Giá dịch vụ theo thông tư 37

Giá dịch vụ sự nghiệp công đảm bảo an toàn an toàn sản phẩm hải

Theo kia, chính sách chế độ xác định giá hình thức sự nghiệp công bảo vệ an toàn mặt hàng hải nlỗi sau:Giá dịch vụ sự nghiệp công bảo vệ bình yên hàng hải được khẳng định đảm bảo an toàn bù đắp chi phí thực tiễn hợp lí, vừa lòng lệ, có lợi nhuận phù hợp để hoàn thành một đơn vị trọng lượng hình thức sự nghiệp công bên trên cơ sở:Hệ thống định nút tài chính - nghệ thuật bởi các cơ sở gồm thđộ ẩm quyền phát hành và các nguyên tắc khác bao gồm liên quan;Giá các dịch vụ này sẽ không bao gồm số đông khoản chi phí nhằm giao hàng cho những chuyển động cấp dưỡng không giống kế bên hình thức sự nghiệp công.Đồng thời, xung quanh vào giá chỉ những khoản ngân sách đã có được túi tiền đơn vị nước đảm bảo; không tính những chi phí sẽ khẳng định vào sản phẩm hình thức dịch vụ không giống.Đối với chi phí tầm thường và chi phí liên quan mang đến nhiều sản phẩm nhưng cần yếu bóc tách riêng ra thì cần phải tập hợp với phân chia theo tiêu thức phù hợp, phù hợp với những mức sử dụng của pháp luật liên quan cho từng thành phầm.Thông tứ 37/2021/TT-BGTVT gồm hiệu lực thực thi hiện hành từ ngày 15/ 02/2022 cùng vận dụng từ năm tài bao gồm 2022.

Bạn đang xem: Giá dịch vụ theo thông tư 37


MỤC LỤC VĂN BẢN
*

BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI -------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự bởi - Hạnh phúc ---------------

Số: 37/2021/TT-BGTVT

Hà Nội Thủ Đô, ngày 30 mon 1hai năm 2021

THÔNG TƯ

HƯỚNG DẪN GIÁ DỊCH VỤ SỰ NGHIỆP CÔNG BẢO ĐẢM AN TOÀN HÀNG HẢISỬ DỤNG KINH PHÍ NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC TỪ NGUỒN KINH PHÍ THƯỜNG XUYÊN, THỰC HIỆNTHEO PHƯƠNG THỨC ĐẶT HÀNG

Căn uống cứ đọng Sở giải pháp Hàng hải ViệtNam ngày 25 tháng 1một năm 2015;

Cnạp năng lượng cứ Luật Giá ngày 20mon 6 năm 2012;

Căn cứ đọng Nghị định số12/2017/NĐ-CPhường ngày 10 tháng 2 năm 2017 của Chính phủ khí cụ công dụng, nhiệmvụ, quyền lợi và nghĩa vụ cùng cơ cấu tổ chức tổ chức của Sở Giao thông vận tải;

Căn uống cứ đọng Nghị định số58/2017/NĐ-CPhường ngày 10 mon 5 năm 2017 của Chính phủ dụng cụ cụ thể một sốđiều của Bộ Luật Hàng hải toàn nước về quản lý vận động hàng hải;

Căn uống cứ đọng Nghị định số177/2013/NĐ-CP. ngày 14 mon 1một năm 2013 của Chính phủ phương tiện chi tiết với hướngdẫn thực hiện một số điều của Luật Giá;

Căn uống cứ Nghị định số149/2016/NĐ-CPhường ngày 11 mon 11 năm năm nhâm thìn của nhà nước sửa đổi, bổ sung một sốđiều của Nghị định số 177/2013/NĐ-CP ngày 14 mon 1một năm 2013 của Chính phủchính sách cụ thể cùng trả lời thực hành một số điều của Luật Giá;

Căn cđọng Nghị định số43/2018/NĐ-CPhường ngày 12 mon 3 năm 2018 của nhà nước giải pháp vấn đề thống trị, sửdụng với khai thác gia tài kiến trúc sản phẩm hải;

