Cách Kiểm Tra Mosfet Bằng Đồng Hồ Vạn Năng Số Và Kim

1. Giới thiệu về Mosfet

Mosfet là Transistor cảm giác ngôi trường ( Metal Oxide Semiconductor Field Effect Transistor )

Là một Transistor quan trọng bao gồm cấu tạo và vận động khác với Transistor thường thì nhưng mà ta vẫn biết

Mosfet bao gồm phép tắc chuyển động dựa trên cảm giác sóng ngắn từ trường nhằm tạo nên mẫu điện

Là linh phụ kiện có trsinh hoạt kháng đầu vào béo phù hợp hợn mang đến khuyếch đại những nguồn biểu lộ yếu

Mosfet được thực hiện các trong các mạch nguồn Monitor, nguồn máy tính.


*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*

Trong bộ nguồn xung của Monitor hoặc thứ vi tính, fan ta hay được dùng cặp linh kiện là IC sản xuất giao động cùng đèn Mosfet

Dao đụng tạo nên từ bỏ IC có dạng xung vuông được mang lại chân G của Mosfet

Tại thời điểm xung tất cả năng lượng điện áp > 0V => đèn Mosfet dẫn

lúc xung xấp xỉ = 0V Mosfet ngắt => như thế xấp xỉ tạo ra vẫn tinh chỉnh cho Mosfet liên tục đóng góp ngắt sản xuất thành dòng năng lượng điện vươn lên là thiên tiếp tục chạy qua cuộn sơ cung cấp => sinh ra từ trường sóng ngắn trở thành thiên chạm màn hình lên các cuộn sản phẩm cấp => mang lại ta năng lượng điện áp ra.

* Đo kiểm soát MOSFET trong mạch

Lúc bình chọn MOSFET vào mạch

Ta chỉ cần nhằm thang x1W

Đo giữa D cùng S:

Nếu 1 chiều kyên lên hòn đảo chiều đo klặng không lên => là Mosfet bình thườngNếu cả hai phía kyên lên = 0 W là Mosfet bị chập DS

6. Bảng tra cứu vãn Mosfet thông dụng

Hướng dẫn :

