Hướng dẫn firebase

Trong bài viết trả lời thực hiện Firebase Cloud Messaging vào game android, công ty chúng tôi sẽ reviews vềFirebase Cloud Messaging, sử dụngFirebase Cloud Messaging trong ứng dụng game android ra làm sao.

Bạn đang xem: Hướng dẫn firebase

Nếu các bạn đã hiểu nội dung bài viết Google Cloud Messaging mang lại Android thì bạn đã biết cách truyền thiết lập thông điệp đến vận dụng người tiêu dùng. Firebase Cloud Messaging là một các dịch vụ giống như.

Hướng dẫn sử dụng Firebase Cloud Messaging – Giới thiệu Firebase Cloud Messaging (FCM)

FCM là một trong những API được áp dụng nhằm đưa thiết lập thông điệp mang lại các căn nguyên nlỗi Android, iOS. Sử dụng FCM, áp dụng rất có thể gửi thông tin cho người tiêu dùng mỗi khi tất cả công bố new cùng điều này thật có lợi đến những tin nhắn tiếp thị như siêu thị thời trang thông tin đến quý khách hàng Lúc bao gồm mặt hàng mới toanh, …

Việc setup Firebase Cloud Messaging bao gồm những nhân tố Publiser (thực hiện giao diện webkhung hoặc giao diện winform, đối tượng gửi thông điệp), FCMClient app (ứng dụng người tiêu dùng, đối tượng nhận thông điệp). Hình dưới trình diễn bản vẽ xây dựng buổi giao lưu của FCM


*

Hướng dẫn áp dụng Firebase Cloud Messaging –Tạo Firebase project

1. Truy cập Firebase-> lựa chọn GET STARTED FOR FREE-> đăng nhập bằngthông tin tài khoản email (Nếu chưa có các bạn hãy chế tạo một tài khoản gmail)


*

*

3. Nhập tên project trên Project name FCMTutorial (quý khách có thể nhập thương hiệu khác), chọn Vietnam trên Country/region -> chọn CREATE PROJECT


*

*

5. Chỉ định tên package trên Package name (Để biếttên package, chúng ta msống Gradle Scripts/build.gradle (Module: app), quan giáp giá trị đặt trong cặp vết nháy kxay củaapplicationId


Chọn CONTINUE đang hiển thị screen khuyên bảo thêm Firebase vào áp dụng Android của khách hàng. Chúng ta đang triển khai đều bước này sau thời điểm tạo ra project.

Xem thêm: Hướng Dẫn Adobe Premiere Cc 2015, Hướng Dẫn Dùng Adobe Premiere Pro Cc 2015


Hướng dẫn sử dụng Firebase Cloud Messaging – Điều kiện tiên quyết

1. Cài đặtAndroid Studio 1.5 hoặc cao hơn nữa.

2. DownloadGoogle Play services SDK phiên bạn dạng mới nhất từAndroid SDK Manager của Android Studio.

Xem thêm: Cách Hủy Đơn Hàng Tại Lazada Đơn Giản Và Dễ Dàng Nhất, Hướng Dẫn Cách Hủy Đơn Hàng Trên Lazada

Hướng dẫn sử dụng Firebase Cloud Messaging – Tạo một Android project

1.Mlàm việc Android Studio -> File -> New -> New Project -> chọn Phone và Tablet trên màn hìnhTarget Android Devices -> Next -> trên màn hình Add an Activity to lớn Mobile,chọn Empty Activity

2. MởGradle Scripts/build.gradle (Project:) và thêm đoạn code sau vào trongdependencies, tiếp đến chọnSync Now

classpath "com.google.gms:google-services:3.0.0"

4.Mngơi nghỉ Gradle Scripts/build.gradle (Module:app) với thêm đoạn code sau vào trongdependencies, tiếp nối lựa chọn Sync Now

compile "com.google.firebase:firebase-core:9.6.1"apply plugin: "com.google.gms.google-services"
5. Tao một Activity cùng với tênNotificationActivity với layout với code gây ra tự động. Chúng ta chưa đề nghị bổ sung gì.

6. Tạo một java class với tênFirebaseMsgService

/** * Created by https://earlsdaughter.com */public class FirebaseMsgService extends FirebaseMessagingService
Override
public void onMessageReceived(RemoteMessage rm) // Hiển thị thông báo createNotification(rm.getNotification().getBody()); // Xử lý hiển thị thông báo private void createNotification(String msg) Intent i = new Intent(this, NotificationActivity.class); i.addFlags(Intent.FLAG_ACTIVITY_CLEAR_TOP); PendingIntent pi = PendingIntent.getActivity(this, 0, i, PendingIntent.FLAG_ONE_SHOT); Uri u = RingtoneManager.getDefaultUri(RingtoneManager.TYPE_NOTIFICATION); NotificationCompat.Builder b = new NotificationCompat.Builder(this) .setSmallIcon(R.mipmap.ic_launcher) .setContentTitle("Hướng dẫn sử dụng Firebase Cloud Messaging") .setContentText(msg) .setAutoCancel(true) .setSound(u) .setContentIntent(pi); NotificationManager nm = (NotificationManager) getSystemService(Context.NOTIFICATION_SERVICE); nm.notify(0, b.build()); 7. Tạo một java class khác cùng với thương hiệu MyFirebaseInstanceIdService

/** * Created by https://earlsdaughter.com */public class MyFirebaseInstanceIdService extends FirebaseInstanceIdService 8.Mnghỉ ngơi app/manifests/AndroidManifest.xml


Bổ sung quyền truy cập Internet vàVibrate

Đăng ký kết service (Bổ sung trước thẻ đóng góp )

9.Mnghỉ ngơi app/res/layout/activity_main.xml cùng nhập text mang lại TextView


11. Test

1. Truy cập Firebase-> lựa chọn Golớn to console -> sử dụng tài khoản email đăng nhập -> chọn Firebase project làFCMTutorial (Project này bọn họ vẫn chế tạo ra trước đó) -> chọn Notifications


Chuyên mục: Kiến thức