Cách thêm s và es

Trong giao tiếp giờ đồng hồ anh, vấn đề phát âm chuẩn chỉnh đuôi es và s là khôn xiết đặc biệt quan trọng, bên cạnh đó quy tắc thêm s, es vào sau cùng rượu cồn từ bỏ cùng danh trường đoản cú cũng tương đối quan trọng.

Bạn đang xem: Cách thêm s và es


Trong bài viết này, chúng ta cùng ôn lại phương pháp thêm đuôi s, es trong vnạp năng lượng phạm giờ anh với làm sao để phạt âm chuẩn những tự tất cả đuôi es, s này.

*
Cách thêm cùng phát âm chuẩn đuôi s với es vào tiếng anh

1. Quy tắc thêm "s" cùng "es" vào danh từ bỏ làm việc dạng số những, đụng từ phân tách ngôi thứ 3 số ít:

* Động trường đoản cú, danh từ tận cùng O, S, X, Z, CH, SH thì thêm ES.

Ví dụ:

Watch → Watches

Tomato lớn → Tomatoes

Kiss → Kisses

Wash → Washes

Box → Boxes

Lưu ý: Các danh từ tận cùng bằng O, nếu như trước O là prúc âm thì thêm ES như trên, ví như trước O là nguyên lòng hoặc các từ bỏ vay mượn mượn của quốc tế thì chỉ việc thêm S: radio – radios; piano – pianos, photo – photos (tự vay mượn).

* Các Động từ, Danh từ tận thuộc Y ta chia làm 2 ngôi trường hợp

TH1: Nếu trước –y là 1 trong phú âm, ta quăng quật -y thêm –ies vào danh từ:

 Ví dụ: Fly → Flies; Sky → Skies; Baby → Babies; Country → Countries.

Xem thêm: " Truth Là Gì ? Truth Nghĩa Là Gì Trong Tiếng Anh

TH2: Nếu trước –y là một trong những nguyên lòng, ta một số bí quyết nhỏ –s vào danh từ:

 Ví dụ: Play → Plays; Boy → Boys, Day → Days

* Danh từ tận thuộc bởi –f hoặc –fe

- Với các danh trường đoản cú nhỏng calf, half, knife, leaf, life, loaf, self, thief, wife, wolf được sinh sản thành số các bằng cách loại bỏ đi –f hoặc –fe rồi thêm vào –ves.

 Ví dụ: knife → knives, wolf → wolves,...

- Các danh trường đoản cú tận thuộc bởi –f hoặc –fe sót lại thì ta thêm –s

 Ví dụ: Roof → Roofs; Belief → Beliefs, Cliff → Cliffs;

* Tất cả các Động tự, Danh từ còn lại, ta thêm S.

 Ví dụ:

Love → Loves

Care → Cares

Book → Books

Cook → Cooks

*

2. Cách phân phát âm đuôi "s" cùng "es" chuẩn chỉnh vào tiếng anh

* Phát âm là /ɪz/ khi tự tận cùng bằng các phú âm gió /s/, /z/, /ʃ/, /ʒ/, /tʃ/, /dʒ/ (thường từ vựng tất cả tận cùng là các chữ cái s, ss, ch, sh, x, z, o, ge, ce)

Ví dụ:

Classes – / klɑ:siz/: các lớp học

Washes – /wɒ∫iz/: giặt rũ

Misses - / misiz/: trượt, chệch

Causes - / kɔ:ziz/: ngulặng nhân

Watches – / wɒt∫iz/: các cái đồng hồ

Changes – / t∫eindʒiz/: vắt đổi

Wishes - / wi∫iz/: muốn, muốn

Garages - / "gærɑ:ʒiz/: nhà nhằm ô tô

* Trừ những âm gió đề cập bên trên, họ phạt âm là /s/ Lúc tự tận thuộc bằng các phú âm vô thanh KHÔNG rung (nói một cách khác là âm điếc): /θ/, /k/, /p/, /f/, /t/ (từ vựng tận cùng là: th, k, p, f, t).

Xem thêm: Điện Thoại Mobell Tank 2, Bảng Giá 2/2021, Mobell Tank Black

Cách nhớ gợi ý: THôi Không Phải Fí Tiền

Âm vô tkhô giòn (âm điếc): khi nói, sờ tay vào cuống họng ko thấy rung (dùng môi nhằm vạc âm).