Cnạp năng lượng cứ Nghị định số32/2019/NĐ-CP ngày 10 tháng 4 năm 2019 của nhà nước nguyên tắc giao trọng trách, đặthàng hoặc đấu thầu cung cấp thành phầm, dịch vụ công sử dụng túi tiền bên nước từmối cung cấp ngân sách đầu tư bỏ ra hay xuyên;

Theo kiến nghị của Vụ trưởng VụTài thiết yếu với Cục trưởng Cục Hàng hải Việt Nam;

Bộ trưởng Sở Giao thông vậnmua phát hành Thông tư trả lời giá chỉ hình thức sự nghiệp công bảo vệ an toàn hànghải thực hiện kinh phí đầu tư ngân sách đơn vị nước trường đoản cú mối cung cấp ngân sách đầu tư liên tiếp, thực hiệntheo phương thức mua hàng.

Chương thơm I

QUY ĐỊNH CHUNG

Điều 1. Phạmvi điều chỉnh

Thông tứ này hướng dẫn giá bán dịchvụ sự nghiệp công đảm bảo an toàn an toàn mặt hàng hải thực hiện kinh phí túi tiền bên nướctừ bỏ nguồn kinh phí liên tục, tiến hành theo cách làm đặt đơn hàng đối với:

1. Thương Mại & Dịch Vụ sự nghiệp công vậnhành khối hệ thống đèn biển, đăng tiêu chủ quyền.

2. Dịch Vụ Thương Mại sự nghiệp công vậnhành, bảo trì hệ thống luồng hàng hải công cộng, bao hàm cả đê chắn sóng, đê chắnmèo, kè cổ phía dòng với kè đảm bảo bờ luồng mặt hàng hải (tiếp sau đây điện thoại tư vấn là dịch vụ vậnhành, bảo trì khối hệ thống luồng hàng hải công cộng).

3. Thương Mại & Dịch Vụ sự nghiệp công khảogần kề ship hàng ra mắt thông tin mặt hàng hải đối với luồng mặt hàng hải công cộng, bao gồmcả vị trí đón trả hoa tiêu (tiếp sau đây gọi là một trong những loại dịch vụ khảo sát giao hàng công bốthông báo sản phẩm hải so với luồng mặt hàng hải công cộng).

4. Dịch vụ sự nghiệp công nhiệmvụ bỗng dưng xuất đảm bảo an toàn hàng hải.

Điều 2. Đốitượng áp dụng

Thông tứ này áp dụng đối vớicác cơ quan, tổ chức và doanh nghiệp lớn gồm liên quan tới sự việc đáp ứng hình thức sựnghiệp công bảo vệ an toàn sản phẩm hải thực hiện kinh phí ngân sách công ty nước từ nguồnkinh phí đầu tư liên tiếp, tiến hành theo cách làm đặt đơn hàng.

Điều 3.Ngulặng tắc khẳng định giá

1. Giá các dịch vụ sự nghiệp công bảođảm an toàn mặt hàng hải được xác định bảo vệ bù đắp chi phí thực tiễn hợp lý và phải chăng, vừa lòng lệ,bổ ích nhuận tương xứng nhằm chấm dứt một đơn vị cân nặng hình thức dịch vụ sự nghiệp côngbên trên cơ sở hệ thống định nút tài chính - kỹ thuật vì các ban ngành gồm thđộ ẩm quyềnban hành và những luật không giống có liên quan; ko bao hàm gần như khoản chi phí đểship hàng cho những chuyển động cung cấp khác bên cạnh hình thức sự nghiệp công.

2. Không tính vào giá những khoảnngân sách đã làm được túi tiền đơn vị nước đảm bảo; ngoại trừ các ngân sách vẫn xác địnhtrong sản phẩm các dịch vụ không giống.

Đối cùng với chi phí chung và chiphí liên quan đến nhiều sản phẩm mà lại cần yếu bóc riêng ra thì rất cần được tập hợpvới phân chia theo tiêu thức phù hợp, phù hợp với những phương pháp của pháp luậtliên quan đến từng sản phẩm.

