ( condition1) // Làm nào đó Lúc ĐK 1 đúng.// Ngược lại giả dụ điều kiện 2 đúng thì ....else if( condition2 ) // Làm nào đấy khi ĐK 2 đúng// (Điều khiếu nại 1 sai).// trái lại giả dụ ĐK N đúng thì ...else if( conditionN ) // Làm gì đấy khi ĐK N đúng// (Các ĐK sinh sống trên sai).// Các ngôi trường thích hợp còn sót lại.else // Làm gì đó tại chỗ này.
// Knhị báo thực hiện thư viện vào ra chuẩn chỉnh stdio.h// (Standard IO / Standard Input Output)#include int main_IfElseExample() {// Knhì báo một số trong những đại diện thay mặt cho tuổi của bạn.int age;printf("Please enter your age: ");// thường thì áp dụng printf không in ra ngay lập tức mau lẹ thông tin của người tiêu dùng.// Sử dụng fflush(stdout) nhằm in thông tin ra màn hình hiển thị Console ngay chớp nhoáng.// Chú ý: stdout là 1 trong những trở nên của luồng (stream) ghi ra màn hình Console// (Nó được khái niệm trong thư viện stdio.h)fflush (stdout);// Hàm scanf đang chờ bạn gõ vào một đoạn văn phiên bản trường đoản cú bàn phím// (Và nhấn Enter nhằm trả thành).// Nó đã quét đem một vài (Chỉ định bởi tham số %d)// với gán vào biến đổi age.scanf("%d", &age);// Kiểm tra trường hợp age nhỏ rộng 80 thì ...if (age = 80 && age
// Sử dụng switch nhằm kiểm tra một giá trị của một thay đổi.switch ( a_variable ) case value1:// Làm nào đấy tại đây, ví như cực hiếm của phát triển thành == value1break;case value2:// Làm nào đấy tại chỗ này, giả dụ cực hiếm của biến hóa == value2break;default:// Làm điều gì đó trên đây// nếu như quý hiếm của đổi thay ko thuộc những quý hiếm liệt kê sinh sống trên.break;
#include int main() // Đề nghị người dùng chọn 1 sàng lọc.printf("Please select one option: ");printf("1 - Play a game ");printf("2 - Play music ");printf("3 - Shutdown computer ");fflush (stdout);// Khai báo một trở nên "option".int option;// Hàm scanf đã ngóng các bạn gõ vào trong 1 đoạn text từ bàn phím// (Và dìm enter nhằm hoàn thành).// Nó sẽ quét lấy một số (Chỉ định bởi tmê mệt số %d)// Chuyển thành số tự nhiên (integer) cùng gán vào vươn lên là option.scanf("%d", &option);// Kiểm tra quý hiếm của "option".switch (option) case 1:printf("You choose to play the game ");break;case 2:printf("You choose lớn play the music ");break;case 3:printf("You choose to lớn shutdown the computer ");break;default:printf("Nothing to lớn vì chưng... ");break;fflush(stdout);return 0;
Có một sự việc bạn đưa ra câu lệnh break trong trường phù hợp này có chân thành và ý nghĩa gì?.break trong ngôi trường hòa hợp này nói với lịch trình rằng thoát ra khỏi switch. Trong ngôi trường đúng theo bạn ko thực hiện break câu chương trình sẽ thường xuyên triển khai những khối hận lệnh trong 'case' sinh sống bên dưới (hoặc cả default) cho đến khi nó phát hiện break, tất cả quý hiếm của biến đổi trong ngôi trường phù hợp kia khác với mức giá trị trong 'case'.
#include int main() // Khai báo biến đổi option với gán cực hiếm 3 mang lại nó.int option = 3;printf("Option = %d ", option);// Kiểm tra giá trị của optionswitch (option) case 1:printf("Case 1 ");break;case 2:printf("Case 2 ");// No breakcase 3:printf("Case 3 ");// No breakcase 4:printf("Case 4 ");// No breakcase 5:printf("Case 5!!! ");break;default:printf("Nothing to vì... ");break;fflush (stdout);return 0;
Vòng lặp được áp dụng để chạy lặp lại một kân hận lệnh. Nó làm cho công tác của khách hàng xúc tiến lặp đi tái diễn một khối hận lệnh những lần, đấy là một trong các trách nhiệm cơ phiên bản trong xây dựng.
// variable_initialization: Khởi tạo ra một thay đổi.// condition: Điều khiếu nại.// variable_update: Cập nhập cực hiếm new mang lại trở thành.for ( variable_initialization; condition; variable_update ) // Các code bắt buộc xúc tiến Lúc điều kiện còn đúng.