Hiện tượng hạt được bao bọc trong quả có ý nghĩa thích nghi như thế nào

Tất cả Lớp 12 Lớp 11 Lớp 10 Lớp 9 Lớp 8 Lớp 7 Lớp 6 Lớp 5 Lớp 4 Lớp 3 Lớp 2 Lớp 1

Bạn đang xem: Hiện tượng hạt được bao bọc trong quả có ý nghĩa thích nghi như thế nào

Hiện tượng hạt được bao bọc trong quả có ý nghĩa thích nghi như thế nào ?

A.

Bạn đang xem: Hiện tượng hạt được bao bọc trong quả có ý nghĩa thích nghi như thế nào

Tất cả các phương án đưa ra

B. Giúp dự trữ các chất dinh dưỡng nuôi hạt khi chúng nảy mầm

C. Giúp các chất dinh dưỡng dự trữ trong hạt không bị thất thoát ra ngoài

D. Giúp hạt được bảo vệ tốt hơn, tăng cơ hội duy trì nòi giống


*

Đáp án: D

với thực vật hạt kín, hạt nằm trong quả (trước đó là noãn nằm trong bầu) giúp hạt được bảo về tốt hơn, tăng cơ hội duy trì nòi giống – SGK 136

Chất dinh dưỡng của hạt được dự trữ ở đâu ?

A. Thân mầm hoặc rễ mầm

B. Phôi nhũ hoặc chồi mầm

C. Lá mầm hoặc rễ mầm

D. Lá mầm hoặc phôi nhũ

Chất dinh dưỡng của hạt được dự trữ ở đâu ?

A. Thân mầm hoặc rễ mầm

B. Phôi nhũ hoặc chồi mầm

C.

Xem thêm: Thích Mot Nguoi La Nhu The Nao, Nhận Biết Khi Bạn Thực Sự Thích Ai Đó

Lá mầm hoặc rễ mầm

D. Lá mầm hoặc phôi nhũ

Chất dinh dưỡng của hạt được dự trữ ở đâu ?

A.Thân mầm hoặc rễ mầm

B.Phôi nhũ hoặc chồi mầm

C.Lá mầm hoặc rễ mầm

D.Lá mầm hoặc phôi nhũ

Hiện tượng hạt được bao bọc trong quả có ý nghĩa thích nghi như thế nào ?

A. Giúp hạt được bảo vệ tốt hơn, tăng cơ hội duy trì nòi giống

B. Giúp dự trữ các chất dinh dưỡng nuôi hạt khi chúng nảy mầm

C. Giúp các chất dinh dưỡng dự trữ trong hạt không bị thất thoát ra ngoài

D. Tất cả các phương án đưa ra

Hiện tượng hạt được bao bọc trong quả có ý nghĩa thích nghi như thế nào ?

A. Tất cả các phương án đưa ra

B. Giúp dự trữ các chất dinh dưỡng nuôi hạt khi chúng nảy mầm

C. Giúp các chất dinh dưỡng dự trữ trong hạt không bị thất thoát ra ngoài

D. Giúp hạt được bảo vệ tốt hơn, tăng cơ hội duy trì nòi giống

những môi trường nào thuộc môi trường đặc biệt ?

a) Vùng đất lầy gập mặn

b) Các sa mạc đất vùng cao nguyên

c) cả a và b

Dựa vào hình thái của quả có thể chia ra làm mấy loại chính

a) Quả khô - quả thịt

b ) Quả mọng - quả hạch

c ) Quả khô nẻ - quả khô không nẻ

d ) Quả khô - quả mọng

Phôi của hạt gồm các bộ phận như

a ) Thân mầm , lá mầm

b ) Rễ mầm , chồi mầm

c ) Rễ mầm , thân mầm , lá mầm

c ) Rễ mầm , thân mầm , lá mầm , chồi mầm

Hạt đỗ đen gồm :

a ) Vỏ và phôi

b ) Vỏ phôi và các chất dinh dưỡng

c ) Phôi và các chất dinh dưỡng

d ) Vỏ và các chất dinh dưỡng

CÁC BẠN GIÚP MÌNH VỚI !

Lớp 6 Sinh học 1 0

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN

Loading...

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN