Flying Colors Là Gì

Popular American Idioms # 64Thành ngữ Mỹ thường dùng, bài bác số 64WITH FLYING COLORS / CRY OVER SPILLED MILK


*

*

ính xin chào quí vị thính mang. Xin mời quý khách theo dõi bài học THÀNH NGỮ MỸ THÔNG DỤNG “POPULAR AMERICAN IDIOMS” bài số 64 của đài Tiếng Nói Hoa Kỳ, do Hằng Tâm cùng Christopher Cruise prúc trách rưới.quý khách đã xem: Flying colors là gì

The two idioms we’re learning today are WITH FLYING COLORS và CRY OVER SPILLED MILK.

Bạn đang xem: Flying colors là gì

Trong bài học từ bây giờ, nhị thành ngữ ta học tập là WITH FLYING COLORS với CRY OVER SPILLED MILK.

It’s the over of the school year. All students work hard, they study day và night to lớn pass exams either khổng lồ be promoted to a higher màn chơi or graduate from their school. They know they need a good foundation for the next phase of their life.

Đã cho đến khi xong niên học tập. Học sinc, sinh viên học tập cần mẫn, họ học hôm mai nhằm thi đậu, lên lớp cao hơn nữa, hoặc giỏi nghiệp ngôi trường học tập của họ. Họ biết là họ cần phải có cnạp năng lượng phiên bản để sửa soạn đến bước vào trong cuộc sống.

MIKE: Mai Lan, my friend Bill is so depressed these days. That’s unusual, he’s normally not this type.Mai Lan, chúng ta của mình, anh Bill, đã xuống niềm tin lắm. Thực là phi lý. Thường Khi anh ta chưa phải là tín đồ như vậy.

MAI LAN: He’s usually quite upbeat, happy & energetic. Do you know what happened khổng lồ him?Anh là tín đồ luôn luôn luôn luôn hăng hái, thăng hoa, đầy năng lượng. Anh bao gồm biết tất cả bài toán gì xẩy ra mang đến anh ấy không?

MIKE: Well. He failed a math demo, not a quiz, but a semester exam, a major part of his grade-point average.Ồ. Anh ta thi rớt một bài xích toán thù, chưa phải thi thường xuyên nhưng mà là thi cá nguyệt, một phần điểm Khủng lúc tính điểm trung bình cuối niên khóa.

MAI LAN: I can’t imagine Bill failing a major exam. He’s always ahead of his class.Tôi thiết yếu tưởng tượng Bill thi rớt một bài thi quan trọng. Anh ta luôn luôn tốt vào lớp.

MIKE: Bill’s smart. He failed the thử nghiệm because he didn’t read the questions carefully & his answers were not to the point.

Bill hợp lý. Anh làm cho hỏng bài xích thi vị ko phát âm kỹ thắc mắc phải đầy đủ câu trả lời của anh ấy không đúng đề.MAI LAN: That’s regrettable. Does he have another chance?Thực là không mong muốn. Anh có thời cơ làm sao không giống không?

MIKE: Not for this time. But there’s always one for the future.Lần này thì không. Nhưng luôn luôn luôn còn dịp không giống sau đây.

MAI LAN: So what can you bởi to cheer hyên up? What’s past is past. It doesn’t help lớn be depressed. Don’t you agree?Vậy anh làm sao sẽ giúp anh ta lên tinh thần? Cái gì đang qua là vẫn qua. Buồn cũng ko ích gì. Anh đồng ý không?

Tôi gật đầu là không có ích gì. Nhưng Bill buộc phải một thời hạn nhằm thế thắng được sự thất vọng của anh ý. Anh bế tắc với chính anh. Tôi đã bảo anh "stop crying over spilled milk".

Xem thêm: " Draw The Line Là Gì ? Cụm Từ Draw The Line Nghĩa Là Gì

MAI LAN: What vị you mean?Anh gồm ý nói gì?

MIKE: To cry over spilled milk means khổng lồ be unhappy about what cannot be undone. Cry C-R-Y over O-V-E-R spilled S-P-I-L-L-E-D milk M-I-L-K.To cry over spilled milk Có nghĩa là bi lụy lòng bởi vì một việc sẽ xảy ra mà lại không biến hóa được nữa. Việc đã rồi. Cry C-R-Y over O-V-E-R spilledS-P-I-L-L-E-D milk M-I-L-K.

