NỘI DUNG VĂN BẢN 'QUYẾT ĐỊNH 12/2013/QĐ

Hỗ trợ rộng 400.000/tháng cho học sinh nghèo

Hỗ trợ chi phí ăn uống hàng tháng bằng 40% nấc lương về tối thiểu bình thường, tương tự 4đôi mươi.000đ không quá 9 tháng/năm học.

Bạn đang xem: Nội dung văn bản 'quyết định 12/2013/qđ

MỤC LỤC VĂN BẢN
*

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ --------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự vì - Hạnh phúc ----------------

Số: 12/2013/QĐ-TTg

TP.. hà Nội, ngày 24 tháng 01 năm 2013

QUYẾT ĐỊNH

QUY ĐỊNH CHÍNH SÁCH HỖTRỢ HỌC SINH TRUNG HỌC PHỔ THÔNG Tại VÙNG CÓ ĐIỀU KIỆN KINH TẾ - XÃ HỘI ĐẶC BIỆTKHÓ KHĂN

Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 25 mon 12năm 2001;

Căn uống cứ Luật Giáo dục ngày 14 mon 6 năm 2005; Luậtsửa thay đổi, bổ sung cập nhật một số điều của Luật giáo dục ngày 25 tháng 11 năm 2009;

Căn uống cứ đọng Nghị định số 75/2006/NĐ-CP ngày 02 tháng 8năm 2006 của nhà nước cơ chế chi tiết và giải đáp thi hành một vài điều củaLuật giáo dục; Nghị định số 31/2011/NĐ-CPhường ngày 101/05 năm 2011 của Chínhđậy sửa đổi, bổ sung cập nhật một số trong những điều của Nghị định số 75/2006/NĐ-CPhường. ngày 02 mon 8năm 2006 của Chính phủ hình thức chi tiết cùng gợi ý thực hiện một số trong những điều củaLuật giáo dục;

Căn uống cứ Nghị định số 05/2011/NĐ-CP. ngày 14 tháng 01năm 2011 của Chính phủ về công tác làm việc dân tộc;

Theo kiến nghị của Bộ trưởng Bộ Giáo dục với Đào tạo;

Thủ tướng mạo nhà nước phát hành Quyết định quy địnhchế độ hỗ trợ học sinh trung học rộng rãi sinh hoạt vùng có ĐK kinh tế - xãhội đặc trưng trở ngại,

Điều 1. Phạm vi kiểm soát và điều chỉnh với đối tượng người dùng áp dụng

Quyết định này lao lý cơ chế hỗ trợ học viên trunghọc tập rộng lớn là fan dân tộc thiểu số, là người dân tộc bản địa Kinch thuộc hộ nghèo ởxóm, xã tất cả điều kiện kinh tế - thôn hội đặc trưng khó khăn đáp ứng các điều kiệnluật tại Điều 2 của Quyết định này.

Điều 2. Điều kiện được hưởngchính sách hỗ trợ

1. Đối với học viên là người dân tộc bản địa tgọi số:

a) Đang học tập cung cấp trung học tập thêm tại ngôi trường trunghọc tập phổ quát hoặc ngôi trường phổ quát có nhiều cung cấp học (có cung cấp trung học phổthông) thuộc loại hình công lập;

b) Bản thân, tía, mẹ hoặc ngườigiám hộ có hộ khẩu thường xuyên trú trên thôn, xã có điều kiện tài chính - làng hội đặcbiệt nặng nề khăn;

c) Do nhà ở xa ngôi trường hoặc địa hình ngăn cách, giao thôngđi lại trở ngại, cần không thể đi cho ngôi trường cùng về lại nhà trong ngày, phải ởlại trường hoặc khu vực ngay gần trường nhằm học hành.

2. Đối với học viên là người dân tộc Kinh: Ngoài cácđiều kiện phương pháp trên Khoản 1 của Điều này còn phải nằm trong hộ nghèo.

Điều 3. Mức hỗ trợ

1. Hỗ trợ tiền ăn: Mỗi mon được cung cấp bởi 40% mứclương buổi tối tgọi bình thường và thừa hưởng không thực sự 9 tháng/năm học/học sinh.