Chương II

GIÁ DỊCH VỤ SỰ NGHIỆPCÔNG BẢO ĐẢM AN TOÀN HÀNG HẢI

Điều 4. Kếtcấu và bí quyết xác minh giá bán hình thức sự nghiệp công quản lý hệ thống đèn biển lớn,đăng tiêu độc lập; quản lý, gia hạn hệ thống luồng mặt hàng hải công cộng

1. Kết cấu giá chỉ dịch vụ sự nghiệpcông vận hành hệ thống đèn biển lớn, đăng tiêu độc lập; quản lý và vận hành, gia hạn hệ thốngluồng hàng hải nơi công cộng tiến hành theo phương tiện trên mục I Phú lục phát hành kèmThông tứ này.

2. Cách khẳng định giá các dịch vụ sựnghiệp công quản lý và vận hành khối hệ thống đèn biển lớn, đăng tiêu độc lập; vận hành, duy trì hệthống luồng sản phẩm hải công cộng triển khai theo chính sách trên mục II Phú lục banhành kèm theo Thông bốn này.

Điều 5. Giáhình thức sự nghiệp công điều tra Ship hàng ra mắt thông tin sản phẩm hải so với luồnghàng hải công cộng

Giá hình thức sự nghiệp công khảotiếp giáp Giao hàng chào làng thông tin mặt hàng hải so với luồng hàng hải nơi công cộng thực hiệntheo phía dẫn xác minh với quản lý chi phí khảo sát phát hành của Bộ trưởng BộXây dựng; trong các số đó mức hao tầm giá vật liệu, lao cồn, vật dụng thi công trực tiếp áp dụngtheo định nút kinh tế - nghệ thuật điều tra bảo đảm an toàn an toàn mặt hàng hải bởi Bộ trưởngSở Giao thông vận tải đường bộ phát hành.

Điều 6. Giácác dịch vụ sự nghiệp công trọng trách đột nhiên xuất đảm bảo an toàn an toàn hàng hải

Giá hình thức sự nghiệp công nhiệmvụ đột xuất bảo đảm bình an hàng hải triển khai theo hướng dẫn xác minh và quảnlý ngân sách của Sở trưởng Bộ Xây dựng. Đối với mức hao phí tổn vật liệu, lao rượu cồn,máy thiết kế trực tiếp: phần nhiều trách nhiệm sẽ có tại định nấc kinh tế tài chính - kỹ thuật doBộ trưởng Giao thông vận tải đường bộ phát hành thì vận dụng theo định mức tài chính - kỹthuật này; hầu như trách nhiệm chưa xuất hiện vào định nấc tài chính - chuyên môn vì Bộ trưởngGiao thông vận tải đường bộ ban hành thì áp dụng theo định nấc kinh tế tài chính - kỹ thuật bởi vì Bộtrưởng Xây dựng phát hành.

Điều 7. Thẩmquyền, thời hạn, trình từ thẩm định và đánh giá cùng ra quyết định giá

Thẩm quyền, thời hạn, trình tựđánh giá và thẩm định cùng quyết định giá chỉ triển khai theo phép tắc tại Nghị định số177/2013/NĐ-CP ngày 14 tháng 11 năm 2013 của nhà nước cơ chế chi tiết và hướngdẫn thi hành một trong những điều của Luật Giá. Nghị định số 149/2016/NĐ-CPhường. ngày 11tháng 1một năm năm 2016 của nhà nước sửa thay đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số177/2013/NĐ-CP ngày 14 tháng 11 năm 2013 của Chính phủ hiện tượng cụ thể và hướngdẫn thi hành một vài điều của Luật Giá.