Ví dụ: 

Books – /bʊks/: gần như cuốn nắn sách

Lamps – /læmps/ : những cái đèn

Laughes – / lɑ:fs/: cười

Breathes – / bri:ðs/: thở

* Phát âm là /z/ lúc trường đoản cú tận thuộc bằng các âm còn lại: hữu thanh CÓ RUNG

- Âm hữu thành: lúc nói, chạm tay vào cuống họng cảm thấy họng rung

- Thường bọn họ chỉ việc ghi nhớ các âm vô thanh hao, lúc gặp gỡ tự gồm đuôi chưa phải âm vô thanh thì ta mặc định từ bỏ đó vạc âm thành /z/ (tất yếu buộc phải vứt bỏ các từ phạt âm là /iz/)

Ví dụ: 

Plays – / pleiz/: chơi

Bags – / bægz/: dòng túi

Speeds – / spi:dz/: tốc độ

3. các bài luyện tập về cách thêm s, es với giải pháp phát âm s, es

Bài 1: Chọn từ bao gồm phần gạch chân phát âm khác các trường đoản cú còn lại:

1. A. skims B. works C. sits D. laughs

2. A. fixes B. pushes C. misses D. goes

3. A. cries B. buzzes C. studies D. supplies

4. A. holds B. notes C. replies D. sings

5. A. stools B. cards C. cabs D. forks

Đáp án: 1.A 2.D 3.B 4.B 5.D

1. A

A. skims / skimz/ : hớt bọt, hớt váng

B. works / wə:ks/: làm cho việc

C. sits / sits/: ngồi

D. laughs / lɑ:fs/: cười

2. D

A. fixes / fiksiz/ : thêm, lắp

B. pushes / pu∫iz/: xô đẩy

C. misses / misiz/: trượt, chệch

D. goes /gouz/: đi

3. B

A. cries / kraiz/: gào, khóc

B. buzzes / bʌsiz/: kêu vù vù, kêu vo vo

C. studies / "stʌdiz/: học tập, nghiên cứu

D. supplies / sə"plaiz/: cung cấp, tiếp tế

4. B

A. holds /houldz/: nắm, nuốm, giữ

B. notes /nouts/: ghi lưu giữ, ghi chú

C. replies /ri"plaiz/: vấn đáp, đáp lại

D. sings /siɳz/: hát

5. D

A. stools /stu:lz/: mọc trồi, đâm trồi

B. cards /kɑ:dz/: những chiếc thẻ

C. cabs /kæbz/: cabin phòng lái

D. forks /fɔ:ks/: chiếc nĩa

Bài 2: lựa chọn trường đoản cú gồm phần gạch ốp chân vạc âm khác những từ bỏ còn lại

1. A laughs B. drops C. maintains D. imports

2. A. trays B. says C. bays D. overstays

3. A. likes B. ships C. cats D. wishes

4. A. speeds B. garages C. changes D. plays

Đáp án:

1. C

A. laughs /lɑːfs/ (V-s): cười

B. drops /drɒps/ (V-s): rơi, rớt

C. maintains /meɪnˈteɪnz/ (v): duy trì

D. imports /ˈɪmpɔːts/ (v): nhập khẩu

2. B

A. trays /treɪz/ (n): mâm, khay

B. says /sez/ (V-s): nói

C. bays /beɪz/ (n): vịnh

D. overstays /ˌəʊvəˈsteɪz/ (v): ở lại quá lâu; gìn giữ thừa hạn

3. D

A. likes /lɑɪks/: thích 

B. ships /ʃɪps/: bé tàu

C. cats /kæts/: con mèo

D. wishes /wɪʃɪz/: mong muốn muốn

4. A

A. speeds /spi:dz/

B. garages /ɡærɑːʒɪz/

C. changes /tʃeɪndʒɪz/

D. plays /pleɪz/


Hy vọng với phần ôn tập về quy tắc thêm s, es với phân phát âm chuẩn chỉnh đuôi s cùng es trong giờ anh ngơi nghỉ trên góp các bạn làm rõ rộng cùng cùng vận dụng tốt trong thực tiễn giao tiếp, chúc bạn các thành công!


Chuyên mục: Kiến thức