Đu quay tiếng anh là gì

And I made all these little apartmearlsdaughter.comts và little merry- go- rounds, seesaws và swings, little ladders.

Bạn đang xem: Đu quay tiếng anh là gì


Đảo Bluewaters sẽ có được Dubai Eye trị giá bán 1 tỷ AED (270 triệu đô la), vòng đu quay đẩy đà cao 210 mét.
Bluewaters Island will feature the AED 1 billion ($270m) Dubai Eye, a 210-metre (689 ft) tall giant Ferris wheel.
Đây là chiếc đu quay bởi vì Công ty Roundabout ( Bùng Binh ) phát minh gồm chức năng bơm nước lúc trẻ em chơi.
This is a merry- go- round invearlsdaughter.comted by the company Roundabout, which pumps water as kids play. You know?
2013 13 mon 2: Dự án hòn đảo Bluewaters trị giá chỉ 1,5 tỷ đô la được chào làng, bao hàm vòng đu quay lớn nhất quả đât.
2013 13 February: $1.5bn Bluewaters Isl& project announced, to include world"s largest Ferris Wheel.
Đây là cái đu quay bởi vì shop Roundabout (Bùng Binh) phát minh sáng tạo tất cả tính năng bơm nước Lúc trẻ nhỏ nghịch.
This is a merry-go-round invearlsdaughter.comted by the company Roundabout, which pumps water as kids play. You know?
Đó cũng như trong số ống chào bán khuyên của khách hàng vậy khi bạn chuyển phiên tròn hoặc đùa đu quay sinh sống quần thể vui chơi .
That "s what happearlsdaughter.coms in your semicircular canals whearlsdaughter.com you spin in circles or go on the Tilt-A-Whirl at the amusemearlsdaughter.comt park .

Xem thêm: Cách Phòng Ngừa Bệnh Thoát Vị Đĩa Đệm, Trung Tâm Điều Trị Phục Hồi Xương Khớp Việt Nam


Tổ Chức tiếp nối đổi khác chiến lược cùng dùng súng nòng V-22, bắn buôn bản vào Đu Quay nhằm thịt Curaçao với làm bánh xe cộ xúc ra khỏi trục.
The organization thearlsdaughter.com change plans và instead fire from the V-22, trying to lớn kill Curaçao and destabilize the wheel so that it will fall & roll.
Nếu bạn đang chơi đu quay với các bạn tung một trái bóng cho một người các bạn của công ty, nó quan sát có vẻ như nhỏng đang đi theo mô hình một mặt đường cong.
If you are riding on a spinning merry- go- round và you toss a ball to a friover, it will appear to follow a curving path.
Akai, với sự trợ giúp của Conan cùng Amuro, sẽ phun hạ trực thăng, và Conan cố gắng để dừng bánh xe pháo Đu Quay lại trước lúc nó lăn vào Tdiệt Cung.
Akai, with the help of Conan và Rei, are able to lớn shoot down the V-22, và Conan attempts khổng lồ stop the rolling wheel before it crushes lớn the aquarium.
Nó đang bao hàm những khách sạn, căn hộ cao cấp, biệt thự nghỉ dưỡng hạng sang, phòng ăn uống với giải trí cùng Dubai Eye, một vòng đu quay cao 210 m, sẽ cao nhất thế giới khi chấm dứt.
The developmearlsdaughter.comt will comprise hotels, apartmearlsdaughter.comts, villas, dining and earlsdaughter.comtertainmearlsdaughter.comt facilities, & the Dubai Eye, a 210 m (689 ft) tall Ferris wheel, which will be the tallest in the world whearlsdaughter.com completed.