Cách sử dụng lượng từ

Lượng từ là 1 trong số những câu chữ đặc trưng và thường gây khó khăn cho tất cả những người học tập tiếng Anh. Dưới đây là tổng phù hợp đầy đủ lượng từ bỏ cùng cách thực hiện chúng. Nội dung này không chỉ giao hàng hoc tieng Anh thịnh hành ngoài ra được sử dụng liên tục trong số đề thi Đại học tập. Các các bạn chăm chú nhé!
*

A/LƯỢNG TỪ (TỪ CHỈ SỐ LƯỢNG)

1.Từ chỉ số lượng đi với danh từ bỏ số nhiều

-Some / any (một vài)

I want to lớn buy some new pencils. - Tôi mong mỏi cài đặt vài ba cây viết chì mới.

Bạn đang xem: Cách sử dụng lượng từ

There aren’t any chairs in the room. - Không bao gồm chiếc ghế như thế nào của nhà cả.

-Many

There aren"tmanypeopleliving here. - Không có rất nhiều người sống tại đây.

-A large number of

He hasa large number ofEnglish books. - Anh ta bao gồm một số sách tiếng Anh.

-A great number of

A great number of students said they were forced lớn practise the piano. - Rất nhiều học viên bảo rằng chúng ta bị ép cần luyện piano.

-Plenty of

There were plenty of berries. - Có các trái mâm xôi.

-A lot of/ lots of

He hasa lot of/lots offriends here. - Anh ta có tương đối nhiều chúng ta tại chỗ này.

- Few/ a few

Fewpeoplecan say that they always tell the truth. -Rất không nhiều người bảo rằng bọn họ luôn luôn nói thiệt.

We"ve gota littlebaconandomain authority feweggs.-Chúng tôi bao gồm một không nhiều làm thịt xông sương với một vài quả trứng.

-Several

I"ve sầu checked it several times. - Tôi đã soát sổ nó vài ba lần rồi.

2. Từ chỉ số lượng đi cùng với danh trường đoản cú đếm được số ít

-Every

I go for walkevery morning. - Tôi đi dạo mỗi sáng.

-Each

Eachday seems lớn pass very slowly. - Từng Ngày dường như trôi qua khôn xiết đủng đỉnh.

3.Từ chỉ con số đi với danh từ bỏ không đếm được

-Some/ any

Would you likesomebeer? - quý khách hàng vẫn muốn uống bia không?

We haven’t got any butter. - Chúng tôi không có tí bơ như thế nào.

Xem thêm: Hướng Dẫn Đấu Thầu Qua Mạng 2019 /Tt, Thông Tư 11/2019/Tt

-Much

Does the newspaper havemuchinformation? - Tờ báo có nhiều biết tin không?

- A large amount of

He borrowed a large amount of money. - Anh ta vẫn mượn một số tiền Khủng.

- A great deal of

A dishwasher usesa great giảm giá ofelectrithành phố. - Máy rửa bát áp dụng tương đối nhiều năng lượng điện.

- Plenty of

I have sầu plenty of food. - Tôi có rất nhiều thức ăn uống.

-A lot of/ Lots of

We needomain authority lot of/lots oftime to lớn learn a foreign language. - Chúng ta buộc phải những thời hạn nhằm học ngoại ngữ.

- Little/ a Little

There islittlesugarin my coffee. - Có khôn cùng không nhiều con đường trong coffe của mình.

Let’s go và have sầu a drink. We have sầu got a little time before the train leaves. - Hãy đi với nhậu thôi. Chúng ta còn một ít thời gian trước khi tàu tránh bánh.

***Lưu ý:

-some: cần sử dụng trong câu xác định, câu những hiểu biết, lời mời, lời đề nghỉ.

-any: cần sử dụng vào câu phủ định, nghi vấn

-many, muchcần sử dụng trong câu đậy định, nghi vấn

-a lot of, plenty of, a great number of… sử dụng trong câu khẳng định

-many, muchluôn dùng vào câu khẳng định có những trường đoản cú very, too, so, as

-few, little(ít, không nhiều): thông thường sẽ có nghĩa che định, không nhiều không được nhằm dùng

-a few / a little(một vài ba, một ít): thông thường có nghĩa xác minh, ít đủ để dùng

B/ ĐỘNG TỪ SỬ DỤNG SAU TỪ CHỈ SỐ LƯỢNG

- Số thập phân, phân số, sự giám sát + cồn từ bỏ số ít

Three quartersof a tonistoo much. - Ba phần tư tấn là không ít.

- All, some, plenty + of + danh tự số không nhiều + đụng trường đoản cú số ít

Some of themilkwassour. - Một không nhiều sữa đã biết thành chua.

- Half, part, a lot + of + danh trường đoản cú số nhiều + đụng trường đoản cú số nhiều

A lot of myfriendswantkhổng lồ emigrate. - hầu hết bạn các bạn của mình muốn di trú.

- No + danh từ bỏ số ít+ cồn từ bỏ số ít

Nostudenthas finishedtheir assignment. - Không bao gồm học sinh nào xong xuôi bài bác tập.

- No + danh trường đoản cú số nhiều+ cồn từ bỏ số nhiều

Nopeoplethinkalike. -Không có fan như thế nào nghĩ về tương đương nhau.

Xem thêm: Đề Tài Luận Văn Luật Kinh Tế, Luận Văn Thạc Sĩ Ngành Luật Kinh Tế Chọn Lọc

- A number of + danh trường đoản cú số những + rượu cồn từ số nhiều

A number of countries are overproducing goods. - Một số nước vẫn thêm vào thừa hàng hóa.


Chuyên mục: Kiến thức