MAI LAN: When the milk is spilled, you cannot get it back, right?Lúc sữa đổ xuống rồi, ko rước lại được, yêu cầu không ?

MIKE: Exactly. He can’t change the situation. What he can bởi vì is to study seriously and be prepared for the next.Thế kia. Anh ta bắt buộc thay đổi việc này. Việc anh có tác dụng được là học hành nghiêm túc cùng sẵn sàng cho kỳ thi cho tới.

MAI LAN: Mike, this situation reminds me of what happened lớn me myself many years ago. One day, I bought a very expensive piece of silk và tried lớn make a dress.Mike. cthị trấn này có tác dụng tôi nghĩ mang đến một cthị xã xẩy ra mang đến chính tôi nhiều năm ngoái đây. Một hôm tôi tải một khúc lụa hết sức đắt cùng nạm may một chiếc áo.MIKE: I can guess the rest of the story. You cut it wrongly & ruined the entire piece, right?Tôi đân oán được mẩu chuyện còn sót lại rồi. Cô cắt không nên cùng hư không còn miếng lụa, đề nghị không?

MAI LAN: So right, Mike. I was so sad, my mother told me not lớn cry over spilled milk & start saving lớn try again. She was right.Đúng quá, Mike. Tôi buồn lắm. Má tôi bảo tôi chớ gồm cry over spilled milk. Chuyện đã rồi, bắt đầu nhằm dành riêng chi phí cùng làm cho lại.

MIKE: Just lượt thích you, Bill will get out of this depression soon. He’ll be OK, he’ll get baông chồng on traông chồng.Cũng nhỏng cô, Bill sẽ thoát khỏi cơn xuống lòng tin với trở lại nhỏng xưa.

MAI LAN: I agree. Bill is a go-getter, he won’t give sầu up. He won’t repeat the same mistake.Tôi gật đầu. Bill là ngườn năng nổ đạt mục tiêu. Anh sẽ không đầu sản phẩm, ko làm cho lỗi như thế nữa.

MIKE: I’m sure he’ll be careful the next time he takes a kiểm tra. He’ll pass with flying colors.Tôi chắc chắn là lần thi sau Bill đang cẩn trọng. Anh đang thi đỗ “with flyingcolors”.

MAI LAN: What did you say? With flying colors?Anh nói gì vậy anh? With flying colors?

MIKE: That’s right. With flying F-L-Y-I-N-G colors C-O-L-O-R-S. He’ll pass with flying colors means he’ll pass easily, excellently.Đúng kia. With flying F-L-Y-I-N-G colors C-O-L-O-R-S. Anh ta đang thi đỗ “with flying colors” tức thị đỗ dễ dàng, xuất dung nhan.

MAI LAN: I’m sure he will. Let’s hope by now he has stopped crying over spilled milk và is prepared to pass the next demo with flying colors.Tôi đoán vững chắc anh ta sẽ điều này. Hy vọng hiện giờ anh vẫn quên cthị xã đang rồi với sẵn sàng chuẩn bị thi đậu kỳ tới dễ dãi, xuất sắc đẹp.

MIKE: Mai Lan, you know what, if you sign up for a beauty conthử nghiệm, you will qualify with flying colors.Mai Lan, cô biết ko, trường hợp cô ghi danh dự cuộc thi vẻ đẹp thì cô xứng đáng một giải pháp xuất nhan sắc.

MAI LAN: Oh, Mike. Stop joking.Ồ, Mike. Đừng bao gồm nói giỡn!

Hôm ni bọn họ vừa học nhì thành ngữ : WITH FLYING COLORS tức thị THÀNH CÔNG DỄ DÀNG, XUẤT SẮC và CRY OVER PILLED MILK tức là THAN PHIỀN MỘT CHUYỆN ĐÃ QUA KHÔNG SỬA ĐƯỢC. Hằng Tâm cùng Christopher Cruise xin hứa hẹn gặp gỡ lại quí vị vào bài học kinh nghiệm tới.