Chia cổ phần như thế nào

Lợi nhuận là một trong những vấn đề được quan tâm của các công ty. Nhất là cách thức phân chia lợi nhuận trong công ty. Vậy pháp luật quy định như thế nào là cách thức phân chia lợi nhuận trong công ty

Bài viết sau Luật tư vấn P&P cung cấp tới khách hàng cách thức phân chia lợi nhuận trong công ty


Cơ sở pháp lý

Luật doanh nghiệp 2014

- Nghị định 78/2018/NĐ-CP

Lợi nhuận là gì?

- Lợi nhuận của doanh nghiệp là khoản chênh lệch giữa doanh thu và chi phí mà doanh nghiệp bỏ ra đạt được doanh thu đó từ các hoạt động của doanh nghiệp đưa lại.

Bạn đang xem: Chia cổ phần như thế nào

- Lợi nhuận là kết quả tài chính cuối cùng của các hoạt động sản xuất, kinh doanh, hoạt động tài chính, hoạt động khác đưa lại, là chỉ tiêu chất lượng để đánh giá hiệu quả kinh tế các hoạt

động của doanh nghiệp.

*

Vai trò của lợi nhuận

Lợi nhuận có vai trò quan trọng tới sự tăng trưởng và phát triển của doanh nghiệp nói riêng và của toàn xã hội nói chung. Đây chính là động lực thôi thúc doanh nghiệp năng động hơn nữa để khẳng định mình trong môi trường cạnh tranh gay gắt

Cách thức phân chia lợi nhuận trong công ty trách nhiệm hữu hạn 2 thành viên

Điều kiện để công ty phân chia lợi nhuận

- Công ty chỉ được chia lợi nhuận cho các thành viên khi kinh doanh có lãi, đã hoàn thành nghĩa vụ thuế và các nghĩa vụ tài chính khác theo quy định của pháp luật và bảo đảm thanh toán đủ các khoản nợ và nghĩa vụ tài sản đến hạn trả khác sau khi chia lợi nhuận

- Điều kiện để thành viên được nhận lợi nhuận: Khi người góp vôn góp đúng và đủ sô vốn góp vào công ty

- Ai có quyền quyết định phân chia lợi nhuận: Hội đồng thanh viên là cơ quan có thẩm quyền quyết định phân chia lợi nhuận

Cách thức phân chia lợi nhuận trong công ty trách nhiệm hữu hạn 2 thành viên

- Phân chia lợi nhuận dựa trên tỉ lệ phần vốn góp của từng thành viên vào công ty trách nhiệm hữu hạn 2 thành viên trở lên. Tức là, dựa trên tỉ lệ phần vốn góp của từng thành viên góp vào công ty khi thành lập, bộ phận quản lý sẽ tiến hành phân chia phần trăm lợi nhuận. Có thể hiểu là nếu bạn góp nhiều vốn thì mức lợi nhuận bạn được phân chia sẻ nhiều hơn. Còn nếu bạn góp ít vốn thì lợi nhuận nhận được cũng sẽ ít đi. Đây là phương thức phân chia lợi nhuận được rất nhiều công ty trách nhiệm hữu hạn áp dụng.

- Phân chia lợi nhuận dựa theo cam kết giữa các thành viên công ty với nhau dựa theo mức lợi nhuận đạt được. Đối với phương thức chia lợi nhuận này, thì các thành viên của công ty tự cam kết mức chia lợi nhuận với nhau hoặc được quy định tại điều lệ của công ty. Tức là tỉ lệ lợi nhuận sẽ không dựa trên số vốn góp mà dựa vào sự phân chia phần trăm của thành viên

Hình thức chi trả lợi nhuận

- Chi trả bằng tiền mặt: Công ty phải chi trả lợi nhuận bằng tiền mặt Đồng Việt Nam. Có thể trả bằng séc, chuyển khoản hoặc lệnh trả tiền gửi bằng bưu điện

