Thì hiện tại đơn trong tiếng anh

cũng có thể nói thì hiện nay đơn là một trong những trong những ngữ pháp căn uống bản duy nhất trong giờ đồng hồ anh. Nó được sử dụng vô cùng phổ biến vào vnạp năng lượng phạm tiếng anh. Chính bởi sự cần thiết cũng như tầm quan trọng của thì hiện nay đơn đề xuất earlsdaughter.com sẽ tổng đúng theo các kỹ năng quan trọng tuyệt nhất giúp những chúng ta cũng có thể nắm rõ kết cấu ngữ pháp này. Hy vọng bài viết này rất có thể giúp ích mang đến chúng ta.

Bạn đang xem: Thì hiện tại đơn trong tiếng anh

1. Định nghĩa thì bây chừ đơn

Thì hiện nay 1-1 (giờ đồng hồ Anh: Simple present hoặc Present simple) là một thì trong giờ Anh tân tiến. Thì này diễn đạt một hành động tầm thường bình thường, tổng thể lặp đi lặp lại nhiều lần hoặc một thực sự phân minh hoặc một hành vi ra mắt trong thời gian hiện nay.

Download Now: Trọn cỗ tư liệu ngữ pháp giờ đồng hồ Anh FREE

2. Cách áp dụng thì hiện thời đơn

Cách dùng thì hiện thời đơnlấy một ví dụ về thì hiện tại đơn
Diễn đạt một kinh nghiệm hoặc hành vi lặp đi tái diễn trong hiện nay tạiI usually go to lớn bed at 11 p.m. (Tôi thường đi ngủ vào tầm 11 giờ)

We go to lớn work every day. (Tôi đi làm mỗi ngày)

My mother always gets up early. (Mẹ tôi luôn luôn tỉnh dậy nhanh chóng.)

Chân lý, sự thật hiển nhiênThe sun rises in the East and sets in the West. (Mặt ttách mọc làm việc phía đông với lặn sinh hoạt phía Tây)

The earth moves around the Sun. (Trái đất xoay quanh phương diện trời)

Sự câu hỏi xảy ra về sau. Cách này thường xuyên áp dụng nhằm nói về thời gian biểu, công tác hoặc kế hoạch đã có được thắt chặt và cố định theo thời gian biểu.The plane takes off at 3 p.m. this afternoon. (Chiếc thiết bị cất cánh hạ cánh thời gian 3 giờ chiều nay)

The train leaves at 8 am tomorrow. (Tàu khởi hành lúc 8 giờ chiếu sáng mai.)

Sử dụng vào câu ĐK các loại 1:What will you vì if you fail your exam? (Bạn đã làm những gì nếu như khách hàng tđuổi kỳ thi này?)
Sử dụng trong một trong những cấu trúc khácWe will wait, until she comes. (Chúng tôi đang đợi cho đến Lúc cô ấy tới)

3. Học toàn bộ các thì giờ Anh

Thì hiện thời đối chọi là một trong Một trong những thì cơ phiên bản được thực hiện các độc nhất trong giờ Anh. Học tiếng Anh quan trọng tuyệt nhất là việc sử dụng thành thục được các thì lúc Nghe Nói Đọc Viết. Nếu các bạn ngơi nghỉ Hà Nội cùng mong muốn học tập lại toàn bộ các kỹ năng và kiến thức căn nguyên giờ đồng hồ Anh về ngữ pháp cùng từ bỏ vựng kết phù hợp với rèn luyện Nghe Nói vào 3 mon thì bạn cũng có thể tìm hiểu thêm trong suốt lộ trình đào tạo và huấn luyện Tiếng Anh cho những người new ban đầu của Anh Ngữ Jaxtina trên đây

*

4. Công thức thì hiện giờ đơn

Thể

Động trường đoản cú “tobe”

Động từ bỏ “thường”

Khẳng định

S + am/are/is + ……

Ex:

I + am;

We, You, They + are He, She, It + is

Ex: I am a student. (Tôi là 1 trong sinch viên.)

S + V(e/es) + ……I ,We, You, They + V (nguim thể)

He, She, It + V (s/es)

Ex: He often plays soccer. (Anh ấy liên tục nghịch bóng đá)

Phủ định

S + am/are/is + not +

is not = isn’t ;

are not = aren’t

Ex: I am not a student. (Tôi chưa phải là một sinch viên.)

S + do/ does + not + V(ng.thể) vị not = don’t

does not = doesn’t

Ex: He doesn’t often play soccer. (Anh ấy ko liên tục chơi bóng đá)

Nghi vấn

Yes – No question (Câu hỏi ngắn) 

Q: Am/ Are/ Is (not) + S + ….?

