Cách Sử Dụng From...to

Written by Hải Nguyễn. Published on 29 Tháng 7 2011. Posted in Hỏi đáp về Tiếng Anh. Lượt xem: 46561

Gửi Email bài xích này


Chúng tôi xin ra mắt bài trình diễn khôn xiết cụ thể phương pháp dùng từ BY cùng FROM.

Bạn đang xem: Cách sử dụng from...to

*

ví dụ như : Chúng ta đang nói

The decision has been approved by the committee.

hay

The decision has been approved from the committee.

Trả lời

1. "by" với câu bị động (passive sầu clauses)

Trong câu ngơi nghỉ thể thụ động, nhỏng ví dụ trên, đơn vị hành vi thường được trình làng bằng giới từ by, chính vì như thế trong hai câu bên trên, câu thứ nhất là đúng.

Chúng ta có thể phát triển thành câu nghỉ ngơi dạng thụ động thành câu sống dạng chủ động nếu muốn dùng from nlỗi sau:

This decision has received approval from the committee.

Nhưng cùng với tất cả các câu sinh hoạt thể tiêu cực bọn họ dùng by khi trình làng công ty hành động:

The oto was turned over by a falling tree.All the roofs on the houses in the village were ripped off by the tornabởi vì.The visiting speaker was introduced by the club chairman.

Chỉ tất cả trường hòa hợp ngoại lệ nhất không dùng by là khi bọn họ nói về dụng cụ/thứ thể được sử dụng mang lại hành vi đó chứ đọng chưa phải là nói về cửa hàng của hành vi.

Khi nói tới dụng cụ/đồ vật thể được sử dụng vào một hành động làm sao kia, chúng ta dùngwith, ráng vì by.

Hãy đối chiếu những câu sau:

She was killed with a kitchen knife.She was killed by an unknown assassin.The palace was built with red bricks from the local brickyard.The palace was built by a famous architect.

2. "by" để nói đến thời hạn, giờ đồng hồ giấc (to express time)

By cũng được dùng làm chỉ thời gian cho tới một điểm rõ ràng làm sao đó:

I want you to lớn be home by eleven o’ cloông chồng (trước hoặc muộn nhất là thời gian 11 giờ).

Xem thêm: Nơi Bán Đầu Khắc Laser Diode Laser Ở Đâu Bán Rẻ Nhất, Ứng Dụng Của Laser Diode

By the time I arrived, everybody toàn thân had left.By the kết thúc of the lecture, nearly everyone was asleep.

3. by hay near?

By cũng đều có nghĩa là very cthua khổng lồ (hết sức ngay gần với).

Ví dụ:

Our house is quite cthảm bại lớn the sea, but I would really lượt thích to lớn live sầu right by the sea.

4. "by" cần sử dụng trong các cụm từ thắt chặt và cố định (comtháng phrases)

By còn được sử dụng trong một vài nhiều tự thường dùng nlỗi sau:

Are you going khổng lồ deliver that parcel byhand, or will you send it by post?Do you want lớn pay for this in cash, by cheque or by credit card?You can get there by airby roadby rail or by sea, but however you travel, I’m sure you’ll enjoy it.I have learnt this piece by heart and don’t need to lớn have the music in front of me.

Tuy nhiên xin lưu ‎ là trường hợp bọn họ đặt một tiệm từ (a/an, the) trước danh từ bỏ in thì nó sẽ không thể là 1 các từ cố định và thắt chặt nữa cùng giới từ by sẽ đổi khác.

Hãy đối chiếu những câu sau:

Why don’t you skết thúc it by email? It’s quicker.I learnt about it in an email from Richard.Did she come by car? Yes, she did. She turned up in a brand new sports car!

5. from hay since?

Giới từ from chỉ điểm ban đầu của một hành động. Nó thường được dùng với tohoặc till để chỉ thời điểm hoàn thành hành động đó:

I normally work from nine to five sầu, sometimes from ten till six.You can drop by at any time during the afternoon. I shall be here from two onwards.From now on you must wear a suit & a tie whenever you go to lớn the office.

Xin lưu giữ, since được sử dụng cùng với thì Hiện tại hòan thành (present perfect) hoặc vượt khứ xong (past perfect tense) nhằm chỉ điểm bắt đầu của hành vi. Với những thì không giống họ thường dùng from.

Hãy đối chiếu các câu sau:

The office is open from eight o’ cloông xã, but I don’t usually arrive before nine.I have been working on the project since the beginning of September & hope to finish it by the end of October.