Chư thiên ở đâu

Tiếng Phạn là Đề-bà, Hán dịch là Thiên (trời). Thiên tức là thiên nhiên (chuẩn bị khá đầy đủ đều thứ) trong trắng, tự tín, tinh khiết. Cõi này đặc biệt quan trọng tuyệt nhất, vui sướng độc nhất vô nhị, tốt nhất (thiện nay nhất), mầu nhiệm tốt nhất, cao quý duy nhất, cao thượng nhất ở trong các thú (bảy trúc trong tam giới: Thiên, Tiên, Nhân, A Tu La, Súc Sinc, Ngã Quỷ, Địa Ngục)

Cho buộc phải bắt đầu gọi là “Thiên” (Trời). Nếu rất nhiều chúng sinh này không trồng nhân về tối thắng (quan trọng đặc biệt nhất) thì cần yếu được hiện ra vào khu vực về tối chiến hạ tinch khiết. Nhân về tối chiến hạ Có nghĩa là mười thiện nghiệp thì sinh hoạt thân có bố điều (bất ngay cạnh, bất đạo, bất dâm), mồm tất cả bốn điều (bất vọng ngôn, bất ỷ ngữ, bất lưỡng thiện nay, bất ác khẩu) cùng ý tất cả tía điều (bất tsay mê, bất Sảnh, bất si). Do hầu hết điều thiện này của ba nghiệp ngnạp năng lượng dự phòng được tội trạng, thuận cùng với nghĩa lý của Thánh đạo, trái với bất thiện đạo. Vì mười thiện tại nghiệp này vận ra năm trúc. Cho đề nghị pháp giới pháp thập thiện tại Điện thoại tư vấn là Thiên Thừa. Clỗi Thiên dẫu đông tuy thế cấp thiết ra ngoài bố cõi là Dục giới, Sắc giới, Vô sắc đẹp giới. Nếu chia ba cõi là ra thành từng Quanh Vùng thì bao gồm bao gồm hai mươi tám xứ.

Bạn đang xem: Chư thiên ở đâu

Dục giới gồm sáu cõi Trời:Cõi đầu tiên là Tđọng Thiên Vương (có tư nước trời tất cả tư vua trời), sinh sống bốn phương xung quanh núi Tu Di cai quản tính tự dưới lên rất cao tứ mươi nhị ngàn bởi vì tuần, cõi này nghỉ ngơi lưng chừng núi Tu Di (Diệu cao). Đây là cõi Ttránh đầu tiên kể từ hạ giới lên. Trụ xứ đầu tiên ở phía Đông núi Tu Di. Nước này tên là Bạch Ngân (Đất bởi bạc trắng). Trong nước có một tòa thành thương hiệu là Thượng Hiền. Vị vua Ttránh sinh sống nước này thương hiệu là Trì Quốc thống lĩnh hai bộ quỷ thần là:

1. Càn-thát-bà (Hán dịch là Hương âm có nghĩa là tần music của Thiên đế)

2. Tỳ-xá-xà (Hán dịch là Hám tinh khí quỷ - Quỷ hút tinh khí).Vị Thiên Vương này cỗ vũ fan ở Châu Đông Thắng Thần.

*
Trì Quốc Thiên Vương

Trụ xứ đồ vật hai sinh sống phía Nam núi Tu Di, nước này tên là Tkhô cứng Lưu Ly (khu đất ở chỗ này bởi ngọc lưu ly thương thơm tỏa hào quang đãng xanh). Trong nước này còn có một tòa thành thương hiệu là Thiện Hiệu. Vị vua Trời sinh hoạt nước này thương hiệu là Tăng Trưởng, thống lĩnh hai bộ quỷ thần là:

1. Cưu-bàn-trà (Hán dịch là Yểm mị quỷ)

2. Tiết-liệt-nhiều (Hán dịch là Ngã quỷ)Vị vua Ttránh này ủng hộ người nghỉ ngơi Châu Nam Thiệm Bộ (Nam Diêm Phù Đề).

*
Tăng Trưởng Thiên Vương

Trụ xđọng thứ cha sinh sống phia Tây núi Tu Di. Nước này thương hiệu là Hoàng Kim (Đất ở chỗ này toàn bằng rubi ròng). Trong nước gồm một tòa thành thương hiệu là Chu La. Vị vua Trời làm việc nước này tên là Quảng Mục thống lĩnh nhị bộ quỷ thần là:

1. Long (rồng)

2. Phú-đan-na (Hán dịch là Xú té quỷ)Vị vua Ttách này ủng hộ người sinh sống Châu Tây ngưu hóa.

*
Quảng Mục Thiên Vương

Trụ xđọng trang bị bốn sống phía Bắc của núi Tu Di. Nước này mang tên là Tbỏ Tinc (khu đất tại đây trong veo nhỏng chất liệu thủy tinh pha lê). Trong nước này còn có cha tòa thành. Tòa thành thứ nhất tên là Khả Úy, sản phẩm nhị thương hiệu là Thiên Kính, sản phẩm tía thương hiệu là Chúng Quy. Vị vua Ttránh sinh sống nước này thương hiệu là Đa Vnạp năng lượng thống lĩnh 2 bộ quỷ thần là:

1. Dạ-xoa (Hán dịch là Tật hành)

2. La-ngay cạnh (Hán dịch là Bạo ác)Vị vua Ttránh này cỗ vũ tín đồ sinh sống Châu Bắc Câu Lư.

*
Đa Văn uống Thiên Vương

Bốn vị vua Trời này cộng lại thì bao gồm ba mươi nhị vị tướng quân (để giúp đỡ). Mỗi vị vua Ttách này, vị như thế nào cũng có chín mươi mốt người con. Người làm sao cũng đều có uy lực bự đầy đủ cỗ vũ đủ mười phương thơm. Một ngày một tối sống trên cõi Tứ đọng Thiên Vương này thì bằng năm mươi năm ở bên dưới nhân gian. Người bên trên này đều tbọn họ năm trăm tuổi (tính theo năm ở thế gian thì bằng chín trăm vạn năm).

Kể tự cõi ttách Tứ Thiên Vương tăng trưởng bốn mươi hai nđần bởi tuần là cõi Trời trang bị nhì của Dục giới, thương hiệu là Đao Lợi (Đao Lợi, Hán dịch là Tam thập tam thiên – cõi Ttránh gồm tía mươi cha nước). Cõi này ở đỉnh núi Tu Di. Đỉnh núi này rộng lớn khoảng tầm tam mươi tứ nđần độn vì tuần. Trong số đó chỗ cân đối làm việc được thì chỉ tầm độ tư mươi nngu vị tuần. Bốn khía cạnh (của đỉnh núi) mỗi khía cạnh đều sở hữu tám nước Ttách. Nước ở giữa tất cả một tòa thành phệ tên là Thiện Hiện. Trong tòa thành to đó lại tất cả một thành bởi đá quý sẽ là trụ xđọng của Thiên Đế Thích (Thích Ca Đề Bà Nhân Đà Là tức là Sắc Kha. Hán dịch là Năng Tác Thiên Chúa). Cộng lại sở hữu ba mươi ba nước Trời. Một ngày 1 đêm ngơi nghỉ bên trên cõi Trời này thì bằng một trăm năm làm việc bên dưới trần giới. Người ở chỗ này hầu hết thọ một nngu tuổi (tính theo năm làm việc cõi trần thì bởi bố nđần độn sáu trăm vạn năm), làm việc trên này cũng mang 30 ngày, 12 mon một năm – Kinc Trường A Hàm (phần Tê Túc) rước hoa sen đỏ cụp lại, hoa sen xanh nnghỉ ngơi ra làm đêm và hoa sen xanh quắp lại, hoa sen đỏ nsinh sống ra làm cho ngày.

*
Đức Phật bước xuống cõi Sa bà từ bỏ cung trời Đao Lợi

Từ cõi Trời Đao Lợi này tăng trưởng bên trên mười sáu vạn vị tuần, tất cả một cõi như mây (như mây: cõi sống lơ lững thân hư ko, ko bám víu vào đâu) vị bảy sản phẩm công nghệ báu (tiến thưởng, bạc, giữ ly, trộn lê, xà cđọng, xích châu, mã não) vừa lòng lại nhưng mà thành tương tự như mặt khu đất. Cõi này rộng tám vạn vày tuần chính là cõi Trời đồ vật bố tên là Giạ-ma (Giạ-ma giờ Hán dịch là Thời phận). Một ngày môt đêm nghỉ ngơi bên trên cõi Trời này bằng hai trăm năm sinh hoạt người đời. Người tại chỗ này số đông tchúng ta nhì ndở hơi tuổi (tính theo năm sinh sống trần gian thì bởi một vạn bốn ngàn bốn trăm năm).Từ cõi Ttách Giạ-ma này đi lên trên tía mươi hai vạn vì tuần thì lại có một cõi nlỗi mây, nhiều năm rộng lớn hai vạn vị tuần. Đó là cõi Ttránh máy bốn tên là Đâu Suất (Đâu Suất: Hán dịch là Hỷ Túc). Một ngày một tối nghỉ ngơi bên trên cõi này bằng bốn trăm năm sinh hoạt dương gian. Người ở đây phần nhiều tbọn họ tư ngàn tuổi (tính theo năm sinh sống nhân gian thì bằng năm nghìn bảy trăm sáu mươi vạn năm).Từ cõi Trời Đâu Suất này đi mang lại sau mươi tư vạn bởi vì tuần, bao gồm một cõi nhỏng mây, dài rộng cha mươi nhị vạn do tuần, chính là cõi Ttách trang bị năm thương hiệu là Hóa Lạc. Hóa Lạc là hóa ra năm è (nhan sắc, thanh khô, mùi hương, vị, xúc pháp) để từ tưởng sự vui mừng thầm. Một ngày một tối ở bên trên cõi này thì bằng tám trăm năm nghỉ ngơi bên dưới cõi trần. Người tại đây hầu như tbọn họ tám nghìn tuổi (tính theo năm sống cõi trần thì bởi hai ức tía vạn ko nghìn tư trăm vạn năm).

Lại từ cõi Trời Hóa Lạc tăng trưởng bên trên mười nhị ức tám vạn vị tuần, bao gồm một cõi nhỏng mây, nhiều năm rộng sau mươi tư vạn vày tuần đó là cõi Ttránh sản phẩm sáu tên là Tha hóa tự tại (Tha hóa từ bỏ trên là hóa ra hoàng cung, sân vườn rừng, và toàn bộ nhạc cố, bạn trong các số ấy tha hồ nước thú dụng). Cõi Trời này là đỉnh của Dục giới. Một ngày 1 tối ở chỗ này bằng một nghìn sáu trăm năm ngơi nghỉ thiên hạ, fan ở chỗ này tbọn họ một vạn sáu nghìn tuổi (tính theo năm ở thiên hạ thì bằng chín ức, hai vạn, một ức sáu trăm vạn năm).

Từ cõi Trời Tha hóa từ bỏ tại này tăng trưởng gấp rất nhiều lần lần hai mươi nhăm ức sáu vạn bởi vì tuần. Có một cõi như mây, lâu năm rộng mười nhị ức tám vạn vì tuần là trụ xứ của chỏng Thiên cõi Ttách Sắc giới. Cộng lại có mang lại mười tám cõi ttách phần lớn điện thoại tư vấn thông thường một chiếc thương hiệu là “Tđọng Thiền”. Slàm việc dĩ gọi điều này do bọn chúng sinc làm việc trên cõi này xa lìa được đông đảo sự tán loạn, vọng đụng. Cũng Hotline là Phạm gắng cũng chính vì fan cõi này xa lìa được phần đông dục truyền nhiễm. Ở phía trên gần như mang kiếp số để tính tuổi thọ, thân thể Trắng nlỗi bạch ngân (bạc trắng), hình thể chỉ tất cả một đồ vật chứ đọng không có hình tướng mạo nam thiếu phụ.