2. Hỗ trợ chi phí bên ở: Đối với học viên bắt buộc tự túc chỗngơi nghỉ, mỗi tháng được cung cấp bằng 10% mức lương buổi tối tđọc thông thường với thừa hưởng khôngquá 9 tháng/năm học/học viên.

Điều 4. Nguồn kinh phí

Kinh phí tổn thực hiện cơ chế cung cấp phương pháp trên Quyếtđịnh này được bằng phẳng trong nguồn ngân sách đầu tư chi cho việc nghiệp dạy dỗ và đàochế tạo mỗi năm theo phân cấp cho làm chủ túi tiền đơn vị nước.

Xem thêm: Hướng Dẫn Sử Dụng Phần Mềm Gimp 2.8, 20 Hướng Dẫn Gimp 2

Điều 5. Tổ chức thực hiện

1. Bộ Giáo dục đào tạo với Đào tạo:

a) Chủ trì, phối hận phù hợp với Bộ Tài chính hướng dẫn thựchiện nay chế độ cung cấp được vẻ ngoài trên Quyết định này;

b) Kiểm tra, đánh giá, tổng hợp tình hình thực hiệnchính sách, mỗi năm report Thủ tướng nhà nước.

2. Bộ Tài chính:

a) Bố trí kinh phí đầu tư bỏ ra thường xuyên cung cấp những địa phươngtriển khai cơ chế hỗ trợ học sinh nguyên lý tại Quyết định này vào dự toánngân sách công ty nước mỗi năm theo phân cấp cho thống trị hiện tại hành;

b) Chủ trì, păn năn phù hợp với những Sở, ngành liên quan kiểmtra vấn đề thực hiện kinh phí đầu tư của những địa pmùi hương.

3. Chủ tịch Ủy ban nhân dân thức giấc, thành thị trực thuộcTrung ương bao gồm trách nát nhiệm:

a) Ban hành luật pháp cụ thể về ĐK học sinh khôngthể đi cho ngôi trường cùng trở về quê hương trong thời gian ngày đối với trường phù hợp địa hình cáchtrngơi nghỉ, giao thông vận tải chuyển động cực nhọc khăn;

b) Hằng năm phê để mắt list học viên được hưởngchính sách cung ứng và Chịu trách nhiệm về vấn đề phê duyệt;

c) Chỉ đạo, bình chọn, đo lường và tính toán câu hỏi triển khai chínhsách cung ứng, mỗi năm báo cáo tác dụng thực hiện về Bộ Giáo dục cùng Đào tạo nhằm tổngthích hợp, báo cáo Thủ tướng tá nhà nước.

Điều 6. Hiệu lực với trách nát nhiệm thi hành

1. Quyết định này có hiệu lực thực thi hiện hành thi hành Tính từ lúc ngày15 mon 3 năm trước đó.

2. Các Sở trưởng, Thủ trưởng cơ sở ngang Bộ, Thủ trưởngphòng ban nằm trong Chính phủ, Ủy ban quần chúng. # các thức giấc, thị thành trực thuộc Trungương Chịu trách nát nhiệm thực hành Quyết định này./.

Nơi nhận: - Ban Bí thư Trung ương Đảng; - Thủ tướng mạo, các Phó Thủ tướng Chính phủ; - Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, phòng ban nằm trong CP; - VP BCĐ TW về phòng, kháng tham nhũng; - HĐND, Ủy Ban Nhân Dân các tỉnh giấc, TPhường trực ở trong TW; - Văn chống Trung ương với những Ban của Đảng; - Văn uống chống Tổng Bí thư; - Văn phòng Chủ tịch nước; - Hội đồng Dân tộc và các Ủy ban của Quốc hội; - Vnạp năng lượng phòng Quốc hội; - Tòa án dân chúng về tối cao; - Viện kiểm gần cạnh quần chúng buổi tối cao; - Kiểm tân oán Nhà nước; - Ủy ban Giám sát tài chủ yếu Quốc gia; - Ngân sản phẩm Chính sách thôn hội; - Ngân sản phẩm Phát triển Việt Nam; - UBTW Mặt trận Tổ quốc Việt Nam; - Cơ quan liêu Trung ương của những đoàn thể; - VPCP: BTcông nhân, những Pcông nhân, Trợ lý TTCP, Cổng TTĐT, những Vụ, Cục, đơn vị trực trực thuộc, Công báo; - Lưu: Văn tlỗi, KGVX (3b).