- Chi trả bằng hình thức khác: Do Điều lệ của công ty quy định

Cách thức phân chia lợi nhuận trong công ty cổ phần

Quy định tại Khoản 3 Điều 4 Luật doanh nghiệp 2014 “Cổ tức là khoản lợi nhuận ròng được trả cho mỗi cổ phần bằng tiền mặt hoặc bằng tài sản khác từ nguồn lợi nhuận còn lại của công ty cổ phần sau khi đã thực hiện nghĩa vụ về tài chính”

Theo đó lợi nhuận để chia trong công ty cổ phần chính là việc phân chia cổ tức

Nguyên tắc phân chia cổ tức

- Đáp ứng các điều kiện sau:

+ Công ty đã hoàn thành nghĩa vụ thuế và các nghĩa vụ tài chính khác theo quy định của pháp luật

+ Đã trích lập các quỹ công ty và bù đắp đủ lỗ trước đó theo quy định của pháp luật và Điều lệ công ty

+ Ngay sau khi trả hết số cổ tức đã định, công ty vẫn bảo đảm thanh toán đủ các khoản nợ và nghĩa vụ tài sản khác đến hạn

- Cách tỷ tệ chi trả cổ tức trong công ty cổ phần

Tỉ lệ chi trả cổ tức = Cổ tức một cổ phần/Thu nhập một cổ phần

Hình thức phân chia cổ tức

- Chi trả bằng tiền mặt: Công ty phải chi trả cổ tức tiền mặt bằng Đồng Việt Nam. Có thể trả bằng séc, chuyển khoản hoặc lệnh trả tiền gửi bằng bưu điện.

- Chi trả bằng cổ phần: Công ty không phải làm thủ tục chào bán cổ phần. Công ty phải đăng ký tăng vốn điều lệ tương ứng với tổng giá trị mệnh giá các cổ phần dùng để chi trả cổ tức. Thời hạn thực hiện là 10 ngày, kể từ ngày hoàn thành việc thanh toán cổ tức.

- Cổ tức bằng hình thức khác: Do Điều lệ của công ty quy định.

Quy trình thực hiện việc phân chia cổ tức

- Bước 1: Hội đồng quản trị phải tổ chức họp Hội đồng quản trị để thống nhất mức cổ tức chi trả. Sau đó kiến nghị trình Đại hội đồng cổ đông thông qua.

- Bước 2: Trong cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên, Đại hội đồng cổ đông phải xem xét thông qua phương án trả cổ tức. Và ra quyết định mức cổ tức của từng loại cổ phần.

- Bước 3: Chậm nhất 30 ngày trước mỗi lần trả cổ tức. Hội đồng quản trị phải lập danh sách cổ đông được nhận cổ tức, xác định mức cổ tức được trả đối với từng cổ phần, thời hạn và hình thức trả.

Xem thêm: Tháng 2 Nên Đi Du Lịch Nước Ngoài Ở Đâu, Tổng Hợp Địa Điểm Du Lịch Dưới 10 Triệu Đồng

Lưu ý: Trường hợp cổ đông chuyển nhượng cổ phần của mình trong thời gian giữa thời điểm kết thúc lập danh sách cổ đông và thời điểm trả cổ tức. Thì người chuyển nhượng là người nhận cổ tức từ công ty.

- Bước 4: Chậm nhất 15 ngày trước khi thực hiện trả cổ tức. Hội đồng quản trị gửi thông báo về trả cổ tức đến cổ đông theo địa chỉ đăng ký trong sổ đăng ký cổ đông.

- Bước 5: Cổ tức phải được thanh toán cho cổ đông đầy đủ trong thời hạn 06 tháng. Kể từ ngày kết thúc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên

Ưu điểm và nhược điểm của Trả cổ tức bằng tiền mặt

- Ưu điểm của trả cổ tức bằng tiền mặt:

+ Mang lại cảm giác chắc chắn cho cổ đông khi tìm kiếm lợi nhuận trong đầu tư cổ phiếu. Đối với những nhà đầu tư phòng thủ thì việc nhận tiền mặt từ công ty, mang tính đảm bảo hơn nhiều so với việc công ty giữ lại tiền và chạy theo những cơ hội “hào nhoáng” nhưng không chắc chắn.

