Công Nghệ Chế Biến Thịt Và Các Sản Phẩm Từ Thịt

Procrastibaking: 100 Recipes for Getting Nothing Done in the Most Delicious Way Possible Erin Gardner

Bạn đang xem: Công nghệ chế biến thịt và các sản phẩm từ thịt

*

The Primal Gourmet Cookbook: Whole30 Endorsed: It's Not a Diet If It's Delicious Ronny Joseph Lvovski
*

*

*

Xem thêm: Thông Tin Thanh Toán Tiki Áp Dụng Hiện Nay, Các Phương Thức Thanh Toán Tiki

*

Fix-It và Forget-It Best 5-Ingredient Comfort Food Recipes: 75 Quiông xã & Easy Slow Cooker Meals Hope Comerford
The Food of a Younger Land: A Portrait of American Food---Before the National Highway System, Before Chain Restaurants, and Before Frozen Food, When the Nation's Food Was Seasonal, Regional, và Traditional---from the Lost WPA Files Mark Kurlansky
French Kids Eat Everything: How Our Family Moved lớn France, Cured Picky Eating, Banned Snacking, & Discovered 10 Simple Rules for Raising Happy, Healthy Eaters Karen Le Billon
Body Love: Live in Balance, Weigh What You Want, & Free Yourself from Food Drama Forever Kelly LeVeque

Công nghệ chế biến và bảo quản giết thịt

1. CÔNG NGHỆ CHẾ BIẾN VÀ BẢO QUẢN THỊTCÔNG NGHỆ CHẾ BIẾN VÀ BẢO QUẢN THỊTMỤC LỤC......................................................................................................................01LỜI NÓI ĐẦU................................................................................................................03Chương 1 – THỊT NGUYÊN LIỆU.............................................................................041.1 Một số các bước giết thịt phẫu thuật gia cầm, gia vắt.....................................................041.1.1 Quy trình giết mổ phẫu thuật lợn, cừu.....................................................................041.1.2 Quy trình thịt mổ trâu, bò......................................................................081.1.3 Quy trình thịt phẫu thuật gia núm.....................................................................101.1.4 Ảnh hưởng của kỹ thuật làm thịt phẫu thuật lên chất lượng giết thịt..............................131.2 Dinc dưỡng, nguyên tố với tính chất của thịt nguyên vật liệu.............................141.2.1 Dinc chăm sóc thịt nguyên liệu..................................................................141.2.2 Thành phần và đặc thù làm thịt vật liệu...............................................151.3 Biến thay đổi hóa sinh ở thịt sau thịt mổ...............................................................231.3.1 Giai đoạn kia cóng sau thời điểm bị tiêu diệt...............................................................231.3.2 Giai đoạn chín tới của làm thịt......................................................................281.3.3 Giai đoạn tự phân nâng cao.......................................................................301.3.4 Các cách thức có tác dụng tăng quy trình chín tới của làm thịt...........................311.4 Chất lượng giết mổ và số đông quy định về chất lượng giết thịt....................................321.4.1 Quy định về chất lượng giết mổ tươi............................................................321.4.2 Quy định về unique giết thịt chế tao gồm cách xử trí sức nóng..............................351.4.3 Hình ảnh tận hưởng của pH đối với chất lượng giết............................................381.4.4 Thịt thông thường, giết PSE, giết thịt DFD cùng các yếu tố tác động.............381.4.5 Các dạng hỏng hư của giết mổ.....................................................................401