*
Đức Phật cảm hóa Phạm Thiên Baka

Ở bên trên Sơ thiền khô có cha cõi Trời: Một là cõi Ttránh Phạm chúng chế tác nửa kiếp (1 kiếp – Tiểu tiếp là mưới sáu triệu tám trăm ndở hơi năm) chính là dân. Hai là cõi Ttránh Phạm Phú tbọn họ một kiếp chính là những quan liêu (quan tiền bên trên cõi Trời). Ba là cõi Trời Đại Phạm thọ một kiếp rưỡi, chính là vua. Cõi Phạm bọn chúng là của nhân dân (Thiên chúng) bên trên cõi Ttách Sơ thiền lành. Đại phạm là của những vua (Thiên Vương trên cõi Sơ thiền). Từ cõi Sơ thiền này lên bên trên cứ tăng cấp mãi lên, xin kể ra đây để cho thấy. Cõi Nhị thiền đức gồm bố cõi Ttránh (một là cõi Ttách Thiểu Quang tchúng ta nhì kiếp. Hai là cõi Ttách Vô Lượng Quang tbọn họ bốn kiếp. Ba là cõi Ttránh Quang Âm tbọn họ tám kiếp).

Xem thêm: Tại Sao Chưa Quan Hệ Lại Mất Trinh Dù Chưa 'Quan Hệ'

Cõi Tđọng tnhân từ tất cả chín cõi Trời:

1. Cõi Ttránh Vô Vân thọ một trăm nhị lăm kiếp

2. Cõi Ttránh Quảng Quả tchúng ta năm trăm kiếp

3. Cõi Ttránh Phúc Sinch tchúng ta hai trăm năm mươi kiếp

4. Cõi Ttách Vô Tưởng tbọn họ năm trăm kiếp (hệt như trên)

5. Cõi Ttránh Phiền hậu tchúng ta một nđần kiếp (tất cả bạn dạng ghi là nhị ndại kiếp)

6. Cõi Ttránh Vô Nhiệt tchúng ta hai nđần kiếp

7. Cõi Ttránh Vô Thiện nay tbọn họ tứ nđần độn kiếp

8. Cõi Trời Thiện Hiện tbọn họ tám ndở hơi kiếp

9. Cõi Ttách Sắc Cứu Kính thọ mười sáu ngàn kiếp.

Cõi Ttách Sắc Cứu Kính này là đỉnh của Sắc Giới. Phía sau cõi này còn có năm cõi Ttránh Gọi là Tịnh Cư thiên là cõi của những vị thánh vẫn chứng được trái thứ bố đó (quả lắp thêm cha là quả Tu Đa Hoàn: Hán dịch Bất Lai. Không quay lại cõi Dục giới nữa. Tại đây triệu chứng A La Hán rồi nhập Niết Bàn luôn).

Từ cõi Tđọng tnhân hậu (Sắc cứu giúp kính) đi lên trên vội vàng một đợt tiếp nhữa (vội vàng đôi) là cõi Vô dung nhan giới. Cộng lại có tư cõi Trời cũng gọi là Tđọng ko thiên. Người tại đây toàn nghỉ ngơi trong thế giới biện lạc (thân thể của chúng sinch sinh sống cõi này như là hỏng không, chỉ có tư ấm là: Thú, tưởng, hành và thức chđọng không tồn tại dung nhan ấm, do đó new Call là Vô sắc đẹp giới (cõi Ttránh không có sắc ấm). Bốn cõi kia là:

1. Cõi Ttách ko Vô Biên Xứ tchúng ta nhị mươi ndại đại kiếp

2. Cõi Ttránh Thức Vô Biên Xứ thọ tứ vạn đại kiếp

3. Cõi Ttách Vô Sngơi nghỉ Hữu Xđọng tchúng ta sáu vạn đại kiếp

4. Cõi Ttách Phi Tưởng, Phi Phi Tưởng xđọng tchúng ta tám vạn đại kiếp.

Song, số thọ chư thiên ở vào bố cõi bên trên dẫu định nút như thế tuy thế trong đó cũng có thể có fan yểu (chết nhanh chóng rộng định mức đã ghi). Chỉ có nhì cõi Trời trong những đó là Đâu Suất với Vô Tưởng là tuổi tchúng ta được nhỏng định nút tất cả. Không thấy bao gồm kể đến vào hai cõi này có bị tiêu diệt yểu.

Kinc Chính Pháp niệm chép rằng: “Nếu giữ lại được giới ko gần cạnh sinc thì được sinc lên cõi Ttách Tđọng Thiên Vương. Nếu giữ được hai giới: Không liền kề sinch, không trộm cắp thì được sinch lên cõi Ttránh Tam Thập Tam thiên. Nếu giữ lại được ba giới: Không cạnh bên sinh, ko trộm cắp, ko thông gian thì được sinc lên cõi Trời Giạ Ma. Nếu giữ được những giới: Không giáp sinh, không trộm cắp, ko tư thông, không vọng ngữ, ko ỷ ngôn (nói thêu dệt), ko lưỡng thiệt (nói lưỡi đôi chiều), không ác cảm (tức là bố điều làm việc thân, bốn điều sinh sống miệng) thì được sinch lên cõi Trời Đâu Suất. Nếu lại vâng giữ lại giới của Phật cùng kiêm giữ lại được bảy điều về thân với miệng nhỏng nói trên thì được sinch lên nhì cõi Ttách Hóa Lạc cùng Tha hóa Tự tại.Kinh quả báo không nên biệt chép rằng: Nếu bọn chúng sinh nào tu đầy đủ mười thiện tại nghiệp tăng thượng mười thiện tại nghiệp: Bảy điều sinh sống thân, khẩu nói trên cùng thêm ba điều ngơi nghỉ ý là: Không tđắm say, sảnh, mê say thì được trái báo ngơi nghỉ những cõi Ttránh Dục giới. Nếu tu mười thiện nghiệp hữu lậu, kết phù hợp với tnhân hậu định thì được trái báo sinh hoạt những cõi Ttách vô nhan sắc giới”. Luận Thuận Chính Lý chxay rằng: “Chư thiên sinh sống sáu cõi Ttránh Dục giới khi new sinc lên kia lần lượt sau năm, sáu, bảy, tám, chín, mười tuổi thì toàn thân của tín đồ bắt đầu sinh ấy bắt đầu được khá đầy đủ. Những bạn ở trên cõi Ttách Sắc giới thì ngay trong lúc mới sinh ra, body với trí vẫn chu viên, không thiếu, hồ hết thiết bị xuất sắc đẹp mắt color nhiệm nhỏng quần áo….”