ChươngIII

TỔ CHỨC THỰC HIỆN

Điều 8. Hiệulực thi hành

1. Thông tứ này có hiệu lực thực thi hiện hành thihành kể từ ngày 15 mon 02 năm 2022 và áp dụng từ năm tài chủ yếu 2022.

2. Trường hợp những văn uống bạn dạng quyphi pháp lý lẽ dẫn chiếu trên Thông bốn này được sửa thay đổi, bổ sung hoặc thay thế sửa chữa thìđược thực hiện theo vẻ ngoài tại văn phiên bản quy bất hợp pháp phép tắc sửa đổi, bổ sung cập nhật hoặcthay thế sửa chữa.

Điều 9. Tổchức thực hiện

1. Chánh Văn uống chống, Chánh Thanhtra, các Vụ trưởng, Thủ trưởng những phòng ban, tổ chức cùng cá thể tương quan chịutrách nát nhiệm thực hành Thông bốn này.

2. Trong quá trình triển khai nếucó vướng mắc, những cơ quan, đơn vị chức năng tất cả liên quan report về Sở Giao thông vận tảinhằm sửa thay đổi, bổ sung cập nhật đến phù hợp./.

Xem thêm: Hướng Dẫn Sử Dụng Máy Hàn Que Điện Tử Đúng Cách Nhất, Hướng Dẫn Cách Sử Dụng Máy Hàn Que Đúng Kỹ Thuật

Nơi nhận: - Như khoản 1 Điều 9; - Sở trưởng Sở GTVT; - Vnạp năng lượng phòng Chính phủ; - Các Bộ, cơ sở ngang Sở, cơ sở nằm trong Chính phủ; - Ủy Ban Nhân Dân những thức giấc, thị thành trực nằm trong TW; - Các Thứ trưởng Sở GTVT; - Cục Kiểm tra văn bản QPPL (Sở Tư pháp); - Công báo; - Cổng TTĐT Chính phủ; - Cổng TTĐT Sở GTVT; - Báo Giao thông, Tạp chí GTVT; - Lưu: VT, TC (3b).

KT. BỘ TRƯỞNG THỨ TRƯỞNG Nguyễn Xuân Sang

PHỤ LỤC

KẾT CẤU VÀ CÁCH XÁC ĐỊNH GIÁ DỊCH VỤ SỰ NGHIỆPhường CÔNG VẬNHÀNH HỆ THỐNG ĐÈN BIỂN, ĐĂNG TIÊU ĐỘC LẬP; VẬN HÀNH, BẢO TRÌ HỆ THỐNG LUỒNGHÀNG HẢI CÔNG CỘNG SỬ DỤNG KINH PHÍ NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC TỪ NGUỒN KINH PHÍ THƯỜNGXUYÊN, THỰC HIỆN THEO PHƯƠNG THỨC ĐẶT HÀNG(Ban hành hẳn nhiên Thông bốn số 37/2021/TT-BGTVT ngày 30 tháng 1hai năm 2021 củaSở trưởng Bộ Giao thông vận tải)

I. Kết cấugiá bán dịch vụ sự nghiệp công quản lý và vận hành khối hệ thống đèn biển cả, đăng tiêu độc lập; vậnhành, bảo trì khối hệ thống luồng hàng hải công cộng

TT

Nội dung

Cách tính

Ký hiệu

1

Ngân sách trực tiếp

CVL + CNC + CKH + CSC

CTT

1.1

Chi tiêu nguyên vật liệu, vật liệu, nguyên tắc, nhiên liệu, tích điện trực tiếp

CVL

1.2

Chi phí nhân công trực tiếp

CNC

1.3

Ngân sách khấu hao gia tài cố kỉnh định

trực tiếp

CKH

1.4

Chi phí sửa chữa thay thế gia sản trực tiếp

CSC

2

giá cả chung

CNC x Tỷ Lệ %

CC

3

Lợi nhuận dự kiến

(CTT + CC) x Tỷ Lệ %

L

Giá dịch vụ sự nghiệp công trước thuế

CTT + CC + L

GTT

4

Thuế quý hiếm gia tăng

GTT x MTS

TGTGT

Giá dịch vụ sự nghiệp công sau thuế

GTT + TGTGT

G

II. Cách xácđịnh

1. Ngân sách trực tiếp (CTT):bao hàm ngân sách nguyên vật liệu, vật tư, mức sử dụng, xăng, năng lượng trực tiếp(CVL); chi phí nhân công thẳng (CNC); ngân sách khấuhao gia sản cố định trực tiếp (CKH); chi phí thay thế gia sản trựctiếp (CSC)

