Cobra là gì

a poisonous snake from Africa và southern Asia that makes itself look bigger và more threatening by spreading the skin at the baông chồng of its head


Bạn đang xem: Cobra là gì

 

Muốn học thêm?

Nâng cao vốn trường đoản cú vựng của người sử dụng với English Vocabulary in Use tự earlsdaughter.com.Học những tự bạn cần giao tiếp một cách lạc quan.


abbreviation for Cabinet Office Briefing Rooms: a meeting room or rooms where an emergency committee (= official group) of the British government meets for urgent discussions, or the committee itself:
He held talks with security chiefs in the Parliament"s emergency briefing room, COBRA, about whether lớn cthua trận the subway network.
Chairing the emergency Cobra committee, the Health Secretary said: "It"s crucial we prepare for things getting worse."
a poisonous snake from Africa or southern Asia that can make itself look bigger by spreading the skin at the baông xã of its head
The species is the second longest venomous snake in the world, exceeded in length only by the king cobra.
It appears khổng lồ be that cobra venoms such as cobratoxin have sầu an antiviral, immunomodultory và a neuromodulatory activity.
However, a few species (such as the king cobra) actually construct nests and stay in the vicinity of the hatchlings after incubation.
It is reputed khổng lồ be one of two species (alongside the rinkhals) other than cobras known to spit venom.
Cobras are made with three telescoping segments of coilspring that can be collapsed inkhổng lồ the handle.
A third depicts a man facing off against a rising cobra and a fourth shows a man fighting a large animal.


Xem thêm: Đi Hội An Chơi Ở Đâu - 23 Địa Điểm Du Lịch Hội An Được Giới Trẻ Check

Các quan điểm của các ví dụ ko mô tả cách nhìn của những biên tập viên earlsdaughter.com earlsdaughter.com hoặc của earlsdaughter.com University Press tốt của những bên trao giấy phép.
*

*

*

*

Phát triển Phát triển Từ điển API Tra cứu vãn bằng phương pháp nháy lưu ban con chuột Các app tìm tìm Dữ liệu cấp phép
Giới thiệu Giới thiệu Khả năng truy vấn earlsdaughter.com English earlsdaughter.com University Press Quản lý Sự đồng ý Bộ ghi nhớ và Riêng tư Corpus Các luật pháp áp dụng
/displayLoginPopup #notifications message #secondaryButtonUrl secondaryButtonLabel /secondaryButtonUrl #dismissable closeMessage /dismissable /notifications
*

English (UK) English (US) Español Español (Latinoamérica) Русский Português Deutsch Français Italiano 中文 (简体) 正體中文 (繁體) Polski 한국어 Türkçe 日本語 Tiếng Việt


Xem thêm: K+: Hướng Dẫn Cách Xem Kênh K+ Tren Internet Fpt, Cách Xem K+ Miễn Phí Trên Tv360

English (UK) English (US) Español Español (Latinoamérica) Русский Português Deutsch Français Italiano 中文 (简体) 正體中文 (繁體) Polski 한국어 Türkçe 日本語

Chuyên mục: Kiến thức