Lại tất cả phần đông thiên bọn chúng, Lúc tâm sự những là đều lời nói của Thánh nhân, không cần thiết phải vì học hành cơ mà tự nhiên và thoải mái hiểu được giấy tờ ngôn ngữ. Con trai thì sinh ra nghỉ ngơi đầu gối nên của thân phụ (Thiên phụ), đàn bà thì sinc ở đầu gối trái của bà mẹ (Thiên mẫu). Tất cả hầu hết là hóa sinh. Hoặc tất cả Lúc bỗng dưng hóa có mặt từ bỏ nhành hoa mà mẹ (Thiên mẫu) đã vậy trên tay.Kinch A Hàm chép: “Đứa trẻ (ở bên trên cõi Trời) vừa Thành lập và hoạt động không bao thọ thì vẫn biết đói khát. Tự nhiên gồm trăm thứ (trăm mùi) thức ăn đựng vào bảo khí (chén quý báu) hiển thị. Nếu fan nào nhiều phúc thì gồm thức ăn uống màu trắng, fan như thế nào phúc mức độ vừa phải thì màu vàng, còn tín đồ làm sao phúc kém nhẹm thì red color. Nếu khát thì uống nước cam lộ, đựng vào chén báu, thức ăn uống cùng nước vào bùng thì từ từ tiêu đi như vị đánh đun bên trên lửa, không còn hình hình họa gì nữa, cũng chưa hẳn đi đi ỉa, tiểu tiện gì cả…”. Khi bị tiêu diệt thì nlỗi đèn đuốc tắt không tồn tại thi thể, bởi vì là hóa sinc.Kinh Khởi Thế chép: “Chỏng thiên làm việc Dục giới bằng đoàn thực (thức nạp năng lượng có miếng). Chư thiên sinh hoạt Sắc giới thì trường đoản cú cõi Trời Sơ tnhân từ mang lại cõi Ttách Biến Tịnh phần đa rước “Hỷ” (vui mừng) làm thức nạp năng lượng. Chư thiên ngơi nghỉ trên cõi Trời Vô Sắc giới đem ý nghiệp làm thức ăn. Có vị trí nói: “Chư thiên sinh sống cõi Trời Vô Sắc giới rước Thiền lành duyệt pháp hỷ có tác dụng thức ăn”.Kinch Niết Bàn chép rằng: “Dẫu mang lại đã có được dòng thân làm việc bên trên cõi Trời nlỗi Tứ Thiên Vương, xuất xắc cái thân Ttách Tha Hóa từ bỏ trên, cho tới cõi Trời Phạm Thiên, sống cõi Ttách Phi Phi Tưởng Xứ đọng đi nữa thì sau khoản thời gian mệnh bình thường lại sa vào trong tía con đường ác. lúc phúc báo nghỉ ngơi trên cõi Ttách không còn, năm tướng tá suy hiển thị, thì thân buộc phải Chịu đựng khổ Khủng, tương tự như cái khổ ở âm phủ ko không nên khác gì”.

*
Vua ttách Phạm Thiên bố lần thỉnh cầu Đức Phật chuyển Pháp luân

Luận Thành Thực hỏi rằng: “Sinh lên cõi Ttránh là tính thiện nay, xa lìa điều ác, tại vì sao khi báo hết lại nên đọa vào tam đồ gia dụng (tam đồ: Hỏa đồ gia dụng, Đao trang bị, Thang thiết bị tức là âm phủ, xẻ quỷ, súc sinh)?”. Đáp rằng: “Phàm phu từ vô tdiệt đến thời điểm này, nghiệp ác nhiều vô cùng: Tmê say, sảnh vào một ngày còn nên chịu đựng hàng ngàn hình phân phát, huống đưa ra nghiệp ác chất cất vẫn những, trong thời điểm tạm thời ẩn nấp làm việc bên phía trong chưa phạt có mặt. Đến lúc phúc báo không còn, nghiệp ác xưa đã tới khi chín hương thơm thì lại buộc phải đọa vào Tam trang bị. Vậy bao gồm gì mà bắt buộc nghi vấn nữa. Nếu là fan sẽ thức chổ chính giữa đạt bản phá được nhị mươi lăm hữu vào tía cõi (bạn giác ngộ ko cầu sinc Thiên). Cho cần nói: Nếu bạn nào cũng dấn thức được phiên bản vai trung phong thì trái đất sẽ không còn một tấc đất”. Kinc nói: “Một fan phân phát chân quy ngulặng (phân phát được chân trung khu, trở lại với phiên bản tính) thì trái đất nghỉ ngơi trong mười phương thơm hầu hết tiêu mất cả. Nếu nlỗi chưa thể đạt bạn dạng quy nguim thì cứ tuyệt nhất vai trung phong niệm Phật, phát nguyện vãng sinh Tịnh Độ, nghe Phật ttiết Pháp, ngộ được vô sinc nhẫn thì cũng vượt qua được ba cõi chấm dứt không còn luân hồi vậy”.