Theo dõi hiệu lực VB Chia sẻ qua: THÔNG TƯ LIÊN BỘBỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO - TÀI CHÍNH SỐ 23/TT-LB NGÀY 31 THÁNG 8 NĂM 1990 HƯỚNG DẪN THỰC HIỆN THU, CHIHỌC PHÍ TRONG GIÁO DỤC PHỔ THÔNGThi hành Quyết định số217/HĐBT ngày 13 tháng 6 năm 1990 của Chủ tịch Hội đồng Bộ trưởng về thu chi quỹhọc phí trong giáo dục phổ thông, Liên Bộ Giá" /> Theo dõi hiệu lực VB Chia sẻ qua: THÔNG TƯ LIÊN BỘBỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO - TÀI CHÍNH SỐ 23/TT-LB NGÀY 31 THÁNG 8 NĂM 1990 HƯỚNG DẪN THỰC HIỆN THU, CHIHỌC PHÍ TRONG GIÁO DỤC PHỔ THÔNGThi hành Quyết định số217/HĐBT ngày 13 tháng 6 năm 1990 của Chủ tịch Hội đồng Bộ trưởng về thu chi quỹhọc phí trong giáo dục phổ thông, Liên Bộ Giá" />

HƯỚNG DẪN CHI TIỀN HỌC PHÍ

Thuộc tính Nội dung VB gốc Tiếng Anh Hiệu lực VB liên quan Lược đồ Nội dung MIX Tải về
Đăng nhập tài khoản earlsdaughter.com và đăng ký sử dụng Phần mềm tra cứu văn bản.

Bạn đang xem: Hướng dẫn chi tiền học phí

">Theo dõi hiệu lực VB
Chia sẻ qua:
*
*

THÔNG TƯ

LIÊN BỘBỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO - TÀI CHÍNH SỐ 23/TT-LB NGÀY 31 THÁNG 8 NĂM 1990 HƯỚNG DẪN THỰC HIỆN THU, CHIHỌC PHÍ TRONG GIÁO DỤC PHỔ THÔNG

Thi hành Quyết định số217/HĐBT ngày 13 tháng 6 năm 1990 của Chủ tịch Hội đồng Bộ trưởng về thu chi quỹhọc phí trong giáo dục phổ thông, Liên Bộ Giáo dục và Đào tạo - Tài chính hướngdẫn thực hiện quyết định trên như sau:

I. MỘT SỐ NGUYÊN TẮC VỀ THU, CHI QUỸ HỌC PHÍ

- Sự nghiệp giáo dục là của toàn dân, học phí thể hiện mộtphần sự đóng góp của cha mẹ học sinh nhằm chăm lo cho trường học và đội ngũgiáo viên, tạo điều kiện giảng dạy và học tập của nhà trường tốt hơn.

2. Quỹ học phí là nguồn chi bổ sung cho các trường học ngoàikế hoạch ngân sách Nhà nước đầu tư cho ngành Giáo dục phổ thông. Cùng với thu họcphí vẫn tiếp tục thực hiện Quyết định số 248/TTg của Thủ tướng Chính phủ (naylà Chủ tịch Hội đồng Bộ trưởng) về đóng góp xây dựng trường học. Ngoài cáckhoản thu trên các địa phương không được đặt ra các khoản thu bắt buộc khác đốivới học sinh các cấp.

3. Thực hiện miễn thu học phí đối với học sinh các lớp cấp Iphổ thông, thực hiện miễn giảm đối với học sinh cấp II, III phổ thông diệnchính sách xã hội. Toàn bộ tiền học phí của cấp II, III phổ thông được sử dụngchi trợ giúp đời sống giáo viên, cán bộ, nhân viên các trường phổ thông cấp I,II, III theo mức thống nhất trên địa bàn tỉnh, thành phố, đặc khu trực thuộcTrung ương (dưới đây gọi tắt là tỉnh) và do Sở Giáo dục điều hành kế hoạch thu,chi quỹ học phí thống nhất toàn tỉnh.

