Động từ tobe là gì

Sau Tobe Là Gì Vị Trí Của Các Từ Loại Trong Câu

Động trường đoản cú tobe là một trong những chủ thể ngữ pháp đặc trưng khác hẳn cùng với các hễ trường đoản cú khác vào tiếng Anh. Vây đụng từ này có gì đặc biệt quan trọng với phương pháp sử dụng như thế nào, toàn bộ sẽ tiến hành bật mí trong nội dung bài viết bên dưới đây!


*

I. Chức năng của đụng trường đoản cú Tobe trong giờ đồng hồ Anh

Động từ bỏ tobe nlỗi một cồn tự phú (auxiliary verb) được áp dụng cùng rất hễ từ bỏ chủ yếu để mô tả một hành động hay như là 1 tâm trạng.

Bạn đang xem: Động từ tobe là gì

Đang xem: Sau tobe là gì

Cấu trúc: Động từ bỏ tobe + Động từ bỏ chính

Ví dụ:

Heleniswalkingtrang chủ with her friends Helen đang đi dạo về công ty với những người dân chúng ta của cô ấy.

1. Động trường đoản cú To betrong những thì tiếp diễn

Thì hiện tại tiếp tục (The present continous tense): Chủ ngữ + (am/is/are) + V(ing)

Ví dụ: He is playing soccer.

Thì vượt khứ tiếp tục (The past continous tense): Chủ ngữ +was/were+V(ing)

Ví dụ: Hewas cookingdinner at 5p.m yesterday.(Anh ấy đã nấu bữa tối vào tầm 5h chiều hôm qua)

Động từ bỏ To be làmtrường đoản cú nối(Linking Verb):Chủ ngữ +(tobe) + adj

Ví dụ: Heisvery handsome.(Anh ta rất rất đẹp trai.)

2. Động trường đoản cú tobe vào câu bị động

Động từ tobe được áp dụng thông thường cùng với dạng máy 3 của động tự vào bảng đụng từ bất phép tắc.

Câu nhà động: I eat an orange.

Câu bị động: The orange is eaten

Trong đó:

Eat là động trường đoản cú chínhis là cồn từ bỏ phụ

3. Dạng hoàn thành của rượu cồn tự tobe

Dạng chấm dứt của rượu cồn tự tobe là been

Ví dụ:

She hasbeenrude, but now she apologizes.

II. Vị trí của đụng trường đoản cú tobe vào câu

1. Đứng trước một danh tự vào câu

He is an engineer Anh ấy là 1 trong những Kỹ sư

2. Đứng trước một tính từ

She is very dễ thương. cô ấy rất đáng yêu

3. Đứng trước một các giới từ bỏ chỉ thời gian/ địa điểm chốn

The book is on the table Quyển sách sống trên bàn.

4. Đứng trước đụng từ bỏ V-pII trong những câu tiêu cực.

The tableismadeof wood. Chiếc bàn được gia công tự gỗ.

III. Các dạng của rượu cồn từ tobe với các thì tương xứng.

Động trường đoản cú tobe

Ví dụ

Dạng cơ bản

be

It canbesimple.

Thì bây giờ đơn

I


am

Iamhere.

You

are

Youarehere.

He/She/It

is

Sheishere.

We

are

Wearehere.

They

are

Theyarehere.

Xem thêm: Một Số Ứng Dụng Quy Trình Công Nghệ Sản Xuất Thực Phẩm Như Thế Nào?

Thì thừa khứ đọng đơn

I

was

Iwashere.

You

were

Youwerehere.

He/She/It

was

Shewashere.

We

were

Wewerehere.

They

were

Theywerehere.

Thì tương lai đơn

I

will be

Iwill behere.

You

will be

Youwill behere.

He/She/It

will be

Shewill behere.

We

will be

Wewill behere.

They

will be

Theywill behere.

Dạng tiếp diễn

being

He isbeingunusual.

Dạng trả thành

been

It hasbeenfun.

*

Một số kết cấu ngữ pháp có thể chúng ta quan tiền tâm1. Cách phân chia đụng tự vào giờ đồng hồ Anh2. Câu điều kiện3. Các thì vào giờ đồng hồ Anh

III. Bài tập về cồn trường đoản cú Tobe

những bài tập 1: Lựa chọn cồn từ tobe phù hợp để điền vào địa điểm trống.

Now Michael and Emilygetting ready khổng lồ leave the house. Emilyputting some makeup and Michaelwaiting for her. Finally, Emily walks out. Wow, he says, youbeautiful.Now Emilywaiting for Michael. He wants lớn eat something because hehungry. Whyyou so hungry suddenly? she asks, WelateIsimply hungry. Michael answers.Finally, Michael & Emily leave sầu the house. The taxiwaiting for them. Itdriven by a xe taxi driver & hemad!Isorry you had lớn wait so long, Emily says.Isorry, too, Michael adds.The xe taxi driverstill mad. I havewaiting for over an hour! he yells.Now Emilymad: You havewaiting for over an hour, but we havewaiting for over two hours the last time! And yourude!Inotrude. Igoing home! The xe taxi driver drives away.Oh well says Michael.Oh well says Emily.And they return trang chính.

các bài luyện tập 2: dứt câu sau với dang đúng của hễ trường đoản cú to be

Yesterday afternoon Megan and Kevinwalking home from school. Kevinwhistling & Meganlooking at the shops.Suddenly Kevin stopped. Say, Megan, he asked, Will youat the tiệc nhỏ tomorrow night?Inot sure, Megan answered. you going tothere?Ithinking about it Kevin replied và started walking again. I have khổng lồ fix my car, though.your car broken? Megan started walking after hlặng.Yes it. And the reasonthat itdriven by my brother, & my brother cant driveThattoo bad she remarked.Yes, it. You know, I havethinking about something.What have youthinking about?I havethinking about my fish, Roko.Your fish Roko? Megan was surprised. Whatthe matter with it?It haseaten. Kevin answered sadly.Oh, no! By who? she called.Rokoeaten by my cat Jambo. But itok. Jambo willalright, he stated.Megan looked at hyên an smiled. Iglad khổng lồ hear it. I hope Roko willalright too

Hy vọng mọi chía sẻ bên trên phía trên sẽ giúp đến chúng ta làm rõ về cách cần sử dụng hễ trường đoản cú Tobe.

Chúc chúng ta học tốt!

Nếu muốn nhận hỗ trợ tư vấn miễn tổn phí về lộ trình học tập tiếp xúc cho người mất nơi bắt đầu, chúng ta còn lại đọc tin tại đây sẽ được hỗ trợ nhé!