CTT= CVL + CNC + CKH + CSC

1.1. túi tiền nguyên vật liệu,vật liệu, hiện tượng, nguyên nhiên liệu, tích điện thẳng (CVL)

a) giá cả nguyên vật liệu, vật tư,chính sách, xăng, tích điện trực tiếp (điện thoại tư vấn chung là ngân sách vật tư) bao gồm:

- giá thành nguyên liệu bao gồm:xăng, dầu, dầu chất bôi trơn cho việc quản lý vật dụng phạt năng lượng điện, phương tiện phục vụcông tác quản lý và vận hành đèn biển khơi, đăng tiêu độc lập; vận hành, gia hạn hệ thống luồngmặt hàng hải công cộng;

- Ngân sách điện năng;

- Chi tiêu prúc tùng rứa thế;

- Chi tiêu đồ vật tứ phục vụ bảo dưỡng;

- Chí giá thành chính sách.

b) Cách xác định

- Các khoản chi phí nguyên vật liệu,vật liệu, nguyên lý, nguyên nhiên liệu, tích điện thẳng được khẳng định bên trên cửa hàng mứctiêu hao trang bị tứ phương tiện trên định mức tài chính - kỹ thuật trong nghành cung ứnghình thức dịch vụ sự nghiệp công bảo đảm an ninh sản phẩm hải vị Bộ trưởng Sở Giao thông vậntải phát hành (tiếp sau đây được call là định mức) nhân (x) với cái giá thiết bị tứ.

- Giá đồ vật bốn được xác định nhưsau:

+ Đối với đồ dùng tứ do Nhà nước địnhgiá: Tính theo giá bán vày Nhà nước biện pháp cùng (+) ngân sách lưu thông hợp lí (nếucó);

+ Đối với thứ tư cài ngoài: Nếukhông có không thiếu thốn bệnh trường đoản cú, hóa đối kháng theo luật thì tính theo mức chi phí chào làng củađịa pmùi hương hoặc tầm rẻ duy nhất tự các nguồn công bố nlỗi giá bán Thị Trường vì chưng tổchức tất cả chức năng cung cấp; hoặc làm giá của nhà sản xuất, công bố giá củađơn vị cung ứng. Nếu gồm rất đầy đủ hội chứng trường đoản cú, hóa solo theo cơ chế thì tính theo mứcthấp tuyệt nhất từ: giá đã được vận dụng đến thành phầm không giống trên thuộc địa bàn (khu vực)bao gồm tiêu chuẩn chỉnh, unique tương tự; hoặc giá bán sở hữu ghi trên hóa solo mua/chào bán hàng;hoặc giá trúng thầu, giá chỉ trúng đấu giá bán, giá niêm yết cộng (+) chi phí hợp lý và phải chăng, hợplệ để lấy thứ tứ về mang đến kho của chúng ta (nếu như có).

1.2. giá cả nhân công trựctiếp (CNC)

a) Ngân sách chi tiêu nhân công trực tiếplà ngân sách tiền lương với những khoản phụ cung cấp theo vẻ ngoài của tín đồ lao hễ vậnhành khối hệ thống đèn biển, đăng tiêu độc lập; quản lý và vận hành, gia hạn khối hệ thống luồngsản phẩm hải công cộng; thuyền viên quản lý phương tiện đi lại Giao hàng.

b) Cách xác định

Chi phí chi phí lương thẳng đượcxác minh trên các đại lý hao phí lao động theo định mức với lý giải khẳng định tiềnlương trong giá bán hình thức dịch vụ sự nghiệp công áp dụng kinh phí đầu tư chi phí bên nước củacơ sở nhà nước bao gồm thđộ ẩm quyền.

