Hướng dẫn học anddesign

ANDDesign là bộ giải pháp phần mềm về khảo sát và thiết kế công trình hạ tầng đã được Công ty Công nghệ AND và tác giả Hồ Việt Hải đăng ký bản quyền tại Cục Bản quyền Tác giả với chứng nhận bản quyền số 070/2010/QTG.

Bạn đang xem: Hướng dẫn học anddesign

ANDDesign được sử dụng để thiết kế các công trình giao thông nông thôn, miền núi, đô thị, các tuyến đường cao tốc, đường sắt cũng như các công trình thủy lợi kênh mương, đê kè hoặc là kết hợp cả đường và kênh trong cùng một bộ hồ sơ thiết kế với các yêu cầu kỹ thuật đòi hỏi khắt khe nhất. Ngoài ra, trong ANDDesign còn bao gồm đầy đủ các chức năng thực hiện khảo sát địa hình; khảo sát và xây dựng hồ sơ địa chất công trình; thực hiện tính toán san lấp mặt bằng... Các môđun ANDDesign cùng dùng chung một cơ sở dữ liệu nên đảm bảo tính đồng bộ, tính thống nhất cao về mặt dữ liệu và không cần phải chuyển đổi định dạng giữa các môđun.

Xem thêm: Bảng Giá Các Loại Vacxin Dịch Vụ Tại Trung Tâm Tiêm Sởi Dịch Vụ

ANDDesign là chương trình thiết kế theo tham số có các tính năng linh hoạt, thông minh cho nên người thiết kế có thể tự do thể hiện trình độ thiết kế kỹ thuật của mình mà không lo bị bó hẹp bởi khuôn khổ của chương trình. Đặc biệt các tính năng của ANDDesign luôn là ẩn số, càng nghiên cứu sâu càng khám phá ra nhiều tính năng chuyên biệt. Đối với nhiều người ANDDesign không còn là phần phần mềm thiết kế đường, thiết kế kênh mà còn là công cụ để thiết kế cống, thiết kế kết cấu..., hay còn dùng để làm gì nữa-điều đó chỉ phụ thuộc vào người dùng. Kết quả tạo dựng 3D công trình thiết kế bằng ANDDesign sẽ được mô phỏng bởi phần mềm mô phỏng 3D ANDSim cũng là sản phẩm của Công ty Công nghệ AND. ANDDesign2008 chạy trong môi trường của AutoCAD2008 hoặc AutoCAD2009 và tương thích với các hệ điều hành WindowsXP, Windows Vista, Windows 7. ANDDesign được chính tác giả của NovaTDN, TKK-Pro, RoadPlan cùng các cộng sự đến từ Học viện Kỹ thuật quân sự phát triển, vì vậy nó rất phù hợp với các nhà thiết kế đã từng sử dụng các phần mềm Topo, NovaTDN, TKK-Pro.

Tải về full tài liệu hướng dẫn sử dụng Anddesign: Tại đây

Đề cương BÀI GIẢNG ANDDesign

Bài 1.NHỮNG KHÁI NIỆM CHUNG

1.1. Mục đích, yêu cầu 1.2. Nội dung 1.2.1. Khái niệm về đơn vị vẽ 1.2.2. Khái niệm điểm, đường và mặt 1.2.3. Khái niệm nhóm thuộc tính1.2.4. Khái niệm phép tính với điểm, đường 1.2.5. Các biểu thức toán học 1.2.6. Khái niệm về tính diện tích 1.2.7. Khái niệm về khoảng nâng siêu cao 1.2.8. Khái niệm về các đường địa chất 1.2.9. Các biến tham số 1.3. Nội dung ôn tập

Bài 2.XÂY DỰNG MẪU MẶT CẮT KHẢO SÁT

2.1. Mục đích, yêu cầu 2.2. Nội dung 2.2.1. Khởi động chương trình 2.2.2. Kết cấu của môđul khai báo mẫu mặt cắt 2.2.3. Ví dụ mẫu cắt ngang cần khai báo 2.2.4. Khai báo các biến tổng thể 2.2.5. Khai báo nhóm thuộc tính 2.2.6. Khai báo các lớp địa chất 2.2.7. Khai báo các đường địa hình 2.2.8. Ký hiệu lý trình và các thông số của tuyến 2.2.9. Khai báo mẫu bảng trắc dọc tự nhiên 2.2.10. Đặt tên mẫu mặt cắt ngang2.2.11. Khai báo bảng biến2.2.12. Khai báo đường cũ 2.2.13. Chèn ghi chú và khối2.2.14. Khai báo mẫu bảng trắc ngang tự nhiên2.2.15. Ghi tệp và thoát2.3. Nội dung ôn tập

Bài 3. LẬP HỒ SƠ KHẢO SÁT TUYẾN THEO TD-TN

3.1. Mục đích, yêu cầu 3.2. Nội dung3.2.1. Nhập dữ liệu TD-TN3.2.2. Tạo tuyến từ tệp dữ liệu TD-TN3.2.3. Tạo bản vẽ trắc dọc3.2.4. Tính toán số liệu toàn tuyến3.2.5. Tạo bản vẽ trắc ngang3.2.6. Điền ký hiệu địa vật3.2.7. Lưu bản vẽ3.2.8. Tạo lập mẫu bảng kết xuất3.2.9. Xuất số liệu khảo sát3.3. Nội dung ôn tập

