Từ điển anh việt "disposal"

disposal tức là gì, có mang, những thực hiện với ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phạt âm disposal giọng bạn dạng ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của disposal.

Bạn đang xem: Từ điển anh việt "disposal"


Từ điển Anh Việt

disposal

/dis"pouzəl/

* danh từ

sự sắp đặt, sự bố trí, sự bố trí, phương pháp bố trí, giải pháp bố trí

sự bỏ loại bỏ đi, sự bán tống đi

sự bán, sự chuyển nhượng ủy quyền, sự nhượng lại

for disposal: nhằm bán

disposal of property: sự chuyển nhượng ủy quyền tài sản

sự tuỳ ý sử dụng

at one"s disposal: tuỳ ý sử dụng

to lớn place something at someone"s disposal: để đồ vật gi mang đến ai tuỳ ý sử dụng

to have sầu entire disposal of something: bao gồm toàn quyền thực hiện mẫu gì

I am at your disposal: ngài có thể tuỳ ý sử dụng tôi được, tôi sẵn sàng chuẩn bị giao hàng ngài

disposal

sự xếp đặt; sự khử; sự loại


Từ điển Anh Việt - Chuim ngành

disposal

* tởm tế

bán

bán tống đi

bố trí

chuyển nhượng

loại bỏ thanh hao lý

nhượng lại

sự bán đi

sự sắp đặt

sự vứt bỏ đi

tkhô nóng lý

tùy ý sử dụng

* kỹ thuật

sự bố trí

sự khử

sự loại

sự loại bỏ

sự tiêu hủy

sự xắp xếp

sự xếp đặt

cơ khí & công trình:

sự thải

toán & tin:

sự xắp đặt


Từ điển Anh Anh - Wordnet


*

Enbrai: Học từ bỏ vựng Tiếng Anh
9,0 MB
Học từ mới từng ngày, luyện nghe, ôn tập và đánh giá.
*

*

Từ điển Anh Việt offline
39 MB
Tích hòa hợp trường đoản cú điển Anh Việt, Anh Anh cùng Việt Anh cùng với tổng cộng 590.000 từ.

Xem thêm: Mua Dấm Gạo Ở Đâu Ạ? Các Mẹ Ơi Mua Dấm Ở Đâu Ạ


*

Từ liên quan
Hướng dẫn giải pháp tra cứu
Sử dụng phím tắt
Sử dụng phím để lấy nhỏ trỏ vào ô tìm kiếm và nhằm thoát ra khỏi.Nhập trường đoản cú buộc phải tìm kiếm vào ô tra cứu tìm với coi những từ bỏ được lưu ý hiển thị bên dưới.Lúc con trỏ đang phía bên trong ô tra cứu kiếm,áp dụng phím mũi tên lên <↑> hoặc mũi thương hiệu xuống <↓> để dịch rời thân những từ bỏ được gợi nhắc.Sau kia thừa nhận (một đợt nữa) giúp thấy chi tiết trường đoản cú kia.
Sử dụng chuột
Nhấp chuột ô tìm tìm hoặc hình tượng kính lúp.Nhập trường đoản cú bắt buộc search vào ô tra cứu kiếm với coi những trường đoản cú được gợi ý hiển thị dưới.Nhấp loài chuột vào tự ao ước coi.
Lưu ý
Nếu nhập từ bỏ khóa quá nđính bạn sẽ không nhận thấy tự bạn muốn kiếm tìm trong danh sách lưu ý,lúc ấy các bạn hãy nhập thêm các chữ tiếp theo sau nhằm hiện ra trường đoản cú chính xác.
Privacy Policy|Google Play|Facebook|Top ↑|
*