Hợp Đồng Không Thời Hạn Là Gì

Hiện nay, có rất nhiều loại hợp đồng khác nhau được ký kết dựa trên thỏa thuận của các bên. Việc tìm hiểu hợp đồng không thời hạn là gì là điều quan trọng nhằm bảo đảm quyền lợi của các bên khi có tranh chấp. Bài viết này ACC sẽ giúp bạn đọc giải đáp vướng mắc cũng như làm rõ một vài thông tin cơ bản liên quan đến nội dung hợp đồng không thời hạn là gì?

*

Hợp đồng không thời hạn là gì?

1. Căn cứ pháp lý

Bộ Luật lao động năm 2019 số 45/2019/QH14

Luật Bảo hiểm xã hội năm 2014

2. Hợp đồng không thời hạn là gì?

Trước khi tìm hiểu hợp đồng không thời hạn là gì thì chúng ta cần tìm biết hợp đồng lao động là gì

Điều 13 Bộ luật Lao động năm 2019 quy định hợp đồng lao động phải dựa trên sự thỏa thuận giữa người lao động và người sử dụng lao động về việc làm có trả công, tiền lương, điều kiện lao động, quyền và nghĩa vụ của mỗi bên trong quan hệ lao động.

Bạn đang xem: Hợp đồng không thời hạn là gì

Hợp đồng không thời hạn được hiểu là hợp đồng mà hai chủ thể tham gia ký kết không xác định thời hạn và thời điểm chấm dứt hợp đồng (không có điểm đầu và điểm cuối). Hợp đồng lao động không thời hạn thường là đối với những công việc với thời hạn trên 36 tháng. Hợp đồng lao động này bắt đầu có hiệu lực kể từ ngày ký kết, và có thể chấm dứt bất cứ lúc nào nếu có sự kiện làm chấm dứt việc thực hiện hợp đồng.

3. Hình thức của hợp đồng không thời hạn là gì

Theo Điều 14 Bộ luật Lao động 2019, hợp đồng lao động nói chung có thể giao kết dưới những hình thức sau:

“1. Hợp đồng lao động phải được giao kết bằng văn bản và được làm thành 02 bản, người lao động giữ 01 bản, người sử dụng lao động giữ 01 bản, trừ trường hợp quy định tại khoản 2 Điều này.

Hợp đồng lao động được giao kết thông qua phương tiện điện tử dưới hình thức thông điệp dữ liệu theo quy định của pháp luật về giao dịch điện tử có giá trị như hợp đồng lao động bằng văn bản.

2. Hai bên có thể giao kết hợp đồng lao động bằng lời nói đối với hợp đồng có thời hạn dưới 01 tháng, trừ trường hợp quy định tại khoản 2 Điều 18, điểm a khoản 1 Điều 145 và khoản 1 Điều 162 của Bộ luật này.”

Từ quy định pháp luật trên ta có thể nhận thấy khi hai bên khi ký kết hợp đồng không xác định thời hạn các bên sẽ chỉ được sử dụng hình thức văn bản hoặc thông qua dữ liệu điện tử và không được sử dụng hình thức lời nói để kết giao đối với loại hợp đồng này.

4. Lợi ích khi người lao động ký hợp đồng không thời hạn là gì

Hợp đồng không thời hạn có những ưu thế sau so với hợp đồng thời hạn đối với người lao động, cụ thể:

-Thứ nhất, thời hạn của hợp đồng là không xác định.

Xem thêm: Cách Làm Chả Giò Sữa Hải Sản Giòn Thơm, Chả Giò Sứa

Khi hai bên giao kết với nhau bằng bản hợp đồng có thời hạn, các bên sẽ thực hiện hợp đồng theo thời hạn đã thỏa thuận nhưng tối đa không quá 03 năm. Hết thời hạn này, hợp đồng lao động sẽ chấm dứt.

Trường hợp hai bên nếu muốn tiếp tục làm việc, các bên phải tiến hành ký hợp đồng mới. Hợp đồng lao động xác định thời hạn chỉ được ký tối đa 02 lần, nếu sau đó, người lao động vẫn tiếp tục làm việc thì phải tiến hành ký hợp đồng không xác định thời hạn.

Ngược lại, đối với hợp đồng không thời hạn, các bên không cần ký nhiều lần hợp đồng. Với một lần ký hợp đồng, người lao động sẽ làm công việc theo thỏa thuận cho đến khi có thỏa thuận chấm dứt hợp đồng hoặc một trong các bên muốn chấm dứt hợp đồng hoặc không đủ điều kiện để thực hiện hợp đồng.

– Thứ hai, được tham gia đầy đủ bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp.

Theo Luật Bảo hiểm xã hội năm 2014, người lao động tham gia làm việc theo hợp đồng lao động từ đủ 01 tháng trở lên sẽ thuộc đối tượng tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc. Tại khoản 1 Điều 1 Nghị định 146/2018/NĐ-CP quy định đối với bảo hiểm y tế, người lao động làm việc theo hợp đồng lao động không xác định thời hạn, hợp đồng lao động có thời hạn từ đủ 3 tháng trở lên sẽ bắt buộc tham gia bảo hiểm y tế

Trong khi đó tại Điều 43 Luật Việc làm năm 2013, người lao động làm việc theo hợp đồng lao động có thời hạn từ 03 tháng trở lên mới được tham gia bảo hiểm thất nghiệp.

Như vậy, từ những phân tích dựa vào căn cứ pháp luật trên ta có thể thấy người lao động khi ký hợp đồng lao động không xác định thời hạn sẽ được tham gia đầy đủ bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp.