Cách sử dụng hàm sumiff

Excel mang lại earlsdaughter.com 365 Excel mang đến earlsdaughter.com 365 dành đến máy Mac Excel đến website Excel 2021 Excel 2021 for Mac Excel 2019 Excel 2019 for Mac Excel năm nhâm thìn Excel năm 2016 for Mac Excel 2013 Excel 2010 Excel 2007 Excel for Mac 2011 Excel Starter 2010 Xem thêm...Ít hơn

quý khách áp dụng hàm SUMIF để tính tổng các giá trị trong một phạm vi thỏa mãn nhu cầu tiêu chí nhưng chúng ta khẳng định. Ví dụ: đưa sử vào một cột cất những số, chúng ta chỉ mong muốn tính tổng các cực hiếm to hơn 5. Quý Khách có thể thực hiện công thức sau: =SUMIF(B2:B25,">5")


*

Mẹo: 

Nếu ao ước, chúng ta có thể vận dụng tiêu chuẩn cho một phạm vi, rồi tính tổng những cực hiếm tương xứng trong một phạm vi không giống. Ví dụ: công thức =SUMIF(B2:B5, "John", C2:C5) chỉ tính tổng các cực hiếm trong phạm vi C2:C5, trong đó những ô tương xứng nghỉ ngơi phạm vi B2:B5 bằng "John".

Bạn đang xem: Cách sử dụng hàm sumiff


Quan trọng: Hàm SUMIF trả về tác dụng ko đúng đắn khi chúng ta cần sử dụng nó nhằm khớp các chuỗi dài ra hơn nữa 255 cam kết từ bỏ hoặc cùng với chuỗi #VALUE!.


Cú pháp

SUMIF(range, criteria, )

Cú pháp hàm SUMIF gồm các đối số sau đây:

phạm vi Bắt buộc. Phạm vi ô bạn muốn được đánh giá theo tiêu chí. Các ô vào mỗi phạm vi phải là số hoặc thương hiệu, mảng tuyệt tsay đắm chiếu chứa số. Giá trị trống và quý giá văn bản bị bỏ qua. Phạm vi được lựa chọn rất có thể chứa những ngày nghỉ ngơi định dạng Excel tiêu chuẩn (ví dụ mặt dưới).

criteria Bắt buộc. Tiêu chí ở dạng số, biểu thức, tmê mệt chiếu ô, vnạp năng lượng bản hoặc hàm xác định sẽ cộng các ô nào. Có thể bao gồm các cam kết từ bỏ đại diện thay mặt - vệt chnóng hỏi (?) để khớp cùng với bất kỳ ký trường đoản cú đối kháng như thế nào, vết sao (*) nhằm khớp với bất kỳ chuỗi ký kết tự làm sao. Nếu bạn có nhu cầu search một vết chấm hỏi xuất xắc vệt sao thực sự, hãy gõ vết bổ (~) trước cam kết từ.

Ví dụ: tiêu chí hoàn toàn có thể được thể hiện là 32, ">32", B5, "3?", "apple*", "*~?", hoặc TODAY().


Quan trọng: Mọi tiêu chí văn uống bản hoặc mọi tiêu chí bao quát đặc trưng lô-gic hoặc toán học đều phải được để vào dấu ngoặc kép ("). Nếu tiêu chí ở dạng số, ko cần dấu ngoặc kép.


sum_range Tùy chọn. Các ô thiết thật để cộng nếu người dùng muốn cộng các ô ko phải là các ô đã xác định trong đối số range. Nếu đối số sum_range bị bỏ qua, Excel cộng các ô được xác định vào đối số range (chính các ô đã được áp dụng tiêu chí).

Sum_range gồm thuộc kích cỡ cùng mẫu mã với dải ô. Nếu không thì công suất hoàn toàn có thể sẽ ngăn cách và bí quyết công thêm tổng một dải ô bắt đầu cùng với ô trước tiên vào ô sum_range nhưng mà có cùng kích cỡ cùng với dải ô. Ví dụ:

phạm vi

sum_range

Các ô được xem tổng thực tế

A1:A5

B1:B5

B1:B5

A1:A5

B1:K5

B1:B5

Ví dụ

ví dụ như 1

Sao chxay dữ liệu ví dụ trong bảng sau đây và ốp lại ô A1 của một bảng tính Excel mới. Để bí quyết hiển thị hiệu quả, hãy lựa chọn chúng, nhận F2 với tiếp đến nhận Enter. Nếu nên, bạn có thể kiểm soát và điều chỉnh độ rộng cột giúp xem tất cả tài liệu.

Xem thêm: Cách Sử Dụng Đá Khô Cho Quạt Điều Hòa Và 4 Điểm Cần Chú Ý, Quạt Điều Hòa Sử Dụng Đá Khô Có Gây Nguy Hiểm

Giá trị Bất cồn sản

Tiền hoa hồng

Dữ liệu

$100.000

$7,000

$250,000

$200,000

$14,000

$300,000

$21,000

$400,000

$28,000

Công thức

Mô tả

Kết quả

=SUMIF(A2:A5,">160000",B2:B5)

Tổng tiền huê hồng cho các giá trị gia tài lớn hơn $160.000.

$63,000

=SUMIF(A2:A5,">160000")

Tổng những giá trị gia tài to hơn $160.000.

$900,000

=SUMIF(A2:A5,300000,B2:B5)

Tổng chi phí hoa hồng cho những quý giá gia tài bằng $300.000.

$21,000

=SUMIF(A2:A5,">" & C2,B2:B5)

Tổng chi phí hoả hồng cho những quý hiếm gia sản to hơn giá trị tại C2.

$49,000

lấy ví dụ như 2

Sao chép tài liệu ví dụ trong bảng dưới đây với dán lại ô A1 của một bảng tính Excel mới. Để phương pháp hiển thị tác dụng, nên lựa chọn chúng, dấn F2 và sau đó thừa nhận Enter. Nếu buộc phải, chúng ta có thể điều chỉnh độ rộng cột để thấy tất cả tài liệu.

Nhóm

Thực phẩm

Doanh số

Rau

Cà chua

$2,300

Rau

Cần tây

$5,500

Trái cây

Cam

$800

$400

Rau

Cà rốt

$4,200

Trái cây

Táo

$1,200

Công thức

Mô tả

Kết quả

=SUMIF(A2:A7,"Trái cây",C2:C7)

Tổng doanh thu của toàn bộ thực phẩm vào nhóm "Trái cây".

$2,000

=SUMIF(A2:A7,"Rau",C2:C7)

Tổng lợi nhuận của toàn cục thực phẩm vào đội "Rau".

$12,000

=SUMIF(B2:B7,"*es",C2:C7)

Tổng lợi nhuận của toàn thể thực phẩm có tên hoàn thành là "es" (Cà chua, Cam và Táo).

$4,300

=SUMIF(A2:A7,"",C2:C7)

Tổng doanh thu của tổng thể thực phẩm ko nằm trong nhóm nào.

$400

Đầu Trang

Bạn bắt buộc thêm trợ giúp?

Quý Khách luôn hoàn toàn có thể hỏi một Chuyên Viên vào Cộng đồng Kỹ thuật Excel hoặc thừa nhận sự hỗ trợ trongCộng đồng vấn đáp.

Hàm SUMIFS cùng toàn bộ những tsi đối đáp ứng nhu cầu các tiêu chí

Hàm SUMSQ cộng các quý hiếm sau thời điểm triển khai phxay toán thù bình phương trên mỗi cực hiếm đó