Cách tạo dlc boot 2017

Vâng, kể đến DLC BOOT thì chúng ta thường nghĩ tức thì mang lại người sáng tác Trần Duy Linc. Nếu bạn là 1 trong những kỹ thuật viên vắt hệ 8x, 9x thì mình tin dĩ nhiên một điều đang là như thế đúng không nào