Hướng dẫn cài apache


*


1. Tải về các ứng dụng phải download đặtSau lúc download dứt, chạy những tệp tin thiết đặt Visual C++ vc_redist.x64.exe với vcredist_x64.exe2. Tạo tlỗi mục tải đặttrước hết hãy tạo một tlỗi mục Server trong ổ C, tiếp nối tạo ra thỏng mục Bin trong thỏng mục Server (chúng ta sẽ thiết lập Apabịt, PHPhường. cùng MySquốc lộ vào thỏng mục Bin).

Bạn đang xem: Hướng dẫn cài apache

3. Cài đặt ApacheGiải nén tệp tin thiết lập Apache (httpd-2.4.25-win64-VC14.zip) vào tlỗi mục Apache24 năm vào thỏng mục C:ServerinXong, msinh hoạt file httpd.conf vào thư mục c:ServerinApache24conf với sửa:ServerRoot "https://earlsdaughter.com/huong-dan-cai-apache/imager_1_140683_700.jpgc:/Apache24"https://earlsdaughter.com/huong-dan-cai-apache/imager_1_140683_700.jpgthànhServerRoot "https://earlsdaughter.com/huong-dan-cai-apache/imager_1_140683_700.jpgc:/Server/bin/Apache24"https://earlsdaughter.com/huong-dan-cai-apache/imager_1_140683_700.jpgSửa#ServerName www.example.com:80thànhServerName localhostsửaDocumentRoot "https://earlsdaughter.com/huong-dan-cai-apache/imager_1_140683_700.jpgc:/Apache24/htdocs"https://earlsdaughter.com/huong-dan-cai-apache/imager_1_140683_700.jpgthànhDocumentRoot "https://earlsdaughter.com/huong-dan-cai-apache/imager_1_140683_700.jpgc:/Server/data/htdocs/"https://earlsdaughter.com/huong-dan-cai-apache/imager_1_140683_700.jpgSửathànhSửaDirectoryIndex index.htmlthànhDirectoryIndex index.php index.html index.htmSửa# AllowOverride controls what directives may be placed in .htaccess files.# It can be "https://earlsdaughter.com/huong-dan-cai-apache/imager_1_140683_700.jpgAll"https://earlsdaughter.com/huong-dan-cai-apache/imager_1_140683_700.jpg, "https://earlsdaughter.com/huong-dan-cai-apache/imager_1_140683_700.jpgNone"https://earlsdaughter.com/huong-dan-cai-apache/imager_1_140683_700.jpg, or any combination of the keywords:# AllowOverride FileInfo AuthConfig Limit#AllowOverride Nonethành# AllowOverride controls what directives may be placed in .htaccess files.# It can be "https://earlsdaughter.com/huong-dan-cai-apache/imager_1_140683_700.jpgAll"https://earlsdaughter.com/huong-dan-cai-apache/imager_1_140683_700.jpg, "https://earlsdaughter.com/huong-dan-cai-apache/imager_1_140683_700.jpgNone"https://earlsdaughter.com/huong-dan-cai-apache/imager_1_140683_700.jpg, or any combination of the keywords:# AllowOverride FileInfo AuthConfig Limit#AllowOverride AllSửa#LoadModule rewrite_module modules/mod_rewrite.sothànhLoadModule rewrite_module modules/mod_rewrite.soLưu tệp tin httpd.conf. Đến phía trên bạn hoàn toàn vấn đề thông số kỹ thuật Apađậy 2.4.Msống cửa sổ Comm& Promt (Run cmd as Administrator. cũng có thể triển khai bằng cách bnóng đôi khi 2 phím Win + X rồi lựa chọn Windows PowerShell (admin) .Chạy các lệnh thiết lập Apađậy nlỗi hình bên dưới đây:

*

Tại công đoạn này trường hợp lộ diện hành lang cửa số chú ý của Windows firewall thì lựa chọn Allow access.Nhỏng vây bạn sẽ thiết đặt xong xuôi Apađậy.

