Cách Sử Dụng Câu Bị Động Trong Tiếng Anh

Trong quy trình học giờ Anh, các bạn sẽ ít nhiều lần nên sử dụng câu bị động. Câu bị động được dùng Lúc ta ý muốn nhấn rất mạnh tay vào hành động vào câu.

Bạn đang xem: Cách sử dụng câu bị động trong tiếng anh


*

Công thức chung

S+BE+V past participle(P2)

Điều khiếu nại nhằm rất có thể chuyển đổi 1 câu từ bỏ dữ thế chủ động thành bị động:

- V trong câu dữ thế chủ động buộc phải là Transitive Verb (Ngoại động từ: đòi hỏi tất cả O theo sau)

- Các O (thẳng, con gián tiếp) bắt buộc được nêu rõ ràng

Quy tắc:

khi biến đổi 1 câu từ dữ thế chủ động quý phái tiêu cực ta làm theo công việc sau:

a. Xác địnhS, V, Ovới thì củaVtrong câu dữ thế chủ động.

b. LấyOtrong câu chủ động làmScủa câu bị động.

LấyStrong câu chủ động làmOvới đặt sauByvào câu thụ động.

c. Biến đổiVbao gồm vào câu chủ động thànhP2(Past Participle) trong câu thụ động.

d. ThêmTo bevào trướcP2trong câu bị động (To beđề nghị phân tách theo thời củaVthiết yếu vào câu

dữ thế chủ động với phân tách theo số của S vào câu bị động).

Bảng bí quyết những thì sinh hoạt thể bị động:

Tense

Active

Passive

Simple Present

S + V + O

S+be +P2 + by + O

Present Continuous

S + am/is/are + V-ing + O

S+ am/is/are + being+ P2 + by + O

Present Perfect

S + has/have + P2 + O

S + has/have + been + P2+ by + O

Simple Past

S + V-ed + O

S + was/were + P2 + by + O

Past Continuous

S + was/were + V-ing + O

S+ was/were + being+ P2 + by + O

Past Perfect

S+ had + P2+O

S + had + been + P2 + by + O

Simple Future

S + will/shall + V + O

S + will + be + P2 + by + O

Future Perfect

S + will/shall + have sầu + P2 + O

S + will + have sầu + been + P2 + by + O

Be + going to

S + am/is/are + going to + V + O

S + am/is/are + going to + be + P2 + by + O

Model Verbs

S + model verb + V + O

S + modal Verb + have +P2

S + mã sản phẩm verb + be + P2 + by + O

S + modal Verb + have been +P2

CÁC TRƯỜNG HỢP ĐẶC BIỆT:


-->bị động: You're supposed to+VinfVD: It's your duty to lớn make tea today.>> You are supposed khổng lồ make tea today.

2/ It's impossible to+Vinf

-->bị động: S + can't + be + P2VD: It's impossible to lớn solve this problem.>> This problem can't be solve.

3/ It's necessary to lớn + Vinf

--> bị động: S + should/ must + be +P2VD: It's necessary for you lớn type this letter. >> This letter should/ must be typed by you.

4/ Mệnh lệnh thức + Object.

--> bị động: S + should/must + be +P2.VD: Turn on the lights! >> The lights should be turned on.BỊ ĐỘNG CỦA CẤU TRÚC " NHỜ AI LÀM GÌ"
Chủ độngBị động
Have sầu + sb + VHave sầu + st + P2
Get + sb + to lớn VGet + st + P2

VD:

I have sầu my father repair my xe đạp. >> I have my bike repaired by my father.I get my father khổng lồ wash my car >> I get my oto washed by my father

BỊ ĐỘNG CỦA ĐỘNG TỪ ĐI SAU NÓ LÀ MỘT ĐỘNG TỪ Tại DẠNG VING

Các động từ bỏ đó nlỗi : love sầu, like, dislike, enjoy, fancy, hate, imagine, regret, mind, admit, involve sầu, deny, avoid....etc>> Chủ động: S + V + sb VingBị động: S + V + sb/st + being + P2VD: I like you wearing this dress.>> I lượt thích this dress being worn by you.BỊ ĐỘNG CỦA ĐỘNG TỪ MAKE/ LETMAKE Công thức dữ thế chủ động : S + make + sb+ Vinf --> Bị động: S +be+ made + to + VinfVD: They make me make tea >> I am made to lớn make tea.LET Công thức chủ động: S + let + sb + Vinf --> Bị động: let + sb/st + be P2 hoặc be allowed to Vinf VD:My parents never let me vày anything by myself.→ My parents never let anything be done by myself or I'm never allowed to vị anything by myself by my parents.They don’t let us beat their dog.→They don’t let their dog be beaten or We are not allowed to beat their dog.

