Đảng bộ và đảng ủy khác nhau như thế nào

Trường Đại học Lạc Hồng được thành lập năm 1997. Quá trình xây dựng, trưởng thành và phát triển của nhà trường luôn có sự lãnh đạo của tổ chức Đảng. Đảng ủy trường hoạt động theo Quy định số 163-QĐ/TW với chức năng “là hạt nhân chính trị lãnh đạo thực hiện đường lối chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước; lãnh đạo thực hiện có hiệu quả các chủ trương, nhiệm vụ, công tác hoạt động của đảng viên sinh viên, hoàn thành nghĩa vụ đối với Nhà nước; nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của cán bộ, đảng viên sinh viên và nghiêm chỉnh xây dựng Chi bộ, Đảng bộ là đơn vị trong sạch vững mạnh tiêu biểu”.

Bạn đang xem: Đảng bộ và đảng ủy khác nhau như thế nào


*

Hình 1: Đ/c Lâm Hiếu Trung và Đ/c Nguyễn Trùng Phương cùng tham gia Hội trại của Đoàn Thanh niên năm 2007

Thời gian đầu khi thành lập, Chi bộ trường Đại học Lạc Hồng chỉ có 06 đảng viên, trong đó 04 đảng viên là cán bộ trường và 02 đảng viên là sinh viên. 06 đảng viên này đều từ các đơn vị và địa phương khác chuyển về. Hoạt động của Chi bộ lúc ấy gặp rất nhiều khó khăn. Một trong những khó khăn lớn nhất là trong Ban Giám hiệu có 03 đảng viên nhưng sinh hoạt Đảng ở Đảng bộ Thành phố Hồ Chí Minh, vì vậy không có đồng chí nào tham gia Cấp ủy trường. Có thể nói đây là giai đoạn khởi đầu đầy khó khăn, nhưng tập thể chi bộ đã quyết tâm phấn đấu để xây dựng tổ chức Đảng của trường, làm nền tảng cho sự phát triển của trường sau này.

Chi bộ đã thống nhất cao về quan điểm, đã thấy rõ lực lượng Đoàn thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh và Đoàn viên Công đoàn là đối tượng phải được quan tâm bồi dưỡng để đưa vào tổ chức Đảng Cộng sản Việt Nam. Đó là nhiệm vụ, là trách nhiệm của Đảng đối với lực lượng nòng cốt quan trọng này, đó cũng là một mục tiêu của công tác xây dựng Đảng.

Danh sách 08 đoàn viên ưu tú được kết nạp đầu tiên tại Chi bộ Đảng trường Đại học Lạc Hồng:

1. Huỳnh Cao Tuấn

2. Đào Thanh Mai

3. Trần Thị Thiên Thanh

4. Phạm Minh Vương

5. Nguyễn Thị Thùy Duyên

6. Tưởng Xuân Thảo

7. Lê Cao Như Quỳnh

8. Lê Thị Ngọc Hương

Từ khi thành lập tổ chức Đảng ở Nhà trường đến năm 2016, Chi bộ, Đảng bộ đã kết nạp được hơn 200 đảng viên và bồi dưỡng hơn 700 đoàn viên trung kiên cho Đảng. Công tác phát triển đảng viên của Chi bộ, Đảng bộ trường đã đào tạo nhiều cán bộ, đảng viên vừa hồng vừa chuyên cho trường và các công ty, xí nghiệp, địa phương ….

*

Hình 2: NGND.TS Đỗ Hữu Tài - Phó Bí thư Đảng ủy, Hiệu trưởng nhà trường tại buổi lễ trao giấy chứng nhận lớp đối tượng đảng

Tính đến năm 2016, Đảng bộ trường Đại học Lạc Hồng có 121 đảng viên, sinh hoạt tại 10 chi bộ trực thuộc, số đảng viên được phân bổ sinh hoạt, công tác ở tất cả các khoa, phòng ban, trung tâm của nhà trường. Số Cấp ủy viên của Ban Chấp hành Đảng bộ trường đại đa số là được kết nạp ở tại Đảng bộ trường và tuổi đời trẻ.

