CAPTURED LÀ GÌ

2 Thông dụng2.1 Danh từ2.2 Ngoại hễ từ3 Chuyên ổn ngành3.1 Toán và tin3.2 Điện tử và viễn thông3.3 Kỹ thuật chung3.4 Kinch tế4 Các từ liên quan4.1 Từ đồng nghĩa4.2 Từ trái nghĩa /"kæptʃə/

Thông dụng

Danh từ

Sự bắt giữ lại, sự bị bắt Sự chiếm được, sự giành được Người bị tóm gọn, vật bị bắt

Ngoại rượu cồn từ

Bắt giữ lại, bắt Đoạt được, mang được, sở hữu được, giành được, thu hútlớn capture the attention of...lôi cuốn được sự để ý của...

Bạn đang xem: Captured là gì

sắc thái từ

Chuim ngành

Toán thù và tin

bắt giữ lại lại

Giải yêu thích VN: Sao chxay toàn bộ xuất xắc một phần hình hình họa bên trên màn hình hiển thị và đổi thay bọn chúng thành dạng thức tệp đồ họa để cyếu vào một tài liệu hoặc chứa lại vào đĩa. Trong phần mềm mạng NetWare, đấy là một lệnh thường xuyên được dùng để Thành lập sự ghxay nối giữa cổng LPT 1 của một trạm công tác với sản phẩm in của mạng.

Xem thêm: Nên Mua Xiaomi Redmi Note 2 Ở Đâu, Xiaomi Redmi Note 2 Chính Hãng

Nếu chúng ta gồm máy in riêng rẽ vẫn ghnghiền cùng với LPT 1, chúng ta cũng có thể hướng LPT 2 vào thứ in của mạng.

sự bắt giữ sự tiếp thu thu nạp

Điện tử & viễn thông

bắt kim chỉ nam sự tự kích

Kỹ thuật bình thường

bắt duy trì bắt

Giải ham mê VN: Sao chép toàn cục tuyệt một phần hình hình họa bên trên screen cùng đổi thay chúng thành dạng thức tệp bối cảnh để ckém vào một trong những tư liệu hoặc đựng lại vào đĩa. Trong phần mềm mạng NetWare, đây là một lệnh thường được dùng để làm Ra đời sự ghxay nối thân cổng LPT 1 của một trạm công tác làm việc với lắp thêm in của mạng. Nếu chúng ta tất cả máy in riêng biệt đã ghxay với LPT 1, chúng ta có thể hướng LPT 2 vào trang bị in của mạng.

sự bắt sự tích lũy thu thậpcapture adapterbộ phù hợp ứng thu thập

Kinc tế

bạn hoặc thiết bị bị tóm gọn duy trì sự bắt giữ lại (bạn, tàu ...)

Các trường đoản cú liên quan

Từ đồng nghĩa

nounabduction , acquirement , acquisition , apprehension , appropriating , appropriation , arrest , bag * , bust * , catch , collar , commandeering , confiscation , drop * , ensnaring , fall , gaining , grab * , grasping , hit the jackpot * , hook * , imprisonment , knock off * , laying hold of , nab * , nail * , obtaining , occupation , piông xã up * , pinch * , pull * , run in * , securing , seizing , seizure , snatching , sweep * , taking , taking captive sầu , taking inlớn custody , trapping , trip , winning verbapprehkết thúc , arrest , bag * , bust * , catch , collar , conquer , cop , gain control , get , grab * , hook * , l& , nab * , nail * , net , occupy , overwhelm , piông chồng up * , pinch * , prehover , pull in , put the cuffs on , round up * , run in * , secure , seize , snare , snatch , take , take captive sầu , take inlớn custody , take prisoner , trap , tumble , gain , win , bag , captivate , corral , deprehend , grab , hook , nab , nail , obtain , prize , snag

Từ trái nghĩa

nounfreeing , letting go , liberalization , release verbkhông tính tiền , let go , liberate , thua trận , release