Trường hợp đơn giá nhân công củalao động thẳng vày cơ quan gồm thẩm quyền phát hành vẫn bao gồm chi phí bảo hiểm(bảo hiểm xã hội, bảo đảm y tế, bảo đảm thất nghiệp, ngân sách đầu tư công đoàn) thuộctrách nhiệm đóng góp của người sử dụng lao rượu cồn so với lao hễ trực tiếp theo sau quyđịnh thì cần vứt bỏ phần ngân sách bảo hiểm ở trong trách nát nhiệm đóng góp của người sửdụng lao động vào đối kháng giá nhân lực Khi xác minh chi phí nhân lực vào chiphí thẳng (NC) cùng những ngân sách bao gồm liên quan được xác định theo ngân sách nhâncông trong ngân sách thẳng (giả dụ có).

1.3. Chi tiêu khấu hao tàisản thắt chặt và cố định trực tiếp (CKH)

a) Ngân sách khấu hao tài sản cốđịnh trực tiếp đáp ứng hình thức dịch vụ sự nghiệp công đảm bảo an toàn bình yên hàng hải được thựchiện theo dụng cụ của Sở Tài bao gồm về chế độ cai quản, áp dụng cùng trích khấuhao gia tài cố định trong công ty lớn.

b) Đối với phần đông gia tài làcông trình xây dựng, bên trạm với gia sản cố định gắn thêm cùng với từng đèn biển khơi, đăng tiêu hòa bình,luồng sản phẩm hải công cộng: Ngân sách khấu hao tài sản thắt chặt và cố định được xem riêng biệt chotừng đèn biển khơi, đăng tiêu tự do, các luồng hàng hải chỗ đông người. Đối cùng với nhữngtài sản là phương tiện đi lại tbỏ, phương tiện đi lại cỗ với gia tài cố định và thắt chặt sử dụng chungmang đến vận hành khối hệ thống đèn biển khơi, đăng tiêu chủ quyền, luồng hàng hải công cộng:túi tiền khấu hao gia sản thắt chặt và cố định được phân bổ trung bình cho những đèn biển cả, đăngtiêu tự do, các luồng sản phẩm hải công cộng.

1.4. Ngân sách thay thế sửa chữa tàisản trực tiếp (CSC)

a) Chi tiêu sửa chữa thay thế gia tài trựctiếp là khoản chi phí nhằm mục đích gia hạn tình trạng kỹ thuật của các gia tài trực tiếp(dự án công trình đèn hải dương, đăng tiêu hòa bình, bên trạm với công trình trợ giúp lắp vớiđèn hải dương, đăng tiêu độc lập; đơn vị trạm, cầu tàu giao hàng cai quản vận hành phaotiêu, đăng tiêu báo cho biết luồng mặt hàng hải công cộng; phương tiện đi lại tdiệt, bộ; máyvạc điện; đồn đại báo cho biết hàng hải; thiết bị thông báo mặt hàng hải cùng sản phẩm công nghệ nguồnnăng lượng; khối hệ thống biết tin liên lạc; khối hệ thống kháng sét với tài sản rứa địnhdùng bình thường mang lại quản lý và vận hành hệ thống đèn biển cả, đăng tiêu độc lập, luồng sản phẩm hảicông cộng) bảo đảm để các tài sản chuyển động bình thường cùng bình an Khi áp dụng,khai thác.

Ngân sách thay thế sửa chữa gia tài trựctiếp bao gồm ngân sách thay thế sửa chữa cơ khí (CCK) cùng ngân sách sửa chữa côngtrình (CCT).

b) Cách xác định:

CSC= CCK + CCT

Trong đó:

+ Ngân sách chi tiêu sửa chữa cơ khí làngân sách nhằm thay thế sửa chữa những gia sản gồm: Phương thơm luôn tiện tdiệt, bộ; sản phẩm công nghệ phạt điện; phaothông tin hàng hải; sản phẩm công nghệ báo cho biết sản phẩm hải với trang bị nguồn năng lượng; hệthống ban bố liên lạc; khối hệ thống phòng sét. túi tiền sửa chữa thay thế cơ khí được xácđịnh bên trên các đại lý tổng ngân sách nguyên vật liệu, vật liệu, biện pháp, nhiên liệu, nănglượng thẳng với chi phí nhân công thẳng (CVL + CNC) cùng tỷ lệ chi phí thay thế cơ khí giải pháp tại bảng tiếp sau đây.

