Cách sử dụng joptionpane

Lớp 1-2-3

Lớp 1

Lớp 2

Vnghỉ ngơi bài tập

Lớp 3

Vnghỉ ngơi bài xích tập

Đề thi

Lớp 4

Sách giáo khoa

Sách/Vsinh sống bài tập

Đề thi

Lớp 5

Sách giáo khoa

Sách/Vngơi nghỉ bài tập

Đề thi

Lớp 6

Sách giáo khoa

Sách/Vsống bài xích tập

Đề thi

Chuim đề và Trắc nghiệm

Lớp 7

Sách giáo khoa

Sách/Vở bài bác tập

Đề thi

Chuyên ổn đề và Trắc nghiệm

Lớp 8

Sách giáo khoa

Sách/Vnghỉ ngơi bài bác tập

Đề thi

Chuyên ổn đề & Trắc nghiệm

Lớp 9

Sách giáo khoa

Sách/Vở bài xích tập

Đề thi

Chuim đề và Trắc nghiệm

Lớp 10

Sách giáo khoa

Sách/Vở bài tập

Đề thi

Chuyên ổn đề và Trắc nghiệm

Lớp 11

Sách giáo khoa

Sách/Vnghỉ ngơi bài tập

Đề thi

Chulặng đề & Trắc nghiệm

Lớp 12

Sách giáo khoa

Sách/Vsống bài bác tập

Đề thi

Chuyên đề & Trắc nghiệm

IT

Ngữ pháp Tiếng Anh

Lập trình Java

Phát triển web

Lập trình C, C++, Python

Cửa hàng dữ liệu


*

Khóa học JavaJava Swing cơ bảnGiới thiệu Java Swing ControlGiới thiệu ContainerGiới thiệu MenuGiới thiệu Layout Xử lý sự kiệnMột số ứng dụngTài liệu xem thêm Java
Lớp JOptionPane vào Java Swing
Trang trước
Trang sau

Lớp JOptionPane là 1 trong những nhân tố cung cấp những cách tiến hành chuẩn nhằm popup một vỏ hộp thoại dialog chuẩn chỉnh cho 1 quý hiếm hoặc thông tin người tiêu dùng về một chiếc nào đó. Dưới đó là cú pháp knhì báo của lớp javax.swing.JOptionPane:

public class JOptionPane extends JComponent implements Accessible

Lớp này kế thừa những cách làm trường đoản cú các lớp sau:

javax.swing.JComponent

java.awt.Container

java.awt.Component

java.lang.Object

Các constructor của lớp JOptionPane trong Java Swing

1.

Bạn đang xem: Cách sử dụng joptionpane

JOptionPane(): Tạo một JOptionPane với một thông điệp bình chọn (thử nghiệm message).

2. JOptionPane(Object message): Tạo một instance của JOptionPane để hiển thị một message bởi thực hiện hình dạng thông điệp thuần message với những tùy lựa chọn option khoác định được phân pân hận bởi vì UI.

3. JOptionPane(Object message, int messageType): Tạo một instance của JOptionPane nhằm hiển thị một thông điệp với vẻ bên ngoài thông điệp đã mang lại và những tùy chọn mặc định.

4. JOptionPane(Object message, int messageType, int optionType): Tạo một instance của JOptionPane nhằm hiển thị một thông điệp cùng với kiểu dáng thông điệp sẽ cho và những tùy lựa chọn mặc định.

Xem thêm: Những Cách Kết Nối Wifi Cho Máy Tính Để Bàn (Pc)? Làm Thế Nào Để Kết Nối Mạng Cho Máy Tính Để Bàn

5. JOptionPane(Object message, int messageType, int optionType, Inhỏ icon): Tạo một instance của JOptionPane nhằm hiển thị một thông điệp với hình dạng thông điệp, tùy chọn cùng ibé sẽ cho.

6. JOptionPane(Object message, int messageType, int optionType, Inhỏ icon, Object<> options): Tạo một instance của JOptionPane nhằm hiển thị một thông điệp với đẳng cấp thông điệp, tùy lựa chọn cùng inhỏ đã cho.

7. JOptionPane(Object message, int messageType, int optionType, Ibé inhỏ, Object<> options, Object initialValue): Tạo một instance của JOptionPane để hiển thị một thông điệp cùng với thứ hạng thông điệp, tùy lựa chọn cùng ibé sẽ cho với cái giá trị tùy lựa chọn được gạn lọc lúc đầu đã làm được xác định.


Các phương thức được áp dụng thịnh hành của lớp JOptionPane

STTPhương thơm thức & Miêu tả
1void selectInitialValue()

Yêu cầu giá trị khởi chế tác thuở đầu và để được chắt lọc, cơ mà đã cấu hình thiết lập focus cho tới cực hiếm đó

2void setIcon(Icon newIcon)

Thiết lập inhỏ nhằm hiển thị

3void setInitialSelectionValue(Object newValue)

Thiết lập quý hiếm input đầu vào cơ mà được hiển thị lúc đầu như là selected tới fan dùng

4void setInitialValue(Object newInitialValue)

Thiết lập quý hiếm ban đầu để được kích hoạt. Đây là nguyên tố cơ mà tất cả focus Lúc pane được hiển thị ban đầu

5void setInputValue(Object newValue)

Thiết lập quý giá input cơ mà là selected hoặc đầu vào bởi fan dùng

6void setMessage(Object newMessage)

Thiết lập đối tượng người sử dụng message của option pane

7void setMessageType(int newType)

Thiết lập phong cách thông điệp của option pane

8void setOptions(Object<> newOptions)

Thiết lập những tùy chọn cơ mà pane này hiển thị

9void setOptionType(int newType)

Thiết lập các tùy lựa chọn nhằm hiển thị

10static voidsetRootFrame(Frame newRootFrame)

Thiết lập frame nhằm áp dụng cho những cách làm lớp cơ mà không được cung ứng frame nào

11void setSelectionValues(Object<> newValues)

Thiết lập các giá trị selection cho 1 pane mà lại hỗ trợ cho tất cả những người dùng một list vật phẩm để chắt lọc trường đoản cú đó

12void setUI(OptionPaneUI ui)

Thiết lập đối tượng người sử dụng UI mà thực hiện L&F đến nguyên tố này

13void setValue(Object newValue)

Thiết lập giá trị mà người tiêu dùng đang lựa chọn

14void setWantsInput(boolean newValue)

Thiết lập nằm trong tính wantsInput

15static int showConfirmDialog(Component parentComponent, Object message)

Hiển thị một hộp thoại cùng với những tùy chọn Yes, No cùng Cancel cùng với title là Select an Option

16static int showConfirmDialog(Component parentComponent, Object message, String title, int optionType)

Hiển thị một hộp thoại, cùng với số tùy chọn lựa được xác định vị tsi mê số optionType

17static int showConfirmDialog(Component parentComponent, Object message, String title, int optionType, int messageType)

Hiển thị một vỏ hộp thoại, với số tùy lựa chọn được khẳng định vì tmê mẩn số optionType, và ttê mê số messageType khẳng định inhỏ nhằm hiển thị

18static int showConfirmDialog(Component parentComponent, Object message, String title, int optionType, int messageType, Inhỏ icon)

Hiển thị một vỏ hộp thoại với inhỏ đã mang đến, cùng với số tùy chọn lựa được xác định vì chưng tmê mẩn số optionType

19static StringshowInputDialog(Component parentComponent, Object message, Object initialSelectionValue)

Hiển thị một hộp thoại dạng question-message hưởng thụ input đầu vào trường đoản cú người tiêu dùng được tạo ra từ bỏ parentComponent

20static StringshowInputDialog(Component parentComponent, Object message, String title, int essageType)

Hiển thị một vỏ hộp thoại dạng question-message từng trải đầu vào trường đoản cú người dùng được tạo nên từ bỏ parentComponent với hộp thoại gồm title với messageType

21static Object showInternalInputDialog(Component parentComponent, Object message, String title, int messageType, Inhỏ ibé, Object<> selectionValues, Object initialSelectionValue)

Gợi ý người tiêu dùng nhập đầu vào trong một vỏ hộp thoại nội tại, tại chỗ này sự tuyển lựa lúc đầu, sự lựa chọn hoàn toàn có thể gồm, với tất cả tùy chọn không giống hoàn toàn có thể được xác định

22JDialog createDialog(Component parentComponent, String title)

Tạo với trả về một JDialog mới nhưng bảo phủ optionpane này được căn chỉnh vào thân parentComponent vào frame của parentComponent

23JDialog createDialog(String title)

Tạo và trả về một JDialog new (chưa hẳn là cha) với title đã cho

24JInternalFramecreateInternalFrame(Component parentComponent, String title)

