Công thức tính nồng độ phần trăm (c%) và nồng độ mol (cm) của dung dịch

Quý Khách có biết, chũm nào là mật độ phần trăm (C%) cùng độ đậm đặc mol (CM) của dung dịch? Công thức tính nồng độ Tỷ Lệ và nồng độ mol của dung dịch là như vậy nào? Trong nội dung bài viết bây giờ, chúng ta cùng tò mò định nghĩa cũng giống như công thức của những nhiều loại nồng độ này nhé!


Công thức tính nồng độ xác suất (C%) và độ đậm đặc mol (CM) của dung dịchI. Công thức tính độ đậm đặc phần trăm (C%) của dung dịchII. Công thức tính mật độ mol (CM) của dung dịch

Công thức tính nồng độ tỷ lệ (C%) với mật độ mol (CM) của dung dịch

Nồng độ tỷ lệ và mật độ mol là gì?


*

nong-do-phan-tram-nong-do-mol-la-gi


I. Công thức tính mật độ Tỷ Lệ (C%) của dung dịch

1. Khái niệm độ đậm đặc phần trăm

Nồng độ Phần Trăm (C%) của hỗn hợp là đại lượng mang lại ta biết số gam hóa học tung tất cả trong 100 gam dung dịch.

Bạn đang xem: Công thức tính nồng độ phần trăm (c%) và nồng độ mol (cm) của dung dịch

2. Công thức tính nồng độ phần trăm

C% = mct/mdd x 100%

Trong đó:

mct: cân nặng của chất tan (gam)mdd: cân nặng của hỗn hợp (gam)mdung dịch = mdung môi  + mchất tan3. lấy ví dụ cách tính nồng độ Xác Suất (C%) của dung dịch

Ví dụ 1: Hòa tung 30 gam muối ăn uống NaCl cùng 90 gam nước. Tính mật độ tỷ lệ của hỗn hợp trên.

⇒ Kăn năn lượng của hỗn hợp NaCl:

mdd = 30 + 90 = 120 (gam)

⇒ Nồng độ xác suất của hỗn hợp NaCl:

C% = (30/120) x 100% = 25%.

lấy một ví dụ 2: Cho hỗn hợp H2SO4 bao gồm nồng độ 28%. Tính cân nặng H2SO4 bao gồm trong 300 gam hỗn hợp.

⇒ Kăn năn lượng của H2SO4 bao gồm trong 300 gam dung dịch:

m = (28 x 300)/100 = 84 (gam)

Công thức tính mật độ tỷ lệ cùng bí quyết tính độ đậm đặc mol


*

cong-thuc-tinh-nong-do-phan-tram-va-nong-do-mol-dung-dich


II. Công thức tính nồng độ mol (CM) của dung dịch

1. Khái niệm độ đậm đặc mol

Nồng độ mol (CM) của dung dịch là đại lượng cho ta biết số mol chất tan có trong một lkhông nhiều dung dịch.

2. Công thức tính nồng độ mol

CM = n/V (đơn vị: mol/l)

Trong đó:

n: số mol hóa học tanV: thể tích dung dịch (lít)Đơn vị mol/l còn được viết là M.3. lấy một ví dụ phương pháp tính nồng độ mol (CM) của dung dịch

lấy ví dụ 1: Trong 250 ml dd gồm hòa hợp 16 g CuSO4. Tính nồng độ mol của dung dịch trên.

⇒ Số mol CuSO4 vào hỗn hợp là:

nCuSO4 = 16/160 = 0,1 (mol)

⇒ Nồng độ mol của dung dịch CuSO4 là:

CM = 0,1/0,25 = 0,4 (mol/l)

– ví dụ như 2: Trộn 1 lkhông nhiều dd đường 2M với 3 lít hỗn hợp mặt đường 0,5M. Tính nồng độ mol của dd đường sau khoản thời gian trộn vào với nhau.

Xem thêm: Hướng Dẫn Cách Trộn Thư Trong Word 2010 Mới Nhất, Cách Trộn Thư (Mail Merge) Trong Word

Ta có:

Số mol con đường vào dd 1: n1 = 2 x 1 = 2 (mol)Số mol con đường trong dd 2: n2 = 0,5 x 3 = 1,5 (mol)Thê tích của dd sau thời điểm trộn: Vdd = 1 + 3 = 4 (lít)

⇒ Nồng độ mol của hỗn hợp mặt đường sau thời điểm trộn vào nhau:

CM = (2 + 1,5) / 4 = 0,875 (M)

Bài tập tính nồng độ tỷ lệ (C%) cùng mật độ mol (CM) của dung dịch

Câu 1. Chọn câu vấn đáp đúng: Bằng bí quyết như thế nào ta đạt được 200 g dung dịch BaCl2 5%?

