đề thi học sinh giỏi văn 7 cấp huyện violet

Trường trung học cơ sở Phan Huy Chú-Thạch Hà-TP Hà Tĩnh https://earlsdaughter.com/uploads/bannerphanhuychu003.jpg
*
PHÒNG GD-ĐT THẠCHĐỀ THI CHỌN HỌC SINH GIỎI CẤP HUYỆNNĂM HỌC năm trước - 2015MÔN THI: HÓA HỌC- LỚPhường. 9 THCSThời gian có tác dụng bài:150 phút(Không nhắc thời hạn giao đề)Câu 1. (1,5điểm): Viết phương trình hóa học mang lại dãy chuyển hóa sau (ghi rõ ĐK phản nghịch ứng, nếu có) CuS
*
CuO
*
CuCl2
*
Cu(OH)2
*
CuO
*
Cu
*
CuSO4Câu 2
(2 điểm): Viết phương trình bội phản ứng trong số ấy 0,75 mol H2SO4 tsi gia làm phản ứng sinh ra: a/ 8,4 lít SO2 (đktc). b/ 16,8 lkhông nhiều SO2 (đktc). c/ 25,2 lít SO2 (đktc). d/ 33,6 lkhông nhiều SO2 (đktc).Câu 3 (2 điểm): Cho các chất hóa học CaCO3, NaCl, H2O cùng những lao lý quan trọng để triển khai phân tách, trình bày phương thức để điều chế dung dịch gồm 2 muối bột Na2CO3 và NaHCO3 có tỉ trọng số mol là 1:1.

Bạn đang xem: đề thi học sinh giỏi văn 7 cấp huyện violet

Câu 4 (2điểm): Có 4 hỗn hợp đựng trong 4 lọ ko nhãn gồm: KCl, Na2CO3, H2SO4, BaCl2. Không sử dụng thêm Hóa chất nào không còn hãy tách biệt 4 hỗn hợp bên trên bằng cách thức chất hóa học.Câu 5 ( 2,5 điểm): Trong cốc cất bột Mg, theo lần lượt cấp dưỡng cốc những chất theo máy tự sau (lần thêm sau bắt buộc chờ cho phản nghịch ứng nghỉ ngơi lần thêm trước kết thúc): H2SO4 loãngdư, HCl dư, BaCl2dư. Cuối thuộc thêm Na2CO3 toàn diện ( không sản xuất muối bột NaHCO3) nhận được hỗn hợp Y. Viết các phương trình chất hóa học xẩy ra, cho biết trong dung dịch Y vĩnh cửu phần đông hóa học rã nào?Câu 6 (3,5 điểm): Hỗn thích hợp X bao gồm Fe, FeO, Fe3O4 , Fe2O3 gồm số mol bằng nhau. Lấy 52 gam tất cả hổn hợp X bỏ vô hỗn hợp HCl dư chiếm được hỗn hợp A. Cho dung dịch NaOH mang đến dư vào dung dịch A nhận được kết tủa B. Lọc rước kết tủa B nung kế bên không gian đến cân nặng không đổi được m gam chất rắn C. Tìm quý hiếm của m. Biết những làm phản ứng xẩy ra trọn vẹn.

Xem thêm:

Câu 7 (3điểm): Cho 3,87 gam các thành phần hỗn hợp A bao gồm Mg và Al vào 250 ml dung dịch cất 2 axit HCl 1M với H2SO4 0,5M được hỗn hợp B với 4,368 lít H2 (đktc).Chứng minc dung dịch B vẫn còn đấy dư axit ( biết các làm phản ứng xẩy ra trả toàn).Tính% trọng lượng từng kim loại vào các thành phần hỗn hợp A.

Xem thêm: " Mệnh Giá Cổ Phần Tiếng Anh Là Gì, Mệnh Giá Cổ Phần Tiếng Anh Là Gì

Câu 8 (2 điểm): Trên nhì đĩa cân đặt nhì ly hỗn hợp HCl và H2SO4 loãng bao gồm khối lượng đều nhau, cân thăng bởi. -Cho vào cốc đựng dung dịch HCl 25gam CaCO3 (axit dư ). -Cho vào ly đựng dung dịch H2SO4 (a) gam Al(axit dư). Sau Lúc bội phản ứng chấm dứt, cân vẫn duy trì vị trí thăng bằng. Hãy viết phương trình bội phản ứng với tính (a), biết các bội nghịch ứng xảy ra hoàn toàn. Câu 9 (1,5điểm): Lúc hoà tung một lượng oxit kim loại hoá trị II vào một lượng đủ dung dịch axit H2SO4 4,9%, bạn ta thu được một hỗn hợp muối hạt gồm độ đậm đặc 5,87%. Xác định phương pháp của oxit bên trên. ----------Hết-----------

Chuyên mục: Kiến thức