Tạo với trả về một instance của JInternalFrame


Cmùi hương trình ví dụ lớp JOptionPane

package com.vietjachồng.gui; import java.awt.*;import java.awt.sự kiện.*;import javax.swing.*; public class SwingControlDemo private JFrame mainFrame; private JLabel headerLabel; private JLabel statusLabel; private JPanel controlPanel; public SwingControlDemo() prepareGUI(); public static void main(String<> args) SwingControlDemo swingControlDemo = new SwingControlDemo(); swingControlDemo.showDialogDemo(); private void prepareGUI() mainFrame = new JFrame("Vi du Java Swing"); mainFrame.setSize(400,400); mainFrame.setLayout(new GridLayout(3, 1)); mainFrame.addWindowListener(new WindowAdapter() public void windowClosing(WindowEvent windowEvent) System.exit(0); ); headerLabel = new JLabel("", JLabel.CENTER); statusLabel = new JLabel("",JLabel.CENTER); statusLabel.setSize(350,100); controlPanel = new JPanel(); controlPanel.setLayout(new FlowLayout()); mainFrame.add(headerLabel); mainFrame.add(controlPanel); mainFrame.add(statusLabel); mainFrame.setVisible(true); private void showDialogDemo() headerLabel.setText("Control in action: JOptionPane"); JButton okButton = new JButton("OK"); JButton javaButton = new JButton("Yes/No"); JButton cancelButton = new JButton("Yes/No/Cancel"); okButton.addActionListener(new ActionListener() public void actionPerformed(ActionEvent e) JOptionPane.showMessageDialog( mainFrame, "Welcome khổng lồ TutorialsPoint.com"); ); javaButton.addActionListener(new ActionListener() public void actionPerformed(ActionEvent e) int output = JOptionPane.showConfirmDialog(mainFrame , "Clichồng any button" ,"VietJaông chồng.com" ,JOptionPane.YES_NO_OPTION); if(output == JOptionPane.YES_OPTION) statusLabel.setText("Yes selected."); else if(output == JOptionPane.NO_OPTION) statusLabel.setText("No selected."); ); cancelButton.addActionListener(new ActionListener() public void actionPerformed(ActionEvent e) int output = JOptionPane.showConfirmDialog(mainFrame , "Cliông xã any button" ,"earlsdaughter.com" ,JOptionPane.YES_NO_CANCEL_OPTION, JOptionPane.INFORMATION_MESSAGE); if(output == JOptionPane.YES_OPTION) statusLabel.setText("Yes selected."); else if(output == JOptionPane.NO_OPTION) statusLabel.setText("No selected."); else if(output == JOptionPane.CANCEL_OPTION) statusLabel.setText("Cancel selected."); ); controlPanel.add(okButton); controlPanel.add(javaButton); controlPanel.add(cancelButton); mainFrame.setVisible(true);
Đã bao gồm ứng dụng VietJaông xã trên điện thoại cảm ứng, giải bài tập SGK, SBT Soạn văn, Văn mẫu mã, Thi online, Bài giảng....miễn phí. Tải ngay áp dụng bên trên Android cùng iOS.

*

*

Các chúng ta cũng có thể thiết lập thêm khóa đào tạo và huấn luyện JAVA CORE ONLINE VÀ ỨNG DỤNG rất giỏi, góp các bạn vượt qua những dự án công trình trên ngôi trường và đi thực tập Java. Kchất hóa học có giá chỉ 300K, nhằm chiết khấu, tạo điều kiện mang lại sinh viên cho thể cài khóa huấn luyện và đào tạo.

Nội dung khóa đào tạo có 16 chuơng và 100 đoạn Clip rất tuyệt, học tập thẳng tại https://www.udemy.com/tu-tin-di-lam-voi-kien-thuc-ve-java-core-toan-tap/Quý khách hàng nào có nhu cầu mua, inbox thẳng a Tuyền, cựu sinc viên Bách Khoa K53, fb: https://www.facebook.com/tuyen.earlsdaughter.com

Follow facebook cá thể Nguyễn Thanh khô Tuyền https://www.facebook.com/tuyen.earlsdaughter.com nhằm thường xuyên theo dõi những loạt bài tiên tiến nhất về Java,C,C++,Javascript,HTML,Pyhẹp,Database,Mobile.... mới nhất của Cửa Hàng chúng tôi.