4. Thống nhất quản lý quỹ học phí qua ngân sách Nhà nướcdưới hình thức "ghi thu, ghi chi", cụ thể là: các trường học, cơ quangiáo dục (Phòng, Sở) trực tiếp quản lý thu, chi quỹ học phí cơ quan tài chính"ghi thu, ghi chi" cho trường học, phòng, sở giáo dục chứ không trựctiếp quản lý tiền học phí.

II. MỨC THU HỌC PHÍ VÀ CHẾ ĐỘ MIỄN GIẢMTHU HỌC PHÍ

2. Chế độ miễn, giảm thu học phí: Ngoài việc miễn giảm thuphí đối với toàn bộ học sinh cấp I phổ thông các đối tượng sau là học sinh cấpII, III phổ thông được xét miễn giảm thu tiền học phí:

a. Đối tượng được xét miễn thu tiền học phí

- Học sinh là con liệt sĩ, con thương binh hạng 2 hoặc bệnhbinh hạng 1; con cán bộ Nhà nước bị tai nạn lao động hạng 1.

- Học sinh mồ côi cả cha lẫn mẹ

- Học sinh các dân tộc ít người, miền núi gọi là rẻo cao

- Học sinh cùng gia đình đi xây dựng vùng kinh tế mới đangtrong thời kỳ được Nhà nước trợ cấp.

- Học sinh có cha mẹ thuộc lực lượng vũ trang đang làm nhiệmvụ ở: đảo Trường Sa - nhiệm vụ quốc tế đặc biệt, vùng biên giới có phụ cấpchiến đấu từ 10% trở lên.

b. Đối tượng được xét giảm 1/2 mức thu học phí:

- Học sinh là con thương binh hạng 3, 4; con bệnh binh hạng2,3; con cán bộ Nhà nước bị tai nạn lao động hạng 2, 3, 4.

- Học sinh dân tộc ít người ở miền núi.

- Học sinh con các gia đình đời sống thực sự khó khăn và họcsinh con các gia đình chỉ có hai con mà đang cùng đi học cấp I, II phổ thông,đời sống khó khăn được chính quyền địa phương xác nhận.

III. QUY ĐỊNH VỀ QUYỀN HẠN, TRÁCH NHIỆM TRONG VIỆC SỬDỤNG QUẢN LÝ THU, CHI QUỸ HỌC PHÍ

1. Cấp tỉnh, thành phố, đặc khu trực thuộc Trung ương:

Căn cứ Thông tư hướng dẫn của Liên bộ, Sở Giáo dục thốngnhất với Sở Tài chính trình Uỷ ban nhân dân tỉnh quyết định mức thu tiền họcphí và mức chi trợ giúp đời sống giáo viên các cấp học trong tỉnh. Trên cơ sởđó Sở Giáo dục giao kế hoạch thu, chi quỹ học phí cho các trường phổ thông cấpIII và các Phòng giáo dục huyện với các chỉ tiêu cụ thể: Số tiền học phí phảithu, số tiền học phí đơn vị được giữ lại chi tại chỗ trợ giúp đời sống giáoviên và số tiền học phí phải nộp cho Giáo dục để điều hoà chi cho các vùng màsố tiền thu học phí không đủ chi trợ giúp đời sống giáo viên theo mức đã quyđịnh. Sở Tài chính thực hiện "ghi thu, ghi chi" đối với Sở Giáo dụcsố tiền học phí do Sở Giáo dục quản lý và điều hoà.

Sở Giáo dục cùng Sở Tài chính nắm tình hình thực hiện chủtrương thu, chi quỹ học phí trong toàn tỉnh và có trách nhiệm báo cáo thườngkỳ, báo cáo quyết toán thu, chi quỹ học phí hàng năm của tỉnh cho Bộ Giáo dụcvà Đào tạo.