CCK= (CVL + CNC) x tỷ lệ chi phí sửa chữa thay thế cơ khí

+ Ngân sách sửa chữa công trìnhlà chi phí nhằm thay thế sửa chữa những gia sản gồm: dự án công trình đèn biển cả, đăng tiêu hòa bình,nhà trạm với công trình xây dựng trợ giúp lắp cùng với đèn đại dương, đăng tiêu độc lập; công ty trạm, cầutàu Ship hàng làm chủ quản lý và vận hành phao tiêu, đăng tiêu thông báo luồng hàng hải côngcộng; gia sản thắt chặt và cố định sử dụng bình thường cho quản lý khối hệ thống đèn biển khơi, đăng tiêu độclập, luồng mặt hàng hải nơi công cộng. Ngân sách chi tiêu thay thế sửa chữa công trình xây dựng được xác minh trêncác đại lý tổng chi phí nguyên liệu, vật liệu, công cụ, xăng, năng lượng trựctiếp cùng với chi phí nhân lực trực tiếp (CVL + CNC) với tỷ lệngân sách sửa chữa thay thế công trình xây dựng pháp luật tại bảng tiếp sau đây.

CCT= (CVL + CNC) x Tỷ Lệ chi phí sửa chữa công trình

2. túi tiền bình thường (CC)

a) túi tiền thông thường bao gồm:

- Chi tiêu tiền lương, nạp năng lượng ca vànhững khoản trích theo lương của kăn năn lao cồn quản lý; các khoản trích theolương của người lao cồn vận hành hệ thống đèn biển cả, đăng tiêu độc lập; vậnhành, bảo trì hệ thống luồng mặt hàng hải nơi công cộng cùng thuyền viên vận hành phươngtiện phục vụ; bỏ ra trợ cung cấp thôi việc.

- Chí phí tổn khấu hao, ngân sách sửachữa trị, chi phí tải bảo đảm tài sản cố định dùng chung giao hàng vận hành hệ thốngđèn biển cả, đăng tiêu độc lập; quản lý, gia hạn khối hệ thống luồng hàng hải nơi công cộng.

- giá thành cách thức công cụ, vănphòng phđộ ẩm, vật dụng văn uống phòng sử dụng cho bộ phận thống trị.

- Thuế, phí cùng lệ chi phí như: thuếmôn bài xích, tiền mướn khu đất cần sử dụng đến phần tử làm chủ và các khoản chi phí, lệ phí không giống.

- Ngân sách hình thức dịch vụ cài đặt không tính phụcvụ cho công tác quản ngại lý; ngân sách điện nước, điện thoại, ngân sách hội nghị, tiếpkhách, công tác phí, tàu xe pháo, bảo lãnh lao cồn, đồng phục, đào tạo và huấn luyện, quân sự chiến lược, y tế,khoản đưa ra cho lao rượu cồn phụ nữ, phân tích, huấn luyện và giảng dạy cùng các ngân sách hợp lí liên quankhông giống.

b) Cách xác định: giá cả chungđược xác minh bên trên đại lý ngân sách nhân công trực tiếp và Tỷ Lệ chi phí chungtheo bảng Xác Suất những chi phí với lợi nhuận dự kiến tiếp sau đây.

CC= CNC x phần trăm chi phí chung

3. Lợi nhuận dự kiến (L)

Lợi nhuận dự kiến được xác địnhbên trên cơ sở tổng ngân sách thẳng với ngân sách thông thường với Tỷ Lệ lợi tức đầu tư dự loài kiến theobảng Xác Suất các ngân sách với lợi tức đầu tư dự