Bài 4.LẬP HỒ SƠ KHẢO SÁT TUYẾN TRÊN CƠ SỞ MÔ HÌNH ĐỊA HÌNH SỐ

4.1. Mục đích, yêu cầu4.2. Nội dung4.2.1. Nhập số liệu từ sổ đo và tạo điểm đo4.2.2. Nhập số liệu đường đồng mức4.2.3. Xây dựng mô hình địa hình4.2.4. Vẽ đường đồng mức4.2.5. Lưu bản vẽ4.2.6. Vạch tuyến khảo sát4.2.7. Hiệu chỉnh cong nằm4.2.8. Phát sinh cọc4.2.9. Hiệu chỉnh, cập nhật số liệu từ mô hình địa hình4.2.10. Tạo bản vẽ 4.3. Nội dung ôn tập

Bài 5.THƯ VIỆN CÁC CỤM MẶT CẮT ĐƯỜNG

5.1. Mục đích, yêu cầu 5.2. Nội dung5.2.1. Chuẩn bị5.2.2. Khai báo mẫu mặt cắt nền đường5.2.3. Khai báo mẫu mặt cắt Dải phân cách5.2.4. Khai báo mẫu mặt cắt hè đường đô thị 5.2.5. Khai báo mẫu mặt cắt rãnh taluy đường

Bài 6.KHAI BÁO MẪU MẶT CẮT ĐƯỜNG

6.1. Mục đích, yêu cầu6.2. Nội dung6.2.1. Ví dụ mẫu cắt ngang cần khai báo6.2.2. Chuẩn bị6.2.3. Khai báo mẫu bảng trắc dọc thiết kế6.2.4. Khai báo các biến thiết kế6.2.5. Lập mẫu mặt cắt đường từ các cụm cơ bản6.2.6. Khai báo thêm ghi chú6.2.7. Khai báo thêm hàng mẫu bảng trắc dọc thiết kế6.2.8. Khai báo mẫu bảng trắc ngang thiết kế6.2.9. Khai báo các diện tích, khoảng cách cần tính 6.2.10. Lập bảng kết xuất khối lượng tính toán6.3. Nội dung ôn tập

Bài 7.XÂY DỰNG BẢN VẼ THIẾT KẾ ĐƯỜNG

7.1. Mục đích, yêu cầu 7.2. Nội dung7.2.1. Thiết kế tuyến7.2.2. Thiết kế trắc dọc7.2.3. Thiết kế trắc ngang7.2.4. Kết xuất số liệu7.3. Nội dung ôn tập

Bài 8.XÂY DỰNG MẪU MẶT CẮT KÊNH

8.1. Mục đích, yêu cầu 8.2. Nội dung8.2.1. Chuẩn bị8.2.2. Khai báo kênh tiêu 8.2.3. Khai báo kênh tưới 8.3. Nội dung ôn tập

Bài 9.XÂY DỰNG MẪU MẶT CẮT ĐƯỜNG NHIỀU TIM

9.1. Mục đích, yêu cầu 9.2. Nội dung9.2.1. Ví dụ mẫu mặt cắt cần khai báo 9.2.2. Chuẩn bị9.2.3. Khai báo các tim đường và dốc 2 mái9.2.4. Khai báo mẫu bảng trắc dọc9.2.5. Khai báo mẫu mặt cắt9.3. Nội dung ôn tập

Bài 10.THIẾT KẾ CỐNG DỌC VÀ GIẾNG THU

10.1. Mục đích, yêu cầu10.2. Nội dung10.2.1. Xây dựng mẫu mặt cắt10.2.2. Tạo lập bản vẽ thiết kế10.3. Nội dung ôn tập

Bài 11.THIẾT KẾ TUYẾN NHIỀU TIM VÀ MÔ PHỎNG 3D

11.1. Mục đích, yêu cầu11.2. Thiết kế tuyến đường nhiều tim 11.3. Mô phỏng 3D tuyến thiết kế11.4. Câu hỏi ôn tập

Bài 12.LẬP HỒ SƠ KHẢO SÁT ĐỊA CHẤT

12.1. Mục đích, yêu cầu 12.2. Nội dung12.2.1.Khai báo mẫu mặt cắt12.2.2.Nhập số liệu lỗ khoan và hố đào12.2.3.Tạo tuyến và gán lỗ khoan theo tuyến 12.2.4.Tạo mặt cắt dọc địa chất của tuyến12.3. Câu hỏi ôn tập

Bài 13.LẬP HỒ SƠ KHẢO SÁT SÔNG NGÒI

13.1. Mục đích, yêu cầu 13.2. Nội dung13.2.1. Tạo mẫu mặt cắt13.2.2. Đọc dữ liệu đo và tạo tuyến khảo sát13.2.3. Xuất hồ sơ khảo sát13.3. Câu hỏi ôn tập

Bài 14.THIẾT KẾ SAN NỀN

14.1. Mục đích, yêu cầu14.2. Nội dung14.2.1. Chuẩn bị14.2.2. Tạo lập lưới và lô đất tính toán14.2.3. Hiệu chỉnh và cập nhật số liệu cao độ14.2.4. Tính toán đào đắp14.2.5. Lập bảng khối lượng đào đắp14.3. Nội dung ôn tập