CÁCH TÍNH CHỈ SỐ GIÁ XÂY DỰNG

Chỉ số của giá xây dựng đóng một vai trò vô cùng quan trọng đối với nền kinh tế thị trường nước ta. Người ta sử dụng chỉ số này làm thước đo để có thể đánh giá và nhận biết xu hướng của thị trường xây dựng trong một thời điểm cụ thể. Bên cạnh đó còn có nhiều vai trò then chốt khác. Vậy chỉ số giá xây dựng là gì?


Chỉ số giá xây dựng là gì?

Đối với các công trình xây dựng, có rất nhiều yếu tố có sự tác động trực tiếp tới chúng. Một trong những yếu tố quan trọng nhất chính là chi phí. Chi phí xây dựng của một công trình sẽ được quyết định bởi chỉ số giá xây dựng.

Bạn đang xem: Cách tính chỉ số giá xây dựng

*
1. Chỉ số giá xây dựng là thông tin phản ánh của chi phí xây dựng

Vậy chỉ số giá xây dựng là gì? Chỉ số này được hiểu đơn giản là mức chỉ tiêu phản ánh những biến động của chi phí xây dựng theo thời gian. Chỉ số này sẽ được chủ thầu lấy để làm cơ sở và điều chỉnh mức tổng vốn đầu tư cho công trình, giá gói thầu, mức giá hợp đồng và cuối cùng là quản lý chi phí đầu tư xây dựng.

Chỉ số về giá xây dựng sẽ bao gồm chỉ số giá xây dựng theo loại công trình, chỉ số giá thuộc phần xây dựng, chỉ số giá xây dựng tính theo yếu tố chi phí và chỉ số giá vật liệu xây dựng chủ yếu.

Chỉ số giá xây dựng công trình được hiểu là mức tiêu chuẩn dùng để phản ánh mức độ thay đổi của giá công trình theo thời gian. Chỉ số giá phần xây dựng là sự phản ánh cụ thể về những biến động của chi phí đối với xây dựng công trình theo thời gian.

Chỉ số giá vật liệu xây dựng là mức giá phản ánh tình trạng thay đổi của giá vật liệu xây dựng trong cơ cấu dự toán theo thời gian. Những chỉ số này sẽ quyết định tới mức chi phí cần bỏ ra để hoàn thiện một công trình cụ thể.

Cách tính chỉ số giá xây dựng

Như đã đề cập ở trên, chỉ số giá xây dựng đóng vai trò vô cùng quan trọng trong lĩnh vực xây dựng. Các chỉ số này không cố định mà sẽ thay đổi theo thời gian. Cách tính chỉ số giá xây dựng chính xác sẽ giúp cho mọi người xác định được mức biến động của chi phí xây dựng tại một thời điểm cụ thể.

Phương pháp tính, xác định

Bộ Xây dựng sẽ là đơn vị hướng dẫn cho mọi người phương pháp chính xác nhất để có thể xác định được chỉ số giá xây dựng. Đồng thời, Bộ xây dựng cũng sẽ là đơn vị công bố chỉ số giá của giá xây dựng quốc gia.

Chỉ số của giá xây dựng sẽ được xác định bằng phương pháp bình quân nhân gia quyền trong mức độ biến động giá chỉ số của những yếu tố đầu vào đại diện được chọn với quyền số tương ứng.

Ủy ban nhân dân sẽ là đơn vị quyết định mức chỉ số giá xây dựng cho từng đơn vị nằm trên địa bàn tỉnh. Sau đó tổng hợp lại sẽ được một chỉ số về giá xây dựng chung cho toàn khu vực.

Xem thêm: Quỹ Tín Dụng Nhân Dân Là Gì ? Đặc Điểm Của Quỹ Tín Dụng Nhân Dân

Để có thể xác định được chỉ số giá xây dựng tại các tỉnh và thành phố, người ta sẽ dựa vào ranh giới địa chính và những đặc điểm của thị trường lĩnh vực xây dựng tại địa bàn. Ngoài ra, người ta cũng có thể dựa theo mức lương tối thiểu do Chính phủ quy định tại mỗi đơn vị.

Đối với chỉ số giá xây dựng trên toàn quốc, công thức tính sẽ bằng phương pháp bình quân nhân gia quyền giữa chỉ số giá của từng đơn vị hành chính và quyền số tương ứng.

Với công trình cụ thể thì sẽ được tính bằng cơ cấu chi phí của công trình, mức giá, các yếu tố đầu vào và khu vực xây dựng công trình. Cơ cấu chi phí của công trình sẽ được xác định theo cơ cấu giá đề xuất trong hợp đồng. 

*
2. Cách xác định chỉ số giá xây dựng

Nguyên tắc trong xác định và quản lý chỉ số giá xây dựng

Nguyên tắc để có thể xác định và quản lý chỉ số giá xây dựng là sự phản ánh khách quan, chính xác và kịp thời những biến động về chỉ số giá trên thị trường của các địa phương. Cần xác định và công bố chỉ số giá một cách kịp thời, phù hợp.

Muốn xác định được rõ chi số về giá xây dựng, người ta phải lấy danh mục cùng các công trình mang tính đại diện. Mức chỉ số bình quân sẽ được xác định tại một khoảng thời gian nhất định. Không bao gồm các khoản bồi thường, hỗ trợ và tái định cư cũng như mức lãi vay trong khoảng thời gian xây dựng hay vốn lưu động trong sản xuất kinh doanh.

Chỉ số về giá xây dựng sẽ được tính bằng phần trăm. Cơ cấu về chỉ số liên quan đến giá xây dựng cần phù hợp với mức cơ cấu chi phí theo quy định trong chi phí đầu tư xây dựng. Khi quản lý và sử dụng chỉ số giá xây dựng, mọi người cần tuân thủ theo các quy định.

*
3. Chỉ số giá xây dựng cần phản ánh khách quan chỉ số biến động

Trình tự, thời điểm xác định chỉ số giá xây dựng

Trình tự và thời điểm để xác định được chỉ số giá xây dựng sẽ bao gồm các bước như: xác định được thời điểm tính toán về thời điểm gốc cũng như thời điểm so sánh. Tiếp theo là lập danh mục về các chỉ số giá xây dựng cần xác định cũng như lựa chọn về các yếu tố đầu vào. Tiến hành thu thập và xử lý số liệu tính toán. Cuối cùng là tổng hợp và xác định chỉ số về giá xây dựng.

Thời điểm gốc của chỉ số giá là năm 2020. Thời điểm so sánh là các tháng và quý của năm công bố về chỉ số giá xây dựng. Đối với công trình cụ thể thì chủ đầu tư lại cần phải thực hiện cách tính chi số về giá bằng việc căn cứ vào điều kiện thực hiện cũng như tiến độ của công trình. Từ đó mới có thể xác định được thời điểm gốc và thời điểm so sánh.

Khi xác định được chính xác về chỉ số của giá xây dựng sẽ giúp cho chủ thể xây dựng có thể xác định được một cách đủ nhất các chi phí cần thiết ngay từ ban đầu của dự án. Tránh tình trạng bị động khi đột ngột xảy ra những thiếu sót về chi phí nguyên liệu, nhân công,…

Thông qua đó sẽ có thể giảm bớt những khoản chi phí phát sinh cần bổ sung trong quá trình xây dựng công trình. Đáp ứng được những yêu cầu thực tế và khách quan trong lĩnh vực xây dựng trên thị trường tại những thời điểm nhất định.