Xem thêm: Nhận Activate Malwarebytes Premium Vĩnh Viễn Qua Teamviewer, Malwarebytes Premium 4

Ban Chấp hành Đảng ủy trường nhiệm kỳ 2010 – 2015 có 11 đồng chí, đồng chíNguyễn Trùng Phương (nguyên là Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Nai; Trưởng ban sáng lập trường, Chủ tịch Hội đồng quản trị trường khóa I, II)được bầu làm Bí thư Đảng ủy. NGƯT.TS Đỗ Hữu Tài- Chủ tịch Hội đồng quản trị, Hiệu trưởng Nhà trường (nguyên là phó Giám đốc sở Giáo dục & Đào tạo tỉnh Đồng Nai, Phó ban sáng lập trường, phó Chủ tịch Hội đồng quản trị trường khóa I, II)được bầu làm phó Bí thư Đảng ủy.

*

Hình 3: BCH Đảng bộ trường nhiệm kỳ 2010 - 2015

Đảng bộ trực tiếp lãnh đạo tổ chức Đoàn Thanh niên, Hội Sinh viên, Công đoàn và Hội cựu chiến binh nhà trường. Các tổ chức Đoàn thể trên không ngừng phát triển cả về chất lượng lẫn số lượng.

*

Hình 4: BCH Đảng bộ trường nhiệm kỳ 2015 - 2020

Hoạt động của Đảng bộ nhà trường luôn có sự phối hợp chặt chẽ giữa Đảng ủy, Hội đồng quản trị, Ban Giám hiệu bằng quy chế hoạt động của Đảng ủy; quy chế phối hợp giữa Đảng ủy, Hội đồng quản trị, Ban Giám hiệu.

Đảng bộ trường Lạc Hồng đã, đang và sẽ luôn xứng đáng với vai trò “hạt nhân chính trị” trong nhà trường. Chi bộ, Đảng bộ nhà trường từ khi được thành lập (năm 2000) đến nay luôn đạt danh hiệu tổ chức Đảng trong sạch vững mạnh, trong sạch vững mạnh tiêu biểu.

Danh sách Chi bộ lâm thời được thành lập năm 2000:

1. Lâm Hiếu Trung – Bí thư lâm thời

2. Trần Hành – Đảng viên

3. Vũ Văn Tăng – Đảng viên

4. Nguyễn Tấn Đắc – Đảng viên

5. Nguyễn Xuân Dũng – Đảng viên

6. Nguyễn Văn Lâm – Đảng viên

Danh sách Cấp ủy Chi bộ khóa I, nhiệm kỳ 2001 – 2003:

1. Lâm Hiếu Trung – Bí thư

2. Trần Hành – Phó Bí thư

3. Vũ Văn Tăng – Chi ủy viên

Danh sách Cấp ủy Chi bộ khóa II, nhiệm kỳ 2003 – 2005:

1. Lâm Hiếu Trung – Bí thư

2. Trần Hành – Phó Bí thư

3. Huỳnh Cao Tuấn – Chi ủy viên

Danh sách Ban Chấp hành Đảng bộ lâm thời, được thành lập năm 2005:

1. Lâm Hiếu Trung – Bí thư

2. Trần Hành – Phó Bí thư

3. Huỳnh Cao Tuấn – Chi ủy viên

4. Nguyễn Trùng Phương – Ủy viên Ban Chấp hành

5. Bùi Văn Trường – Ủy viên Ban Chấp hành

6. Nguyễn Hồ Xuân Hương – Ủy viên Ban Chấp hành

7. Nguyễn Văn Nhơn – Ủy viên Ban Chấp hành

8. Trần Văn Thành – Ủy viên Ban Chấp hành

9. Nguyễn Thị Khang – Ủy viên Ban Chấp hành

Danh sách Ban chấp hành Đảng bộ khóa III, nhiệm kỳ 2005 – 2010:

1. Lâm Hiếu Trung – Bí thư

2. Nguyễn Trùng Phương – Phó Bí thư

3. Nguyễn Hồ Xuân Hương – Chi ủy viên

4. Đào Thanh Mai – Ủy viên Ban Chấp hành

5. Nguyễn Thị Khang – Ủy viên Ban Chấp hành

6. Trần Thị Thiên Thanh – Ủy viên Ban Chấp hành

7. Trần Văn Thành – Ủy viên Ban Chấp hành

8. Nguyễn Văn Nhơn – Ủy viên Ban Chấp hành

9. Trần Trọng Phòng – Ủy viên Ban Chấp hành

Danh sách Ban Chấp hành Đảng bộ khóa III, nhiệm kỳ 2005 – 2010 (kiện toàn & tăng số lượng Đảng ủy viên năm 2009):

1. Nguyễn Trùng Phương – Bí thư

2. Đỗ Hữu Tài – Phó Bí thư

3. Nguyễn Hồ Xuân Hương – UV.Ban Thường vụ

4. Đào Thanh Mai – Ủy viên Ban Chấp hành

5. Nguyễn Thị Khang – Ủy viên Ban Chấp hành

6. Trần Thị Thiên Thanh – Ủy viên Ban Chấp hành

7. Nguyễn Văn Nhơn – Ủy viên Ban Chấp hành

8. Trần Trọng Phòng – Ủy viên Ban Chấp hành

9. Trần Hành – Ủy viên Ban Chấp hành

10. Nguyễn Vũ Quỳnh – Ủy viên Ban Chấp hành

11. Nguyễn Huỳnh Bạch Sơn Long – Ủy viên Ban Chấp hành

Danh sách Ban chấp hành Đảng bộ khóa IV, nhiệm kỳ 2010 – 2015:

1. Nguyễn Trùng Phương – Bí thư

2. Đỗ Hữu Tài – Phó Bí thư

3. Lê Sơn Quang – UV.Ban Thường vụ

4. Đào Thanh Mai – Ủy viên Ban Chấp hành

5. Trần Thị Thiên Thanh – Ủy viên Ban Chấp hành

6. Nguyễn Hồ Xuân Hương – Ủy viên Ban Chấp hành

7. Nguyễn Vũ Quỳnh – Ủy viên Ban Chấp hành

8. Nguyễn Thị Khang – Ủy viên Ban Chấp hành

9. Trần Thị Yến Phương – Ủy viên Ban Chấp hành

10. Trần Trọng Phòng – Ủy viên Ban Chấp hành

11. Lê Thị Thu Hương – Ủy viên Ban Chấp hành

Danh sách Ban chấp hành Đảng bộ khóa IV, nhiệm kỳ 2010 – 2015 (kiện toàn năm 2012):

1. Nguyễn Trùng Phương – Bí thư

2. Đỗ Hữu Tài – Phó Bí thư

3. Lê Sơn Quang – UV.Ban Thường vụ

4. Đào Thanh Mai – Ủy viên Ban Chấp hành

5. Trần Thị Thiên Thanh – Ủy viên Ban Chấp hành

6. Nguyễn Hồ Xuân Hương – Ủy viên Ban Chấp hành

7. Võ Hồng Bảo Châu – Ủy viên Ban Chấp hành

8. Nguyễn Thị Thu Lan – Ủy viên Ban Chấp hành

9. Trịnh Thị Huế – Ủy viên Ban Chấp hành

10. Trần Ngọc Thủy – Ủy viên Ban Chấp hành

11. Lê Thị Thu Hương – Ủy viên Ban Chấp hành

Ban chấp hành Đảng bộ khóa V, nhiệm kỳ 2015 – 2020:

1. Nguyễn Trùng Phương – Bí thư

2. Đỗ Hữu Tài – Phó Bí thư

3. Lê Sơn Quang – UV.Ban Thường vụ

4. Đào Thanh Mai – Ủy viên Ban Chấp hành

5. Trần Thị Thiên Thanh – Ủy viên Ban Chấp hành

6. Nguyễn Hồ Xuân Hương – Ủy viên Ban Chấp hành

7. Nguyễn Vũ Quỳnh – Ủy viên Ban Chấp hành

8. Nguyễn Thị Thu Lan – Ủy viên Ban Chấp hành

9. Trịnh Thị Huế – Ủy viên Ban Chấp hành

10. Trần Tiến – Ủy viên Ban Chấp hành

11. Lê Thị Thu Hương – Ủy viên Ban Chấp hành

1. Nguyễn Trùng Phương – Bí thư

2. Đỗ Hữu Tài – Phó Bí thư

3. Lê Sơn Quang – UV.Ban Thường vụ

4. Đào Thanh Mai – Ủy viên Ban Chấp hành

5. Trần Thị Thiên Thanh – Ủy viên Ban Chấp hành

6. Nguyễn Hồ Xuân Hương – Ủy viên Ban Chấp hành

7. Nguyễn Vũ Quỳnh – Ủy viên Ban Chấp hành

8. Trịnh Thị Huế – Ủy viên Ban Chấp hành

9. Trần Tiến – Ủy viên Ban Chấp hành

10. Lê Thị Thu Hương – Ủy viên Ban Chấp hành

11. Huỳnh Cao Tuấn – Ủy viên Ban Chấp hành

1. Nguyễn Trùng Phương – Bí thư

2. Nguyễn Thị Thu Lan – Phó Bí thư

3. Lê Sơn Quang – UV.Ban Thường vụ

4. Đào Thanh Mai – Ủy viên Ban Chấp hành

5. Trần Thị Thiên Thanh – Ủy viên Ban Chấp hành

6. Nguyễn Hồ Xuân Hương – Ủy viên Ban Chấp hành

7. Nguyễn Vũ Quỳnh – Ủy viên Ban Chấp hành

8. Trịnh Thị Huế – Ủy viên Ban Chấp hành

9. Trần Tiến – Ủy viên Ban Chấp hành

10. Lê Thị Thu Hương – Ủy viên Ban Chấp hành

11. Trần Đức Toàn– Ủy viên Ban Chấp hành

Ủy ban kiểm tra Đảng bộ khóa V, nhiệm kỳ 2015 – 2020:

1. Đ/c Lê Sơn Quang – Chủ nhiệm UBKT

2. Đ/c Nguyễn Hồ Xuân Hương – Phó Chủ nhiệm UBKT

3. Đ/c Trần Thị Thiên Thanh – Thành viên

1.Bí thư Đảng ủy: Đ/c Nguyễn Trùng Phương2.Phó Bí thư Đảng ủy: Đ/c Nguyễn Thị Thu Lan (Phó Hiệu trưởng)3.Ủy viên Ban Thường vụ: Đ/c Lê Sơn Quang (Bí thư Đoàn Thanh niên)

08 đồng chí ủy viên Ban Chấp hành khóa VI, nhiệm kỳ 2020 – 2025:4.Đ/c Nguyễn Vũ Quỳnh (Phó Hiệu trưởng, Bí thư Chi bộ 5)5.Đ/c Lê Thu Thủy (Bí thư Chi bộ 1, Trưởng khoa Sau đại học)6.Đ/c Trần Thị Thiên Thanh (Bí thư Chi bộ 2, Phó Trưởng phòng Khảo thí và đảm bảo chất lượng)7.Đ/c Nguyễn Hồ Xuân Hương (Bí thư Chi bộ 3, Trưởng phòng Công tác sinh viên)8.Đ/c Nguyễn Hữu Nghị (Bí thư Chi bộ 6, Quyền Trưởng khoa Đông phương học)9.Đ/c Trần Tiến (Bí thư Chi bộ 8, Phó Bí thư Đoàn Thanh niên, Chủ tịch Hội Sinh viên)10.Đ/c Lê Thị Thu Hương (Bí thư Chi bộ 9, Chủ tịch Công đoàn, Phó Trưởng khoa Kỹ thuật Hóa học & Môi trường)11.Đ/c Nguyễn Thị Như Quỳnh (Bí thư Chi bộ 11, Trưởng khoa Dược) Ủy ban kiểm tra Đảng ủy khóa VI, nhiệm kỳ 2020 – 2025:1.Đ/c Lê Sơn Quang – Chủ nhiệm2.Đ/c Nguyễn Hồ Xuân Hương – Phó Chủ nhiệm3.Đ/c Lê Thị Thu Hương – Ủy viên