Hòa chảy 190 g BaCl2 trong 10 g nước.Hòa tung 10 g BaCl2vào 190 g nước.Hòa tan 100 g BaCl2vào 100 g nước.Hòa rã 200 g BaCl2trong 10 g nước.Hòa chảy 10 g BaCl2trong 200 g nước.

Đáp án: B

Câu 2. Tính mật độ mol (CM) của 850 ml dd tất cả phối hợp 20 g KNO3. Chọn hiệu quả đúng:

0,233 M23,3 M2,33 M233 M

Đáp án: A

– Hướng dẫn giải:

Ta có:

Số mol của KNO3 là: nKNO3 = 20/101 = 0,198 (mol)Nồng độ mol của hỗn hợp là: CM = 0,198/0,85 = 0,233 M.

Câu 3. Tính mật độ mol (CM) của những hỗn hợp sau:

a) 1 mol KCl trong 750 ml hỗn hợp.

⇒ CM = 1/0,75 = 1,33 (M)

b) 0,5 mol MgCl2 trong 1,5 lkhông nhiều dung dịch

⇒ CM = 0,5/1,5 = 0,333 (M)

c) 400 g CuSO4 trong 4 lí dung dịch

– Ta bao gồm, số mol CuSO4 là: nCuSO4 = 400/160 = 2,5 (mol)

⇒ CM = 2,5/4 = 0,625 (M)

d) 0,06 mol Na2CO3 trong 1500 ml dung dịch

⇒ CM = 0,06/1,5 = 0,04 (M)

Câu 4. Tính số mol với số gam chất tan của các hỗn hợp sau:

a) 1 lít dd NaCl 0,5 M

Số mol NaCl: nNaCl = 0,5 x 1 = 0,5 (mol)Kân hận lượng NaCl: mNaCl = 0,5 x 58,5 = 29,25 (g)

b) 500 ml dd KNO3 2 M

Số mol KNO3: nKNO3 = 2 x 0,5 = 1 (mol)Kăn năn lượng KNO3: mKNO3 = 1 x 101 = 101 (g)

c) 250 ml dd CaCl2 0,1 M

Số mol CaCl2: nCaCl2 = 0,1 x 0,25 = 0,025 (mol)Kăn năn lượng CaCl2: mCaCl2 = 0,025 x 111 = 2,775 (g)

d) 2 lkhông nhiều dd Na2SO4 0,3 M

Số mol Na2SO4: nNa2SO4 = 0,3 x 2 = 0,6 (mol)Khối hận lượng Na2SO4: mNa2SO4 = 0,6 x 142 = 85,2 (g)

Câu 5. Tính độ đậm đặc Phần Trăm (C%) của các hỗn hợp sau:

a) đôi mươi g KCl trong 600 g dung dịch

⇒ C% = (20/600) x 100% = 3,33%

b) 32 g NaNO3 trong 2 kg dung dịch

⇒ C% = (32/2000) x 100% = 1,6%

c) 75 g K2SO4 trong 1500 g dung dịch

⇒ C% = (75/1500) x 100% = 5%

Câu 6. Tính số gam hóa học tan đề xuất dùng để làm pha chế các hỗn hợp sau:

a) 2,5 lkhông nhiều dung dịch NaCl 0,9 M

Số mol NaCl: nNaCl = 0,9 x 2,5 = 2,25 (mol)Kân hận lượng NaCl bắt buộc dùng là: mNaCl = 2,25 x 58,5 = 131,625 (g)

b) 50 g dd MgCl2 4%

Kăn năn lượng hóa học tung MgCl2 yêu cầu sử dụng là: mMgCl2 = (4 x 50)/100 = 2 (g)

c) 250 ml hỗn hợp MgSO4 0,1 M

Số mol MgSO4: nMgSO4 = 0,1 x 0,25 = 0,025 (mol)Kân hận lượng MgSO4 phải cần sử dụng là: mMgSO4 = 0,025 x 1trăng tròn = 3 (g)

Câu 7. Ở 25 °C, độ tung của NaCl là 36 g, của đường là 204 g. Tính nồng độ Xác Suất (C%) của những dd bão hòa NaCl với con đường sinh hoạt dung dịch trên.

Giải:

Ta có, độ chảy (S) của một hóa học nội địa là số gam hóa học kia hài hòa trong 100 gam nước để chế tạo thành hỗn hợp bão hòa tại một nhiệt độ xác minh.