Xem thêm: Cách Pha Sữa Aptamil 2+ Của Đức (600G), Sữa Aptamil Đức Profutura (Bạc Lùn) Số 2

BỊ ĐỘNG CỦA CÁC ĐỘNG TỪ TRI GIÁC( Vp --- verb of perception: see, watch, notice, hear, look…)1/ Cấu trúc công ty động: S + Vp + sb + Ving>> Bị động: S + be + P2(of Vp) + Ving (Ai kia chứng kiến fan khác làm gì và chỉ còn thấy 1 phần của hành vi hoặc 1 hành động sẽ diễn ra bị 1 hành vi khác xen vào)VD: We saw her overhearing us >> She was seen overhearing us.2/ Cấu trúc 2: S + Vp + sb + V>> Bị động: S + be + P2(of Vp) + to +Vinf(Ai kia tận mắt chứng kiến người không giống làm những gì từ đầu đến cuối)* NOTE: riêng biệt những hễ từ : feel, find, catch thì chỉ sử dụng cách làm 1.


BỊ ĐỘNG KÉP1/ khi main verb nghỉ ngơi thời HIỆN TẠI

Công thức:People/they + think/say/suppose/believe/consider/report.....+ that + clause.>> Bị động:a/ It's + thought/said/ supposed/believed/considered/reported...+ that + clause( trong những số đó clause = S + Vinf + O)b/ Động từ bỏ trong clause đặt tại thì HTDG hoặc TLĐS + am/is/are + thought/ said/supposed... + lớn + VinfVD: People say that he is a good doctor.>> It's said that he is a good doctor.He is said khổng lồ be a good doctor.c/ Động từ trong clause đặt ở thời QKDG hoặc HTHT.S + am/is/are + thought/ said/ supposed... + lớn + have + P2.VD: People think he stole my oto.>> It's thought he stole my car.He is thought to have sầu stolen my oto.


Công thức:People/they + thought/said/supposed...+ that + clause.>>Bị động:a/ It was + thought/ said/ supposed...+ that + clause.b/ Động trường đoản cú trong clause đặt ở thì QKĐ:S + was/were + thought/ said/ supposed... + to + Vinf.VD: People said that he is a good doctor.>> It was said that he is a good doctor.He was said khổng lồ be a good doctor.c/ Động tự trong clause ngơi nghỉ thì QKHTS + was/were + thought/ said/ supposed... + lớn + have sầu + P2.VD: They thought he was one of famous singers.>> It was thought he was one of famous singers. He was thought khổng lồ be one of famous singers.

BỊ ĐỘNG CỦA 7ĐỘNG TỪ ĐẶC BIỆT

BỊ ĐỘNG CỦA CẤU TRÚC CHỦ NGỮ GIẢ " IT".

Công thức:It + be + adj + for sb + to bởi vì st.>>Bị động:It + be + adj + for st + khổng lồ be done.VD: It is difficult for me khổng lồ finish this thử nghiệm in one hour >> It is difficult for this kiểm tra to be finished in one hour.

BỊ ĐỘNG TRONG TRƯỜNG HỢP 2 TÂN NGỮ

Trong số đó : Oi = Indirect Object.Od = Direct Object.Công thức:S + V + Oi + Od>>Bị động:1/ Oi + be + P2( of V) + Od.2/ Od + be + P2( of V) + lớn Oi.( riêng biệt cồn từ bỏ " buy" cần sử dụng giới từ " for" ).VD: My friover gave me a present on my birthday.>> A present was given lớn me by my frikết thúc on my birthday.I was given a present on my birthday by my friend.

Để luyện thi Ielts hoặc tmê mẩn khảonhững khóa học