Loại kênh dẫn : P-Channel : là Mosfet thuận, N-Channel là Mosfet ngược.Điểm lưu ý nghệ thuật : Thí dụ: 3A, 25W : 3A là lòng D-S cực đại và 25W là hiệu suất cực to.
STTKý hiệu Loại kênh dẫn Điểm sáng chuyên môn
12SJ306P-Channel3A , 25W
22SJ307P-Channel6A, 30W
32SJ308P-Channel9A, 40W
42SK1038N-Channel5A, 50W
52SK1117N-Channel6A, 100W
62SK1118N-Channel6A, 45W
72SK1507N-Channel9A, 50W
82SK1531N-Channel15A, 150W
92SK1794N-Channel6A,100W
102SK2038N-Channel5A,125W
112SK2039N-Channel5A,150W
122SK2134N-Channel13A,70W
132SK2136N-Channel20A,75W
142SK2141N-Channel6A,35W
152SK2161N-Channel9A,25W
162SK2333N-FET6A,50W
172SK400N-Channel8A,100W
182SK525N-Channel10A,40W
192SK526N-Channel10A,40W
202SK527N-Channel10A,40W
212SK555N-Channel7A,60W
222SK556N-Channel12A,100W
232SK557N-Channel12A,100W
242SK727N-Channel5A,125W
252SK791N-Channel3A,100W
262SK792N-Channel3A,100W
272SK793N-Channel5A,150W
282SK794N-Channel5A,150W
29BUZ90N-Channel5A,70W
30BUZ90AN-Channel4A,70W
31BUZ91N-Channel8A,150W
32BUZ 91AN-Channel8A,150W
33BUZ 92N-Channel3A,80W
34BUZ 93N-Channel3A,80W
35BUZ 94N-Channel8A,125W
36IRF 510N-Channel5A,43W
37IRF 520N-Channel9A,60W
38IRF 530N-Channel14A,88W
39IRF 540N-Channel28A,150W
40IRF 610N-Channel3A,26W
41IRF 620N-Channel5A,50W
42IRF 630N-Channel9A,74W
43IRF 634N-Channel8A,74W
44IRF 640N-Channel18A,125W
45IRF 710N-Channel2A,36W
46IRF 720N-Channel3A,50W
47IRF 730N-Channel5A,74W
48IRF 740N-Channel10A,125W
49IRF 820N-Channel2A,50W
50IRF 830N-Channel4A,74W
51IRF 840N-Channel8A,125W
52IRF 841N-Channel8A,125W
53IRF 842N-Channel7A,125W
54IRF 843N-Channel7A,125W
55IRF 9610P-Channel2A,20W
56IRF 9620P-Channel3A,40W
57IRF 9630P-Channel6A,74W
58IRF 9640P-Channel11A,125W
59IRFI 510GN-Channel4A,27W
60IRFI 520GN-Channel7A,37W
61IRFI 530GN-Channel10A,42W
62IRFI 540GN-Channel17A,48W
63IRFI 620GN-Channel4A,30W
64IRFI 630GN-Channel6A,35W
65IRFI 634GN-Channel6A,35W
66IRFI 640GN-Channel10A,40W
67IRFI 720GN-Channel3A,30W
68IRFI 730GN-Channel4A,35W
69IRFI 740GN-Channel5A,40W
70IRFI 820GN-Channel2A,30W
71IRFI 830GN-Channel3A,35W
72IRFI 840GN-Channel4A,40W
73IRFI 9620GP-Channel2A,30W
74IRFI 9630GP-Channel4A,30W
75IRFI 9640GP-Channel6A,40W
76IRFS 520N-Channel7A,30W
77IRFS 530N-Channel9A,35W
78IRFS 540N-Channel15A,40W
79IRFS 620N-Channel4A,30W
80IRFS 630N-Channel6A,35W
81IRFS 634N-Channel5A,35W
82IRFS 640N-Channel10A,40W
83IRFS 720N-Channel2A,30W
84IRFS 730N-Channel3A,35W
85IRFS 740N-Channel3A,40W
86IRFS 820N-Channel2A-30W
87IRFS 830N-Channel3A-35W
88IRFS 840N-Channel4A-40W
89IRFS 9620P-Channel3A-30W
90IRFS 9630P-Channel4A-35W
91IRFS 9640P-Channel6A-40W
92J177(2SJ177)P-Channel0.5A-30W
93J109(2SJ109)P-Channel20mA,0.2W
94J113(2SK113)P-Channel10A-100W
95J114(2SJ114)P-Channel8A-100W
96J118(2SJ118)P-Channel8A
97J162(2SJ162)P-Channel7A-100W
98J339(2SJ339)P-Channel25A-40W
99K30A/2SK304/ 2SK30RN-Channel10mA,1W
100K214/2SK214N-Channel0.5A,1W
101K389/2SK389N-Channel20mA,1W
102K399/2SK399N-Channel10-100
103K413/2SK413N-Channel8A
104K1058/2SK1058N-Channel
105K2221/2SK2221N-Channel8A-100W
106MTP6N10N-Channel6A-50W
107MTP6N55N-Channel6A-125W
108MTP6N60N-Channel6A-125W
109MTP7N20N-Channel7A-75W
110MTP8N10N-Channel8A-75W
111MTP8N12N-Channel8A-75W
112MTP8N13N-Channel8A-75W
113MTP8N14N-Channel8A-75W
114MTP8N15N-Channel8A-75W
115MTP8N18N-Channel8A-75W
116MTP8N19N-Channel8A-75W
117MTP8N20N-Channel8A-75W
118MTP8N45N-Channel8A-125W
119MTP8N46N-Channel8A-125W
120MTP8N47N-Channel8A-125W
121MTP8N48N-Channel8A-125W
122MTP8N49N-Channel8A-125W
123MTP8N50N-Channel8A-125W
124MTP8N80N-Channel8A-75W