CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG VÀ DỊCH VỤ THƯƠNG MẠI TUẤN QUỲNH

CôNG TY Cổ PHầN TUấN QUỳNH

Chi Nhánh Công Ty Cổ Phần Xây Dựng Và Dịch Vụ Thương Mại Tuấn Quỳnh - CôNG TY Cổ PHầN TUấN QUỳNH có liên quan tại Thôn Kem - Xã Nham Sơn - Huyện Yên Dũng - Bắc Giang. Mã số thuế 0500448544-002 Đăng cam kết và quản lý vì Chi cục Thuế Huyện Yên Dũng

Ngành nghề sale chính: Hoạt hễ thiết kế chuyên được dùng khác

Cập nhật: 6 năm trước


Bạn đang xem: Công ty cổ phần xây dựng và dịch vụ thương mại tuấn quỳnh

Từ khóa: 0500448544-002, 0913316122, CôNG TY Cổ PHầN TUấN QUỳNH, Bắc Giang, Huyện Yên Dũng, Xã Nđắm say Sơn, Nguyễn Thành Hưng


Xem thêm: " Bình Nước Tiếng Anh Là Gì ? Cây Nước Nóng Lạnh Tiếng Anh Là Gì

Ngành nghề khiếp doanh

STT Tên ngành Mã ngành
1 Knhì thác đá, cát, sỏi, khu đất sét 0810
2 Sản xuất sản phẩm khác bởi sắt kẽm kim loại không được phân vào đâu 2599
3 Đóng tàu cùng cấu khiếu nại nổi 30110
4 Chuẩn bị phương diện bằng 43120
5 Hoạt hễ kiến tạo chuyên sử dụng khác 43900
6 Bán prúc tùng và những bộ phận trợ giúp của ô tô và xe gồm động cơ khác 4530
7 Đại lý, môi giới, đấu giá 4610
8 Bán buôn nông, lâm thổ sản nguyên vật liệu (trừ gỗ, tre, nứa) cùng động vật sống 4620
9 Bán buôn đồ đạc, vật dụng cùng phụ tùng thiết bị khác 4659
10 Bán buôn vật tư, máy lắp ráp không giống vào xây dựng 4663
11 Vận sở hữu sản phẩm & hàng hóa bởi mặt đường bộ 4933
12 Vận thiết lập sản phẩm & hàng hóa con đường thuỷ nội địa 5022
13 Kinch doanh nhà đất, quyền áp dụng đất ở trong chủ cài đặt, nhà sử dụng hoặc đi thuê 68100
14 Hoạt hễ kiến trúc cùng hỗ trợ tư vấn nghệ thuật gồm liên quan 7110
15 Hoạt động xây đắp chăm dụng 74100
16 Hoạt đụng chơi nhởi vui chơi giải trí không giống chưa được phân vào đâu 93290

STT Mã số thuế Tên doanh nghiệp lớn Địa chỉ
1 0500448544-002 Doanh Nghiệp Cổ Phần Xây Dựng Và Dịch Vụ Thương mại dịch vụ Tuấn Quỳnh Thôn Trung

*

Thương hiệu dữ liệu Thông tin công ty lớn là trang web cung ứng, tra cứu vớt miễn giá tiền đọc tin doanh nghiệp lớn.