Cách sử dụng sql server 2012

Hướng dẫn tạo cơ sở dữ liệu trong SQL Server sẽ trình bày cách tạo cơ sở dữ liệu bằng câu lệnh (script) sử dụng SQL Server Management Studio. Đây là công cụ khá phố biến khi chúng ta làm việc với Microsoft SQL Server.

Bạn đang xem: Cách sử dụng sql server 2012

Trong bài hướng dẫn này, chúng tôi sử dụng SQL Server 2014, các bạn có thể sử dụng phiên bản cũ hoặc mới hơn.

Hướng dẫn tạo cơ sở dữ liệu trong SQL Server – Tạo cơ sở dữ liệu

Yêu cầu: Tạo cơ sở dữ liệu tên GSTH với cấu trúc như sau

FileSize (MB)MaxSizeFileGrowthPath
Data155005C:\SQL
Data210100010D:\SQL
Log1510005C:\SQL
Log210Không giới hạn10D:\SQL

Hướng dẫn thực hiện:

Bước 1: Mở SQL Server Management Studio -> chọn Connect

*

Bước 2: Chọn New Query

*

Bước 3: Tạo 2 thư mục SQL tại ổ C (C:\SQL) và ổ D (D:\SQL) trên máy tính

Bước 4: Nhập câu lệnh tạo cơ sở dữ liệu

*

Bước 5: Thực thi câu lệnh

Chọn tất cả câu lệnh vừa nhập -> chọn Execute (hoặc nhấn phím F5)

*

Kiểm tra kết quả

*

Như vậy, chúng ta đã tạo thành công cơ sở dữ liệu tên GSTH gồm 2 data và 2 log. Trong đó DATA1LOG1 được lưu ở C:\SQL; DATA2LOG2 được lưu ở D:\SQL

*
*

Hướng dẫn tạo cơ sở dữ liệu trong SQL Server – Thay đổi kích thước cơ sở dữ liệu

Câu 1.

Xem thêm: Đáp Án Đề Thi Vào 10 Môn Văn Hà Nội 2020 Hà Nội (Có Đáp Án), Đề Thi Môn Ngữ Văn Lớp 10 Tại Hà Nội Năm Học 2020

Thay đổi max size của DATA2 thành không giới hạn

Câu 2. Thay đổi size của LOG2 thành 5MB

Hai câu này chúng tôi để các bạn tự làm. Để hiểu thêm về cấu trúc database trong SQL Server cũng như ý nghĩa của từng thành phần, các bạn xem bài Tạo cơ sở dữ liệu trong SQL Server 2014.