Công Văn Đề Nghị Chuyển Ngạch Công Chức

MỤC LỤC VĂN BẢN
*

BỘ NỘI VỤ ********

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ********

Số: 197/BNV-CCVC V/v xét chuyển ngạch cán sự, chuyên viên hoặc tương đương

Hà Nội, ngày 12 tháng 9 năm 2002

Kính gửi

- Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, - Uỷ ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương

1/ Đối tượng và phạm vi áp dụng:là công chức công tác tại các cơ quan hành chính, sự nghiệp đang xếp ở các ngạchnhân viên, cán sự hoặc tương đương, được cơ quan cử đi học tập nâng cao trình độvà đã được cấp bằng tốt nghiệp.

Bạn đang xem: Công văn đề nghị chuyển ngạch công chức

2/ Tiêu chuẩn và điều kiện xétchuyển ngạch:

Công chức đủ các tiêu chuẩn và điềukiện sau thì được xem xét chuyển ngạch:

- Hoàn thành tốt các nghĩa vụ củacông chức quy định tại Pháp lệnh Cán bộ, công chức;

- Cơ quan có vị trí, nhu cầu công việc;

- Được bố trí làm đúng ngành nghề đàotạo;

- Đạt yêu cầu trình độ đào tạo quy địnhtại tiêu chuẩn nghiệp vụ của ngạch đề nghị chuyển xếp;

- Không trong thời giang dang thihành kỷ luật.

3/ Hồ sơ của công chức đề nghịchuyển ngạch bao gồm:

- Bản nhận xét đánh giá quá trìnhcông tác của công chức trong 3 năm gần nhất.

- Công văn của cơ quan quản lý và sửdụng công chức đề nghị Hội đồng xét chuyển ngạch và cơ quan có thẩm quyền quảnlý công chức xem xét. (Trong đó phải xác định rõ vị trí công việc của công chức).

- Bản trích ngang của công chức đềnghị chuyển ngạch gồm các tiêu chí: Họ và tên; năm sinh; năm tuyển dụng; ngạch vàhệ số lương đang hưởng, thời gian hưởng; các văn bằng chứng chỉ; ngạch và hệ sốlương đề nghị, thời gian hưởng, thời gian xét nâng lương lần sau.

- Bản sao các văn bằng, chứng chỉ (cóxác nhận của cơ quan quản lý và sử dụng công chức, hoặc của cơ quan công chứng).

Xem thêm: Hướng Dẫn Crack Illustrator Cc, Cài Đặt Adobe Illustrator Cc 2018 Full Crack

4/ Hội đồng xét chuyển ngạch:Khi thực hiện việc xét chuyển ngạch, các Bộ, ngành và UBND tỉnh phải thành lậpHội đồng xét chuyển ngạch. Thành phần Hội đồng xét chuyển ngạch gồm 5 hoặc 7thành viên:

- Chủ tịch Hội đồng: là đại diện lãnhđạo Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan trực thuộc Chính phủ (sau đây gọi chung là Bộ,ngành), hoặc lãnh đạo Uỷ ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương(sau đây gọi chung là UBND tỉnh);

- Phó Chủ tịch Hội đồng: là Vụ trưởngVụ Tổ chức - Cán bộ (đối với các Bộ, ngành), hoặc Trưởng ban Tổ chức chính quyền(đối với UBND tỉnh);

- Trưởng phòng Cán bộ, công chức (hoặc1 chuyên viên) của Vụ Tổ chức Cán bộ, hoặc Ban Tổ chức chính quyền làm uỷ viênkiêm thư ký Hội đồng;

- Một số uỷ viên Hội đồng là đại diệnlãnh đạo của các đơn vị trực thuộc có công chức đề nghị xét chuyển ngạch.

5/ Tổ chức xét chuyển ngạch:

a- Các cơ quan, đơn vị hành chính, sựnghiệp thuộc các Bộ, ngành, hoặc thuộc Uỷ ban nhân dân tỉnh, căn cứ nhu cầu củađơn vị lập danh sách công chức có đủ các tiêu chuẩn và điều kiện quy định tại điểm2 công văn này gửi về Vụ Tổ chức - Cán bộ (đối với Bộ, ngành), hoặc Ban Tổ chứcchính quyền (đối với UBND tỉnh) để tổng hợp đề nghị Hội đồng xét chuyển ngạch củaBộ, ngành, hoặc UBND tỉnh xem xét.

b. Hội đồng xét chuyển ngạch căn cứvào công văn đề nghị của cơ quan, đơn vị quản lý và sử dụng công chức; hồ sơ củacông chức được đề nghị chuyển ngạch để xem xét, nếu đủ các tiêu chuẩn và điềukiện quy định tại điểm 2 công văn này thì báo cáo lãnh đạo Bộ, ngành, hoặc lãnhđạo Uỷ ban nhân dân tỉnh làm công văn (kèm theo danh sách công chức) gửi về BộNội vụ để thống nhất ý kiến trước khi ra quyết định chuyển ngạch cho công chứctheo thẩm quyền. Danh sách đề nghị chuyển ngạch lập theo mẫu quy định gửi kèmtheo công văn này.

6/ Đề nghị các Bộ, ngành, UBND tỉnhchỉ đạo các đơn vị thực hiện và xét duyệt đảm bảo đúng đối tượng, đúng điều kiện,tiêu chuẩn quy định.

Trong quá trình tổ chức thực hiện nếucó vướng mắc đề nghị các Bộ, ngành, địa phương phản ánh về Bộ Nội vụ để xem xétgiải quyết./.