CÁCH SỬ DỤNG SOME ANY A LITTLE

Trong tiếng Anh, có khá nhiều nguyên tố tuy nhỏ dại dẫu vậy tất cả mục đích rất đặc trưng vào câu, có thể thay đổi trọn vẹn nghĩa của câu, ví như những lượng từ: much, many, few, a few,… nếu không núm Chắn chắn thì sẽ gặp gỡ không ít khó khăn vào giao tiếp cũng như vào học tập, cuộc sống.

Bạn đang xem: Cách sử dụng some any a little

Biết được điều này, hôm nay earlsdaughter.com sẽ trình bày cụ thể về Phân biệt cách thực hiện Much, Many, Some, Any, Few, A few, Little, A little – Những bài tập tất cả đáp án để bạn đọc có thể nắm rõ kiến thức này nhé!

*
*
*
Những bài tập Much, Many, Some, Any, Few, A few, Little, A little

a) Bài 1: Điền few / a few hoặc little / a little vào vị trí trống trong câu

I have sầu _______good friends. I’m not lonely.There are ___________people she really trusts. It’s a bit sad.Julie gave sầu us __________apples from her garden. Shall we tóm tắt them?There are ________women politicians in the UK. Many people think there should be more.Do you need information on English grammar? I have_____books on the topic if you would like to lớn borrow them.He has ____education. He can’t read or write, và he can hardly count.We’ve sầu got ____time at the weekkết thúc. Would you like lớn meet?She has ____self-confidence. She has a lot of trouble talking lớn new peopleThere’s ____spaghetti left in the cupboard. Shall we eat it tonight?

Đáp án bài xích 1:

a fewfew a few few a fewlittle a little, little; a little

b) Bài 2: Chọn đáp án đúng nhất

I have sầu got ……………….. T-shirts in my wardrobe.A. muchB. many……………… pencils did you find yesterday?A. how muchB. how manyMy dog brings me ………………… different slippers.A. muchB. manyThis cow produces …………………. milk.A. muchB. many………………. shampoo did you use last week?A. how muchB. how manyPaul always gets ………………. homework.A. muchB.

Xem thêm: Cách Để Trở Thành Người Tốt Là Bài Học Khó Nhất Của Đời Người

many………………. castles did he destroy?A. how muchB. how many…………….. love sầu vì chưng you need?A. how muchB. how manyAndy hasn’t got ……………….. hair.A. muchB. manyI drank too ……………… cola yesterday.A. muchB. many

Đáp án bài xích 2:

BBBAAABAAA

c) Bài 3: Trong phần đa ngôi trường phù hợp vào phía trên, “much” được dùng không hợp lí. Hãy sửa lại gắng bởi “many” hoặc “a lot of”. Viết OK giả dụ câu đó đúng

1 We didn’t spkết thúc much money.2 Sure drinks much tea3 Joe always puts much salternative text on his food. …………4 We’ll have sầu to hurry. We haven’t got much time. …………5 It cost much lớn repair the car. …………6 Did it cost much khổng lồ repair the car? …………7 I don’t know much people in this town. …………8 I use the phone much at work. …………9 There wasn’t much traffic this morning. …………10 You need much money to travel round the world. ………..

Đáp án bài bác 3:

OKa lot of teaa lot of saltOKIt costs a lotOKmany people or a lot of peopleI use the phone a lotOKa lot of money

Trên đấy là cục bộ bài viết cụ thể về Phân biệt bí quyết sử dụng Much, Many, Some, Any, Few, A few, Little, A little – bài tập gồm đáp án, hi vọng sẽ giúp bạn làm rõ cùng sử dụng bọn chúng thuận lợi. Ngoài Much, Many, Some, Any, Few, A few, Little, A little thì trong giờ Anh còn có vô vàn những cấu trúc ngữ pháp, những thì không giống, những chúng ta cũng có thể tìm hiểu thêm tại Học giờ đồng hồ Anh cùng earlsdaughter.com. Cùng quan sát và theo dõi các nội dung bài viết sau của earlsdaughter.com để sở hữu thêm nhiều kỹ năng bổ ích hơn nhé. Thanks!