ĐỀ CƯƠNG THI MÔN CƠ SỞ VĂN HÓA VIỆT NAM

*
Sử dụng vật tư dừa,tre,nứa bao gồm..." data-index="7" src="https://image.earlsdaughter.comcdn.com/cngcsvnhavitnam-150522032113-lva1-app6891/85/cng-c-s-vn-ha-vit-nam-7-3trăng tròn.jpg?cb=1432264989" srcset="https://image.earlsdaughter.comcdn.com/cngcsvnhavitnam-150522032113-lva1-app6891/85/cng-c-s-vn-ha-vit-nam-7-3trăng tròn.jpg?cb=1432264989 320w, https://image.earlsdaughter.comcdn.com/cngcsvnhavitnam-150522032113-lva1-app6891/95/cng-c-s-vn-ha-vit-nam-7-638.jpg?cb=1432264989 638w, https://image.earlsdaughter.comcdn.com/cngcsvnhavitnam-150522032113-lva1-app6891/95/cng-c-s-vn-ha-vit-nam-7-1024.jpg?cb=1432264989 1024w" loading="lazy" id="slide-image-6" />

Bạn đang xem: Đề cương thi môn cơ sở văn hóa việt nam

*

*

*

*

*

*
Phân tích:Bổ sung:Vào thập kỷ đôi mươi của cầm kỉ XX ở vùng châu ..." data-index="15" src="https://image.earlsdaughter.comcdn.com/cngcsvnhavitnam-150522032113-lva1-app6891/85/cng-c-s-vn-ha-vit-nam-15-320.jpg?cb=1432264989" srcset="https://image.earlsdaughter.comcdn.com/cngcsvnhavitnam-150522032113-lva1-app6891/85/cng-c-s-vn-ha-vit-nam-15-3đôi mươi.jpg?cb=1432264989 320w, https://image.earlsdaughter.comcdn.com/cngcsvnhavitnam-150522032113-lva1-app6891/95/cng-c-s-vn-ha-vit-nam-15-638.jpg?cb=1432264989 638w, https://image.earlsdaughter.comcdn.com/cngcsvnhavitnam-150522032113-lva1-app6891/95/cng-c-s-vn-ha-vit-nam-15-1024.jpg?cb=1432264989 1024w" loading="lazy" id="slide-image-14" />


Xem thêm: Inox 304 Là Gì ? 4 Cách Thử Inox 304 Và 201 Đơn Giản Inox 304 Là Gì