A:Yes, S + am/ are/ is.

No, S + am not/ aren’t/ isn’t.

Ex: Are you a student?

Yes, I am. / No, I am not.

Wh- questions (Câu hỏi có từ nhằm hỏi)

Wh + am/ are/ is (not) + S + ….?

Ex: Where are you from? (quý khách đến từ đâu?)

Yes – No question (Câu hỏi ngắn)Q: Do/ Does (not) + S + V(ng.thể)..?

A:Yes, S + do/ does.

No, S + don’t/ doesn’t.

Ex: Does he play soccer?

Yes, he does. / No, he doesn’t.

Wh- questions (Câu hỏi tất cả trường đoản cú nhằm hỏi)

Wh + do/ does(not) + S + V(nguyên thể)….?

Ex: Where bởi vì you come from? (Quý khách hàng tới từ đâu?)

Lưu ý

Cách thêm s/es:– Thêm s vào đằng sau đa số các hễ từ: want-wants; work-works;…– Thêm es vào những rượu cồn từ bỏ kết thúc bằng ch, sh, x, s: watch-watches;miss-misses; wash-washes; fix-fixes;…– Bỏ y với thêm ies vào sau các đụng trường đoản cú xong vày một prúc âm + y:study-studies;…– Động từ bỏ bất quy tắc: Go-goes; do-does; have-has.Cách phân phát âm phú âm cuối s/es: Chụ ý những phân phát âm prúc âm cuối này đề xuất phụ thuộc vào phiên âm nước ngoài chứ không hề dựa vào biện pháp viết.– /s/:lúc trường đoản cú gồm tận thuộc là các phú âm /f/, /t/, /k/, /p/ , /ð/– /iz/:lúc trường đoản cú tất cả tận cùng là các âm /s/, /z/, /∫/, /t∫/, /ʒ/, /dʒ/ (thường có tận thuộc là những vần âm ce, x, z, sh, ch, s, ge)– /z/:khi từ bỏ tất cả tận thuộc là nguyên âm với những prúc âm còn lại

5. Dấu hiệu phân biệt thì bây chừ đơn

Always (luôn luôn) , usually (thường xuyên xuyên), often (thường xuyên), frequently (thường xuyên xuyên) , sometimes (thỉnh thoảng), seldom (thảng hoặc khi), rarely (thảng hoặc khi), hardly (hiếm khi) , never (không bao giờ), generally (quan sát chung), regularly (hay xuyên).Every day, every week, every month, every year,……. (Hàng ngày, mỗi tuần, hàng tháng, từng năm)Once/ twice/ three times/ four times….. a day/ week/ month/ year,……. (một đợt / nhì lần/ bố lần/ tứ lần ……..một ngày/ tuần/ tháng/ năm)

Download Now: Trọn cỗ tài liệu ngữ pháp giờ Anh FREE

6. Bài Tập

Bài 1: Điền trợ rượu cồn từ:

I ………. lượt thích tea.

2. He ………. play football in the afternoon.

3. You ………. go to bed at midnight.

4. They……….bởi vì homework on weekends.

5. The bus ……….arrive sầu at 8.30 a.m.

6. My brother ……….finish work at 8 p.m.

7. Our friends ………. live sầu in a big house.

8. The cat ………. lượt thích me.

Bài 2: Chọn dạng đúng của từ

I catch/catches robbers. My dad is a driver.

2. He always wear/wears a White coat.

3. They never drink/drinks beer.

4. Lucy go/goes window shopping seven times a month.

5. She have/has a pen.

6. Mary and Marcus cut/cuts people’s hair.

7. Mark usually watch/watches TV before going to bed. Maria is a teacher.

8. She teach/teaches students.

Bài 3: Điền dạng đúng của từ trong ngoặc

She (not study) ………. on Saturday. He (have) ………. a new haircut today. I usually (have) ……….breakfast at 6.30. Peter (not/ study)……….very hard. He never gets high scores. My mother often (teach)……….me English on Saturday evenings. I lượt thích Math and she (like)……….Literature. My sister (wash)……….dishes every day. They (not/ have)……….breakfast every morning.

