Đề thi luật thương mại hàng hóa và dịch vụ

Nội dung

1. Đề thi môn Pháp luật Thương mại hàng hóa và dịch vụ số 012. Đề thi môn Pháp luật Thương mại hàng hóa và dịch vụ số 023. Đề thi môn Pháp luật Thương mại hàng hóa và dịch vụ số 034. Đề thi môn Pháp luật Thương mại hàng hóa và dịch vụ số 045. Đề thi môn Pháp luật Thương mại hàng hóa và dịch vụ số 056. Đề thi môn Pháp luật Thương mại hàng hóa và dịch vụ số 067. Đề thi môn Pháp luật Thương mại hàng hóa và dịch vụ số 078. Đề thi môn Pháp luật Thương mại hàng hóa và dịch vụ số 089. Đề thi môn Pháp luật Thương mại hàng hóa và dịch vụ số 0910. Đề thi môn Pháp luật Thương mại hàng hóa và dịch vụ số 1011. Đề thi môn Pháp luật Thương mại hàng hóa và dịch vụ số 1112. Đề thi môn Pháp luật Thương mại hàng hóa và dịch vụ số 1213. Đề thi môn Pháp luật Thương mại hàng hóa và dịch vụ số 1314. Đề thi môn Pháp luật Thương mại hàng hóa và dịch vụ số 1415. Đề thi môn Pháp luật Thương mại hàng hóa và dịch vụ số 1516. Đề thi môn Pháp luật Thương mại hàng hóa và dịch vụ số 1617. Đề thi môn Pháp luật Thương mại hàng hóa và dịch vụ số 1718. Đề thi môn Pháp luật Thương mại hàng hóa và dịch vụ số 1819. Đề thi môn Pháp luật Thương mại hàng hóa và dịch vụ số 1920. Đề thi môn Pháp luật Thương mại hàng hóa và dịch vụ số 2021. Đề thi môn Pháp luật Thương mại hàng hóa và dịch vụ số 2122. Đề thi môn Pháp luật Thương mại hàng hóa và dịch vụ số 2223. Đề thi môn Pháp luật Thương mại hàng hóa và dịch vụ số 2324. Đề thi môn Pháp luật Thương mại hàng hóa và dịch vụ số 24

Dưới đây là một số Đề thi môn Pháp luật thương mại hàng hóa và dịch vụ do earlsdaughter.com tổng hợp xin chia sẻ để các bạn tham khảo, ôn tập.

Bạn đang xem: Đề thi luật thương mại hàng hóa và dịch vụ

*
Hình minh họa. Đề thi môn Pháp luật thương mại hàng hóa và dịch vụ

11. Đề thi môn Pháp luật Thương mại hàng hóa và dịch vụ số 11

Nhận định

Những nhận định sau đây đúng hay sai? Vì sao?

1 – Đối tượng của hợp đồng kỳ hạn và hợp đồng quyền chọn chỉ bao gồm những hàng hóa hữu hình thuộc danh mục hàng hóa được phép giao dịch tại Sở giao dịch hàng hóa.

2 – Đối với hoạt động nhượng quyền thương mại từ Việt Nam ra nước ngoài hoặc từ nước ngoài vào Việt Nam, bên dự kiến nhượng quyền phải đăng ký với Bộ Công thương.

3 – Các bên trong một hợp đồng mua bán hàng hóa quốc tế được thỏa thuận áp dụng pháp luật nước ngoài nếu thỏa thuận áp dụng pháp luật nước ngoài đó không trái với các nguyên tắc cơ bản của pháp luật Việt Nam.

Lý thuyết

Phân tích các yếu tố pháp lý mà một thương nhân sản xuất hàng hóa cần cân nhắc khi lựa chọn hình thức hợp đồng đại lý bán hàng hay hợp đồng phân phối để tạo lập một mạng lưới tiêu thụ hàng hóa thông qua các thương nhân độc lập.

Bài tập

Ngày 02.07.2013 cty A (Việt Nam) và Cty B (Hoa Kỳ) giao kết hợp đồng mua bán hàng hóa theo đó Cty A bán cho Cty B lô hàng đá ốp lát Granite, chất lượng theo mẫu đã được đồng ý của đại diện bên mua; bên mua nghiệm thu hàng hóa trước khi cho nạp hàng vào Container tại nhà máy bên bán; bên mua đặt cọc trước 10% giá trị lô hàng, phần còn lại sẽ thanh toán đủ 100% giá trị thực tế của lô hàng trước khi cho nạp hàng vào Container, giao hàng trong vòng 15 ngày kể từ ngày nhận được tiền đặt cọc, quy cách đóng gói được hướng dẫn bởi bên mua. Các bên thỏa thuận luật áp dụng để điều chỉnh quan hệ hợp đồng là pháp luật Việt Nam.

Cty A yêu cầu Cty B phải thanh toán số tiền còn nợ. Cty B không chấp nhận vì cho rằng việc Cty A tự ý xuất hàng không có sự đồng ý của đại diện của bên mua là vi phạm hợp đồng, đồng thời yêu cầu cty A phải thanh toán lại tiền mua hàng đã nhận.

Câu hỏi:

Căn cứ vào quy định của pháp luật thương mại hiện hành, anh chị hãy giải quyết vụ việc tranh chấp trên./.

12. Đề thi môn Pháp luật Thương mại hàng hóa và dịch vụ số 12

Nhận định

Những nhận định sau đây đúng hay sai? Vì sao?

1 – Các bên trong một hợp đồng mua bán hàng hóa quốc tế được thỏa thuận áp dụng pháp luật nước ngoài nếu pháp luật nước ngoài đó không trái với các nguyên tắc cơ bản của pháp luật Việt Nam.

2 – Hợp đồng mua bán hàng hóa và hợp đồng cung ứng dịch vụ trong hoạt động thương mại chưa được xác lập, nếu các bên chưa thỏa thuận xong về giá cả.

3 – Trong hình thức đại lý độc quyền, bên đại lý không được làm đại lý đối với hàng hóa cùng loại của thương nhân khác.

Xem thêm: Top 4 Cách Giảm Độ Sáng Màn Hình Laptop Dell, Cách Chỉnh Tăng Giảm Độ Sáng Màn Hình Laptop Dell

Lý thuyết

Hãy so sánh điều kiện áp dụng thói quen trong hoạt động thương mại và điều kiện áp dụng tập quán thương mại trong nước.

Bài tập

Ngày 15.03.2014 thương nhân B và thương nhân M giao kết hợp đồng mua bán hàng hóa trong đó các bên thỏa thuận ngày 30.03.2014, B phải giao hàng và ngày 01.04.2014, M phải thanh toán tiền hàng.

Đến hạn giao hàng, do sự kiện bất khả kháng nên B không thực hiện việc giao hàng. M đã chuẩn bị kho bãi và các điều kiện để tiếp nhận hàng hóa nhưng không được nhận hàng nên đã thông báo ngừng thanh toán tiền hàng.

Ngày 01.05.2014, M đề nghị B giao hàng nhưng B không thực hiện được và trả lời sẽ cố gắng giao hàng vào ngày 01.06.2014.

Do nhu cầu sản xuất, ngày 25.05.2014, M đã mua hàng của một thương nhân khác. Ngày 01.06.2014, B giao hàng và yêu cầu M thực hiện nghĩa vụ thanh toán.

Căn cứ vào quy định của pháp luật thương mại hiện hành, xác định yêu cầu của thương nhân B đối với thương nhân M có phù hợp với quy định của pháp luật không? Giải thích./.

13. Đề thi môn Pháp luật Thương mại hàng hóa và dịch vụ số 13

Lý thuyết

1 – Anh chị hãy nêu và giải thích sự khác biệt giữa các quy định của BLDS 2005 về địa điểm giao tài sản đối với hợp đồng mua bán tài sản và quy định của Luật Thương mại 2005 về địa điểm giao hàng đối với hợp đồng mua bán hàng hóa.

2 – Anh chị hãy trình bày về sự khác biệt cơ bản giữa hợp đồng mua bán hàng hóa và hợp đồng cho thuê hàng hóa theo quy định của Luật Thương mại 2005 và các vấn đề pháp lý phát sinh từ hoặc liên quan đến sự khác biệt đó.

Bài tập

Sự việc: Trong hợp đồng mua bán hàng hóa ký ngày 30.06.2014 giữa Cty B (bên bán) và Cty M (bên mua), cả hai đều có trụ sở tại TPHCM, các bên thỏa thuận Cty B giao 10 tấn thép cuộn tấm cán nóng dày 2mm xuất xứ Hàn Quốc cho Cty M vào ngày 15.07.2014 với giá 12.5 triệu đồng/tấn, thanh toán trong vòng 5 ngày kể từ ngày giao hàng.

Hàng được giao đúng thỏa thuận vào ngày 15.07.2014. Đến ngày 16.07.2014 qua điện thoại, Cty M đề nghị Cty B giao tiếp 5 tấn thép cùng loại, chậm nhất đến ngày 20.07.2014 cà Cty M sẽ thanh toán ngay cho cả hai lần giao hàng. Nhưng trong cuộc điện thoại đó hai bên không đề cập đến giá cả.

Ngay sau khi giao thêm 5 tấn thép cùng loại vào ngày 20.07.2014, Cty B yêu cầu Cty M thanh toán giá 5 tấn thép giao đợt sau với giá 13.0 triệu/tấn với lý do giá thép cuộn tấm cán nòng xuất xứ Hàn quốc trung bình trên thị trường vào ngày 20.07.2014 là 13.0 triệu đồng/tấn. Cụ thể:

10 tấn x 12.500.000 đồng = 125.000.000 đồng

+

5 tấn x 13.000.000 đồng = 65.000.000 đồng

Tổng cộng: 190.000.000 đồng

Câu hỏi:

Anh chị hãy nêu ý kiến và lập luận ý kiến giải quyết bất đồng nêu trên giữa Cty B và Cty M.