Hướng dẫn đọc phim ct scanner sọ não

Màu vàng là vùng chi pân hận của cồn mạch não trước, color hồng là vùng đưa ra pân hận của động mạch óc giữa, blue color là vùng đưa ra păn năn của cồn mạch óc sau.

*

Kiến thức