2. Cấp huyện, quận, thị xã:

Phòng Giáo dục huyện, quận, thị xã có nhiệm vụ:

a. Hướng dẫn các trường trong huyện, quận, thị xã thực hiệnkế hoạch thu, chi quỹ học phí của Sở Giáo dục.

b. Tổ chức thực hiện ba chỉ tiêu về thu, chi quỹ học phí:

- Số thu học phí của các trường trong huyện, quận, thị xã

- Số tiền học phí được giữ lại huyện đề điều hoà chi trênđịa bàn huyện, quận, thị xã.

Xem thêm: Dịch Vụ A-Transfer Là Gì - Cách Chuyển Tiền Qua Dịch Vụ A Transfer Agribank

- Số tiền học phí nộp cho Sở Giáo dục để điều hoà trên địabàn tỉnh.

Phòng Tài chính huyện thực hiện "ghi thu, ghi chi"đối với Phòng giáo dục số tiền học phí do Phòng giáo dục quản lý.

3. Cấp trường phổ thông:

Với các trường phổ thông cấp III, Hiệu trưởng chịu tráchnhiệm thực hiện việc thu, chi quỹ học phí theo kế hoạch Sở Giáo dục giao.

Với các trường có học sinh cấp II, Hiệu trưởng chịu tráchnhiệm:

- Thực hiện đúng kế hoạch thu học phí được giao.

- Thực hiện kế hoạch chi tiền học phí trợ giúp đời sống giáoviên của đơn vị (theo mức Sở, Phòng giáo dục giao).

- Nộp phần tiền học phí để điều hoà cho phòng giáo dụchuyện, quận, thị xã.

Với các trường không có nguồn thu học phí, Hiệu trưởng chịutrách nhiệm lập kế hoạch chi và quản lý số tiền học phí được điều hoà chi đúngmục đích trợ giúp đời sống giáo viên.

Cơ quan Tài chính (Phòng hoặc Sở) "ghi thu, ghichi" quỹ học phí đối với trường học.

Cuối mỗi học kỳ và cuối năm học các trường học có tráchnhiệm báo cáo tình hình thu, chi quỹ học phí và thanh quyết toán, quỹ học phígửi Uỷ ban nhân dân cùng cấp và Phòng, Sở Giáo dục.

4.Hướng dẫn "ghi thu, ghi chi" quỹ học phí quangân sách Nhà nước như sau:

- Về thu tiền học phí được ghi vào loại II, khoản 02, hạng 1hoặc 2.

- Về chi tiền chi trợ giúp đời sống giáo viên được ghi vàoloại II, khoản 02, hạng 1 hoặc 2 , mục 70 (bao gồm cả chi nộp lên cấp trên).

Trường hợp các huyện, quận, thị xã số tiền học phí không đủchi, được cấp trên điều hoà về thì báo cáo rõ việc sử dụng chi trợ giúp chogiáo viên. Khi ngân sách "ghi thu, ghi chi" thì chỉ phản ánh đúng sốthu được trên địa bàn tương ứng với số chi (vì số tiền được điều hoà đã đượcghi thu, ghi chi tại nơi có thu nhiều hơn chi).

Các trường học, cơ quan quản lý giáo dục phải chấp hànhnghiêm túc chế độ dự toán và quyết toán thu, chi quỹ học phí. Phòng giáo dụchuyện, quận, thị xã tổng hợp thu, chi học phí Phòng giáo dục huyện, quận, thịxã tổng hợp thu, chi học phí toàn huyện báo cáo Sở Giáo dục, Sở Giáo dục tổnghợp thu, chi quỹ học phí toàn tỉnh báo cáo Bộ Giáo dục và Đào tạo.

V. ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH

Thông tư này có hiệu lực thi hành từ năm học 1990-1991 nhữngqui định trước đây trái với Thông tư này đều bãi bỏ.

Quá trình thực hiện đề nghị các cơ quan Giáo dục - Tài chínhcác cấp phản ánh thường xuyên, kịp thời cho Liên Bộ.