+ Chứng minh là công ty có dòng tiền vững mạnh, an toàn khi đầu tư. Cần lưu ý xem xét thời gian chi trả trong thời gian dài, ổn định và có sự tăng trưởng cổ tức, cẩn thận với các công ty vậy nợ để trả tiền cổ tức.

- Nhược điểm của trả cổ tức bằng tiền mặt

Đối với công ty đang khó khăn về tài chính, hay công ty đang giai đoạn phát triển nhanh, mở rộng thì trả cổ tức bằng tiền mặt làm giảm lượng tiền trong doanh nghiệp khiến doanh nghiệp thiếu hụt tiền để mở rộng sản xuất kinh doanh, ảnh hưởng đến sự phát triển của doanh nghiệp

Ưu điểm và nhược điểm của Trả cổ tức bằng cổ phần

- Ưu điểm của trả cổ tức bằng cổ phần:

+ Tăng tính thanh khoản cho thị trường, làm giảm rủi ro thanh khoản,cũng như làm giảm thị giá giúp nhà đầu tư khác có thể dễ dàng mua cổ phiếu, do đó giá cổ phiếu sẽ tăng.

+ Công ty có thể giữ lại tiền để khắc phục khó khăn, hoặc mở rộng sản xuất, đầu tư vào những dự án mang lại lợi nhuận lâu dài cho cổ đông.

- Nhược điểm của trả cổ tức bằng cổ phần:

+Vì vốn hóa không đổi, chia cũng như không chia, trong khi đó nhà đầu tư phải chờ 2-3 tháng để cổ phiếu mới phát hành về tài khoản có thể bán được cổ phiếu trả cổ tức.

+ Doanh nghiệp đầu tư những dự án không hiệu quả, khiến giá cổ phần giảm thêm.

+ Có khi dính thêm cổ phiếu lẻ và khó bán được.

Câu hỏi khách hàng đưa ra liên quan đến cách thức phân chia lợi nhuận trong công ty

Khách hàng hỏi: Hiện nay tôi là cổ phần phổ thông của công ty cổ phần A tôi muốn chuyển đổi thành cổ phần ưu đãi cổ tức để nhận cổ tức trả cho cổ phần ưu đãi cổ tức có được không?

Luật tư vấn P&P trả lời: Theo quy định tại Khoản 6 Điều 113 Luật doanh nghiệp 2014 “Cổ phần phổ thông không thể chuyển đổi thành cổ phần ưu đãi”

Cổ phần ưu đãi bao gồm có cổ phần ưu đãi cổ tức

Như vậy việc bạn muốn chuyển đổi từ cổ phần phổ thông sang cổ phần ưu đãi cổ tức để nhận cổ tức trả cho cổ phần ưu đãi cổ tức là không được theo quy định của pháp luật

Khách hàng hỏi: Tôi mua cổ phần của công ty cổ phần B. Và nhận nhận được cổ tức của công ty. Cho tôi hỏi cổ tức tôi nhận được có phải chịu thuế thu nhập cá nhân không

Luật tư vấn P&P trả lời: Theo Điểm b Khoản 3 điều 2 Thông tư 111/2013/TT-BTC Các khoản thu nhập chịu thuế “Cổ tức nhận được từ việc góp vốn mua cổ phần”

Như vậy theo quy định trên bạn phải nộp thuế thu nhập cá nhân với khoản cố tức bạn nhận được từ công ty cổ phần

Công việc của chúng tôi

- Tư vấn các vấn đề pháp lý liên quan đến Cách thức phân chia lợi nhuận trong công ty