FREEDOM NGHĨA LÀ GÌ

2 Thông dụng2.1 Danh từ2.2 Cấu trúc từ3 Chulặng ngành3.1 Cơ - Điện tử3.2 Tân oán & tin3.3 Xây dựng3.4 Kỹ thuật chung4 Các từ bỏ liên quan4.1 Từ đồng nghĩa4.2 Từ trái nghĩa /"fri:dəm/

Thông dụng

Danh từ

Sự trường đoản cú do; nền từ dolớn fight for freedomtranh đấu giành trường đoản cú dofreedom of speechthoải mái ngôn luận Quyền thoải mái (ra vào, sử dụng)khổng lồ give sầu a friend the freedom of one"s housecho 1 tín đồ các bạn quyền thoải mái thực hiện bên mình Quyền từ quyết Sự miễn, sự ngoài đề xuất, sự không tồn tại (điểm yếu...)freedom from taxsự miễn thuếfreedom from wantssự không trở nên thiếu thốn đủ đường Sự thoải mái; sự xuề xoà, sự suồng sãkhổng lồ take freedoms with somebodyquá suồng sã với ai

=====Đặc quyền (của một đô thị, một đội chức...)===== thương quyền (hàng không)

(đồ dùng lý) năng lực đưa dộng

Cấu trúc từ

to lớn give someone his freedomgật đầu ly dị cùng với bà xã hoặc ông chồng mình

Chuyên ổn ngành

Cơ - Điện tử

Trạng thái thoải mái, độ hlàm việc, khe hở

Tân oán và tin

sự trường đoản cú do

Xây dựng

độ jơ tính tự do

Kỹ thuật chung

khe hở

Các tự liên quan

Từ đồng nghĩa

nounabandon , abandonment , ability , bent , carte blanđậy , compass , discretion , elbowroom * , exemption , facility , flexibility , free rein * , full play , full swing , immunity , indulgence , laissez faire , latitude , laxity , leeway , liberty , margin , opportunity , own accord , play , plenty of rope , power , prerogative sầu , privilege , profligacy , rampancy , range , rein , right , rope * , scope , sweep , swing , unrestraint , abolition , abolitionism , autarchy , autonomy , citizenship , deliverance , delivery , democracy , discharge , disengagement , disimprisonment , emancipation , enfranchisement , extriction , franchise , trang chủ rule , impunity , liberation , manumission , parole , probation , redemption , release , relief , representative sầu government , rescue , salvage , salvation , self-determination , self-government , sovereignty , boldness , brazenness , candor , directness , disrespect , ease , familiarity , forthrightness , forwardness , frankness , impertinence , informality , ingenuousness , laông chồng of reserve sầu , laông xã of restraint , license , openness , overfamiliarity , presumption , readiness , spontaneity , unconstraint , independence , independency , elbowroom , franchises , generosity , immunities , latitudinarianism , leisure , privileges , willingness

Từ trái nghĩa

nouncaptivity , confinement , imprisonment , incarceration , limitation , servitude , slavery , communism , government , subjection , subordination , suppression , difficulty , reserve sầu , restraint , restriction , constraint , dependence , heteronomy , liability , repression
Cơ - năng lượng điện tử, Kỹ thuật bình thường, Tđắm say khảo chung, Thông dụng, Toán thù & tin, Từ điển oxford, Từ điển đồng nghĩa tiếng anh, Xây dựng,