Bài 4: Viết lại câu, điền đúng dạng trường đoản cú trong ngoặc:

My brothers (sleep) on the floor. (often) =>____________ He (stay) up late? (sometimes) => ____________ I (do) the housework with my brother. (always) => ____________ Peter & Mary (come) to class on time. (never) => ____________ Why Johnson (get) good marks? (always) => ____________ You (go) shopping? (usually) => ____________ She (cry). (seldom) => ____________ My father (have) popcorn. (never) => ____________

Bài 5 Viết lại câu trả chỉnh

Eg: They / wear suits lớn work? =>Do they wear suits to lớn work?

she / not / sleep late at the weekends =>________

2. we / not / believe sầu the Prime Minister =>________

3. you / underst& the question? =>________

4. they / not / work late on Fridays =>________

5. David / want some coffee? =>________

6. she / have sầu three daughters =>________

7. when / she / go lớn her Chinese class? =>________

8. why / I / have lớn clean up? =>_______

Bài 6: Hoàn thành đoạn hội thoại sau bằng phương pháp điền đúng dạng từ:

My cousin, Peter (have)………..a dog. It (be)………..an intelligent pet with a short tail & big blaông chồng eyes. Its name (be)………..Kiki and it (like)………..eating pork. However, it (never/ bite)………..anyone; sometimes it (bark)………..when strange guests visit. To be honest, it (be)………..very friendly. It (not/ like)………..eating fruits, but it (often/ play)………..with them. When the weather (become)………..bad, it (just/ sleep)………..in his cage all day. Peter (play)………..with Kiki every day after school. There (be)………..many people on the road, so Peter (not/ let)………..the dog run inkhổng lồ the road. He (often/ take)………..Kiki to lớn a large field to enjoy the peace there. Kiki (sometimes/ be)………..naughty, but Peter loves it very much.

Đáp án:

Bài 1: Điền trợ rượu cồn từ:

I don’t lượt thích tea.

Xem thêm: Thuốc Rê Bán Ở Đâu - Độc Đáo Nghề Làm Thuốc Rê

2.He doesn’t play football in the afternoon.

3. You don’t go to lớn bed at midnight.

4. They don’t bởi homework on weekends.

5. The bus doesn’t arrive at 8.30 a.m.

6. My brother doesn’t finish work at 8 p.m.

7. Our friends don’t live sầu in a big house.

8. The cat doesn’t like me

Bài 2: Chọn dạng đúng của từ

I catch/catches robbers. My dad is a driver.

2. He always wear/wears a trắng coat.

3. They never drink/drinks beer.

4. Lucy go/goes window shopping seven times a month.

5. She have/has a pen.

6. Mary and Marcus cut/cuts people’s hair.

7. Mark usually watch/watches TV before going lớn bed. Maria is a teacher.

8. She teach/teaches students.

Bài 3: Điền dạng đúng của trường đoản cú trong ngoặc

She doesn’t study on Saturday.

2. He has a new haircut today.

3. I usually have breakfast at 6.30

4. Peter doesn’t study (does not study) very hard. He never gets high scores.

5. My mother often teaches me English on Saturday evenings.

6. I lượt thích Math & she likes Physics

7. My sister washes dishes every day.

8. They don’t have sầu (do not have sầu ) breakfast every morning.

Bài 4: Điền dạng đúng của từ vào ngoặc và ngừng câu

=> My brothers often sleep on the floor.

=> Does he sometimes stay up late? ( Does he stay up late sometimes? )

=> I always do the housework with my brother.

=> Peter & Mary never come lớn class on time.

=> Why does Johnson always get good marks?

=> Do you usually go shopping?

=> She seldom cries.

=> My father never has popcorn

Bài 5 Viết lại câu hoàn chỉnh

=>She doesn’t sleep late at the weekends.

=>We don’t believe the Prime Minister.

=>Do you underst& the question? They don’t work late on Fridays.

=>Does David want some coffee? She has three daughters.

Xem thêm: Hướng Dẫn Lên Đồ Kog Maw Ad, Kogmaw Mùa 11: Bảng Ngọc, Cách Lên Đồ Kogmaw

=>When does she go khổng lồ her Chinese class?

=>Why bởi vì I have khổng lồ clean up?

Bài 6: Hoàn thành đoạn hội thoại sau bằng phương pháp điền đúng dạng từ:

My cousin, Peter (have) has a dog. It (be) is an intelligent pet with a short tail and big blaông xã eyes. Its name (be) is Kiki và it (like) likes eating pork. However, it (never/ bite) never bites anyone; sometimes it (bark) barks when strange guests visit. To be honest, it (be) is very friendly. It (not/ like) does not like (doesn’t like) eating fruits, but it (often/ play) often plays with them. When the weather (become) becomes bad, it (just/ sleep) just sleeps in his cage all day. Peter (play) plays with Kiki every day after school. There (be) are many people on the road, so Peter (not/ let) does not let (doesn’t let) the dog run on the road. He (often/ take) often takes Kiki khổng lồ a large field khổng lồ enjoy the peace there. Kiki (sometimes/ be) is sometimes naughty, but Peter loves it very much.


Chuyên mục: Kiến thức