Xem thêm: Bí Quyết Sử Dụng Windows 10 Chuyên Nghiệp Hơn, Thủ Thuật, Cách Sử Dụng Windows 10 Từ A Tới Z

Chú ý: lúc chạy Apađậy bạn phải tắt các hình thức (nhập lệnh services.msc trong hộp thoại Run) sau (nếu có): Squốc lộ Server Reporting Services (MSSQLSERVER), SQL Server VSS Writer với World Wide Web Publishing Service4. Cài đặt và thông số kỹ thuật MySquốc lộ 8.0 Trong tlỗi mục C:Serverin bung file tệp tin zip mysql-8.0.11-winx64.zip cùng thay tên thư mục bung file thành MySql năm vào tlỗi mục bin. Mnghỉ ngơi Notepad tạo thành một file có nội dung như sau cùng lưu lại thành tệp tin my,ini vào tlỗi mục C:Serverinmysql: sql_mode=NO_ENGINE_SUBSTITUTION,STRICT_TRANS_TABLES datadir="https://earlsdaughter.com/huong-dan-cai-apache/imager_1_140683_700.jpgc:/Server/data/DB/data/"https://earlsdaughter.com/huong-dan-cai-apache/imager_1_140683_700.jpgdefault_authentication_plugin=mysql_native_passwordCấu hình MySQL xong xuôi, bây chừ chúng ta sẽ tạo với thiết lập MySQL bằng phương pháp msống Command Promt run as Administrator rồi chạy những lệnh sau:C:Serverinmysqlinmysqld --initialize-insecure --user=rootC:Serverinmysqlinmysqld --installnet start mysqlKết thúc câu hỏi thiết đặt MySQL các bạn sẽ tất cả thỏng mục C:ServerdataDBdata được tự động tạo nên, đôi khi MySQl sẽ auto khởi chạy lúc khởi hễ Windows.Crúc ý: Nếu vào quy trình thiết lập MySquốc lộ gặp gỡ lỗi dạng sau dẫn đến sự việc hình thức dịch vụ MySquốc lộ quan trọng chạy được: InnoDB: Operating system error number 87 in a tệp tin operation InnoDB: File .ib_logfile101: "https://earlsdaughter.com/huong-dan-cai-apache/imager_1_140683_700.jpgaio write"https://earlsdaughter.com/huong-dan-cai-apache/imager_1_140683_700.jpg return OS error 187. InnoDB: Cannot continue operationthì bạn phải xóa tất cả các tệp tin vào tlỗi mục Data nói trên cùng thêm dòng sau vào file my.iniinnodb_flush_method=normaltiếp nối khởi tạo nên lại MySquốc lộ bằng lệnh các lệnh sau:C:Serverinmysql-8.0inmysqld --initialize-insecure --user=rootC:Serverinmysql-8.0inmysqld --installnet start mysql5. Cài dặt PHPhường 7 Giải nén vào copy cục bộ ngôn từ của tệp tin cài đặt php-7.1.1RC1-Win32-VC14-x64.zip vào thư mục PHP được chế tác trong C:Serverin.Mlàm việc lại file c:ServerinApache24confhttpd.conf vào thêm đoan sau vào cuối file:PHPIniDir "https://earlsdaughter.com/huong-dan-cai-apache/imager_1_140683_700.jpgC:/Server/bin/PHP"https://earlsdaughter.com/huong-dan-cai-apache/imager_1_140683_700.jpgAddHandler application/x-httpd-php .phpLoadModule php7_module "https://earlsdaughter.com/huong-dan-cai-apache/imager_1_140683_700.jpgC:/Server/bin/PHP/php7apache2_4.dll"https://earlsdaughter.com/huong-dan-cai-apache/imager_1_140683_700.jpgLưu fie httpd.conf.Tao tệp tin info.php bao gồm văn bản như sau và lưu lại vào thư mục c:Serverdatahtdocs - đó là thỏng mục root của Apache:Khởi động lại Apabịt bằng lệnh:c:ServerinApache24inhttpd.exe cộ -k restartMngơi nghỉ trình lưu ý gõ: http://localhost/info.php, các bạn sẽ nhận thấy kết quả tựa như nlỗi hình dưới đây:

*

7. Cấu hình gửi mail trên localhostTrong tlỗi mục C:Serverin chế tạo thỏng mục Sendmail. Trong tlỗi mục Sendmail tạo ra file sendmail.exe tất cả văn bản nhỏng sau:Msinh sống file C:ServerinPHPphp.ini với thêm đoạn code dưới đây vào thời điểm cuối tệp tin.sendmail_path = "https://earlsdaughter.com/huong-dan-cai-apache/imager_1_140683_700.jpgC:ServerinPHPphp.exe C:ServerinSendmailsendmail.php --dir C:ServerinSendmailemails"https://earlsdaughter.com/huong-dan-cai-apache/imager_1_140683_700.jpgLưu tệp tin php.ini cùng khởi đụng là Apađậy. Bây tiếng các email được gửi từ localhost sé auto lưu vào thư mục emails trong C:ServerinSendmailemailsĐến phía trên chúng ta đã ngừng Việc thiết lập Apabít 2.4, PHPhường 7, MySQL 8.0 cùng PHPMyAdmin trên Windows 10 và cấu hình gửi mail trên sever localhost Apabít.